Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 17:1-24

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ntchimi Eliya yati kuŵenge njara (1)

  • Eliya wakupika chakurya na ŵachaholi (2-7)

  • Eliya waluta kwa chokoro ku Zarefati (8-16)

  • Mwana wa chokoro wafwa, na kuwuskika (17-24)

17  Sono Eliya*+ Mutishibi, wa ku Giliyadi,+ wakati kwa Ahabu: “Umo Yehova Chiuta wa Israyeli waliri wamoyo, mweneuyo nkhumuteŵetera,* mu vyaka ivi kuŵavyenge jumi panji vula, pekha para nazakayowoya.”+  Mazgu gha Yehova ghakiza kwa iyo kuti:  “Fumako kuno, ulazgire kumafumiro gha dazi ndipo ukabisame mu Dambo la Keriti, kumafumiro gha dazi kwa Yorodani.  Ukamwenge maji gha mu dambo ili, ndipo niphalirenge ŵachaholi kuti ŵakakupenge vyakurya.”+  Nyengo yeneyiyo wakaluta na kuchita kuyana na mazgu gha Yehova. Wakaluta na kukhala mu Dambo la Keriti, kumafumiro gha dazi kwa Yorodani.  Ŵachaholi ŵakamwiziranga na chingwa na nyama mulenji na mise, ndipo wakamwanga maji gha mu dambo.+  Kweni tumazuŵa tukati twajumphapo, dambo lira likawomira,+ chifukwa mukaŵavya vula mu charu.  Penepapo mazgu gha Yehova ghakiza kwa iyo kuti:  “Wuka, luta ku Zarefati, wa ku Sidoni, ndipo ukakhale kwenekura. Wona, niphalirenge mwanakazi chokoro kuti wakakupenge vyakurya.”+ 10  Ntheura wakawuka na kuluta ku Zarefati. Wakati wafika pa mulyango wa msumba, wakasanga mwanakazi chokoro wakuthenya nkhuni. Ntheura Eliya wakamuchema, wakati: “Nipako maji ghachoko waka mu nkhombo nimwe.”+ 11  Apo mama yura wakalutanga kukatora maji, Eliya wakachemerezga wakati: “Uniyegherekoso kachingwa mu woko lako.” 12  Mama yura wakati: “Nadi pano Yehova Chiuta wako wamoyo, nilije chingwa, kweni tuufu kachikufi kamoza mu chiŵiya chikuru na tumafuta tuchoko waka mu chiŵiya chichoko.+ Sono nkhuthenya tuswatu, ndipo ninjirenge kuti nkhajiphikire na mwana wane. Para tarya, tifwenge.” 13  Eliya wakati kwa iyo: “Ungawopanga chara. Luta, chita umo wayowoyera. Kweni udankhe kuniphikira kachingwa na ivyo vilipo, ndipo wize nako kwa ine. Kufuma apo ndipo ungajiphikira wekha na mwana wako. 14  Pakuti Yehova Chiuta wa Israyeli wakuti: ‘Chiŵiya chikuru cha ufu chimalenge chara, ndipo chiŵiya chichoko cha mafuta chikamukenge yayi m’paka mu zuŵa ilo Yehova wazamulokweskera vula pasi.’”+ 15  Ntheura mama yura wakaluta na kuchita ivyo Eliya wakayowoya, ndipo iyo na Eliya pamoza na ŵamunyumba yake ŵakarya mazuŵa ghanandi.+ 16  Chiŵiya chikuru cha ufu chikamara chara, ndipo chiŵiya chichoko cha mafuta chikakamuka yayi, kuyana na mazgu agho Yehova wakayowoya mwa Eliya. 17  Pamanyuma pa vinthu ivi, mwana wa mwanakazi, mwenecho wa nyumba, wakalwara. Ulwari wake ukafika paheni mwakuti wakaleka kuthuta.+ 18  Ntheura mwanakazi chokoro wakati kwa Eliya: “Kasi nakunangira vichi,* iwe munthu wa Chiuta waunenesko? Kasi wizira kunikumbuska kwananga kwane na kunikomera mwana wane?”+ 19  Kweni Eliya wakati: “Zanayo mwana wako.” Wakamutora mu mawoko gha mama yura na kuluta nayo mu chipinda chamuchanya, umo wakakhalanga, ndipo wakamugoneka pa bedi lake.+ 20  Wakachema kwa Yehova kuti: “Mwe Yehova Chiuta wane,+ kasi mukukhizgiraso soka pa chokoro ichi, cheneicho nkhukhala nacho, pakuchikomera mwana wake?” 21  Penepapo wakagona thafya pa mwana katatu, ndipo wakachema kwa Yehova kuti: “Mwe Yehova Chiuta wane, zomerezgani kuti umoyo wa mwana uyu uweleremo.” 22  Yehova wakapulika pempho la Eliya,+ ndipo umoyo wa mwana ukaweleramo, wakasisipuka.*+ 23  Penepapo Eliya wakatora mwana yura na kukhira nayo mu chipinda chamuchanya kuya mu nyumba na kumupeleka kwa nyina. Eliya wakati: “Wona, mwana wako ngwamoyo.”+ 24  Mwanakazi yura wakati kwa Eliya: “Sono namanya kuti ndiwe nadi munthu wa Chiuta,+ kweniso kuti mazgu gha Yehova mu mulomo wako mbunenesko.”

Mazgu Ghamusi

Kung’anamura kuti, “Chiuta Wane Ni Yehova.”
Mazgu gheneko, “uyo nkhwimilira pamaso pake.”
Panji kuti, “Nili nawe na kanthu wuli?”
Panji kuti, “wakaŵaso wamoyo.”