Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba 1:1-53

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Davide na Abishagi (1-4)

  • Adoniya wakukhumba kuŵa pa mpando wachifumu (5-10)

  • Natani na Batisheba ŵachitapo kanthu (11-27)

  • Davide walangura kuti Solomoni waphakazgike (28-40)

  • Adoniya wachimbilira ku jotchero (41-53)

1  Sono Davide themba wakachekura,+ wakaŵa na vyaka vinandi.* Nangauli ŵakamudikiskanga vyakudika vinandi, kweni wakathukiranga chara.  Ntheura ŵateŵeti ŵake ŵakati kwa iyo: “Zomerezgani kuti tipenje msungwana, mwali wambura kugonapo na mwanalume, wimilire pamaso pa themba na kuliteŵetera. Wagonenge pa chifuŵa chinu, kuti imwe fumu yane themba muthukirenge.”  Ntheura ŵakapenja msungwana wakutowa chomene mu chigaŵa chose cha Israyeli, ndipo ŵakasanga Abishagi+ Mushunemu,+ ŵakiza nayo kwa themba.  Msungwana uyu wakaŵa wakutowa chomene, ndipo wakamba kupwelelera themba na kwimilira pamaso pake. Kweni themba likagonana nayo chara.  Pa nyengo yira, Adoniya+ mwana wa Hagiti wakajikwezga, wakatenge: “Niŵenge themba!” Ntheura wakajinozgera gileta, ŵapamahachi na ŵanalume 50 kuti ŵachimbirenge panthazi pake.+  Kweni awiske ŵakamufumba* chara kuti: “Chifukwa wuli wachita ichi?” Kweniso Adoniya wakaŵa wakuwoneka makora, ndipo wakababika pamanyuma pa Abisalomu.  Wakakolerana na Yowabu mwana wa Zeruya na Abiyatara+ wasembe,* ndipo ŵakalondezga Adoniya na kumovwira.+  Kweni Zadoki+ wasembe, Benaya+ mwana wa Yehoyada, Natani+ ntchimi, Shimeyi,+ Reyi, na ŵanalume ŵankhongono+ ŵa Davide ŵakamulondezga yayi Adoniya.  Pamanyuma, Adoniya wakapeleka sembe,+ wakakoma mberere, ng’ombe, na nyama zakututuŵa pa libwe la Zoheleti, ilo lili pafupi na Eni-rogeli. Wakachema ŵabali ŵake wose, ŵana ŵa themba, na ŵanalume wose ŵa Yuda, awo ŵakaŵa ŵateŵeti ŵa themba. 10  Kweni awo wakaŵachemerako yayi ŵakaŵa Natani ntchimi, Benaya na ŵanalume ŵankhongono, na Solomoni munung’una wake. 11  Penepapo Natani+ wakati kwa Batisheba,+ nyina wa Solomoni:+ “Kasi mwapulika yayi kuti Adoniya+ mwana wa Hagiti waŵa themba, ndipo fumu yithu Davide yikumanya yayi? 12  Sono, nkhukuŵeya, leka nikupe fundo kuti uponoske umoyo wako na umoyo wa mwana wako Solomoni.+ 13  Ukanjire kwa Themba Davide, ukati kwa ilo: ‘Asi imwe fumu yane themba mukalapa kwa muteŵeti winu kuti: “Mwana wako Solomoni ndiyo waŵenge themba pamanyuma pane, ndipo ndiyo wakhalenge pa chitengo chane”?+ Chifukwa wuli Adoniya waŵa themba?’ 14  Apo wamuŵa kuti uchali kuyowoya na themba, ine nizenge pamanyuma pako na kukhozgera ivyo wayowoya.” 15  Ntheura Batisheba wakanjira kwa themba, mu chipinda chake chamukati. Themba likachekura chomene, ndipo Abishagi+ Mushunemu wakaliteŵeteranga. 16  Batisheba wakakotama na kusindamira themba, ndipo themba likati: “Kasi pempho lako ndakuti wuli?” 17  Iyo wakati: “Fumu yane, ndimwe mukalapa pamaso pa Yehova Chiuta winu kwa muteŵeti winu kuti: ‘Mwana wako Solomoni ndiyo waŵenge themba pamanyuma pane, ndipo ndiyo wakhalenge pa chitengo chane.’+ 18  Kweni wonani, Adoniya waŵa themba, ndipo fumu yane themba mukumanya chilichose chara.+ 19  Wakoma ng’ombe, nyama zakututuŵa na mberere zinandi na kuchema ŵana wose ŵa themba, Abiyatara wasembe, na Yowabu mulongozgi wa ŵankhondo.+ Kweni wandamucheme Solomoni muteŵeti winu.+ 20  Sono, fumu yane themba, maso gha Israyeli yose ghali kwa imwe kuti muŵaphalire uyo wakhalenge pa chitengo cha fumu yane themba. 21  Tikopa kuti para fumu yane themba yagona na ŵasekuru ŵake, ine na mwana wane Solomoni tingawoneka ŵakuwukira.” 22  Batisheba wachali kuyowoya na themba, Natani ntchimi nayo wakanjira.+ 23  Nyengo yeneyiyo, ŵakaphalira themba kuti: “Kwiza Natani ntchimi.” Natani wakanjira pamaso pa themba na kusindamira themba. 24  Natani wakati: “Fumu yane themba, kasi mukati: ‘Adoniya ndiyo waŵenge themba pamanyuma pane, ndipo ndiyo wakhalenge pa chitengo chane’?+ 25  Pakuti muhanya uno wakhira kukakoma na kupeleka sembe+ ng’ombe, nyama zakututuŵa na mberere zinandi, ndipo wachema ŵana wose ŵa themba, ŵalongozgi ŵa ŵankhondo, na Abiyatara wasembe.+ Ŵali kwenekuko, ŵakurya na kumwa pamoza nayo. Ndipo iwo ŵakuti: ‘Themba Adoniya liŵe na umoyo utali!’ 26  Kweni ine namuteŵeti winu wandanicheme, panji Zadoki wasembe, panji Benaya+ mwana wa Yehoyada, panji Solomoni muteŵeti winu. 27  Kasi imwe fumu yane themba ndimwe mwazomerezga ichi kwambura kuphalira muteŵeti winu vya uyo wakhalenge pa chitengo cha fumu yane themba?” 28  Penepapo Davide themba wakati: “Nichemerani Batisheba.” Batisheba wakanjira na kwimilira pamaso pa themba. 29  Themba likalapa kuti: “Nadi pano Yehova wamoyo, mweneuyo wakanithaska* ku visuzgo vyane vyose,+ 30  nga umo nkhalapira kwa iwe pamaso pa Yehova Chiuta wa Israyeli kuti: ‘Mwana wako Solomoni ndiyo waŵenge themba pamanyuma pane, ndipo ndiyo wakhalenge pa chitengo chane m’malo mwa ine,’ ndivyo nichitenge muhanya uno.” 31  Penepapo Batisheba wakasindamira themba m’paka chisko chake pasi, wakati: “Fumu yane Themba Davide yiŵe na umoyo utali!” 32  Nyengo yeneyiyo, Themba Davide likati: “Munichemere Zadoki wasembe, Natani ntchimi, na Benaya+ mwana wa Yehoyada.”+ Ndipo ŵakanjira kwa themba. 33  Themba likati kwa iwo: “Torani ŵateŵeti ŵa fumu yinu, ndipo mumukwezge Solomoni mwana wane pa myulu* yane,+ ndipo mukhire nayo ku Gihoni.+ 34  Zadoki wasembe na Natani ntchimi ŵakamuphakazge+ kuŵa themba pa Israyeli. Mulizge mbata na kuyowoya kuti: ‘Themba Solomoni liŵe na umoyo utali!’+ 35  Mwizenge mumasinda mwake ndipo iyo wanjire na kukhala pa chitengo chane. Waŵenge themba m’malo mwa ine, ndipo nimuŵikenge kuŵa mulongozgi pa Israyeli na Yuda.” 36  Penepapo Benaya mwana wa Yehoyada wakati kwa themba: “Ameni, Yehova Chiuta wa fumu yane themba wachikhozge ichi. 37  Nga umo Yehova wakaŵira na fumu yane themba, waŵeso na Solomoni,+ chitengo chake chikuzgike kuluska chitengo cha fumu yane Themba Davide.”+ 38  Ntheura Zadoki wasembe, Natani ntchimi, Benaya+ mwana wa Yehoyada, na Ŵakereti na Ŵapeleti+ ŵakakhira, ŵakamukwezga Solomoni pa myulu ya Themba Davide,+ ndipo ŵakiza nayo ku Gihoni.+ 39  Zadoki wasembe wakatora sengwe la mafuta+ mu chihema+ na kuphakazga Solomoni.+ Ŵakamba kulizga mbata, ndipo ŵanthu wose ŵakachemerezga kuti: “Themba Solomoni liŵe na umoyo utali!” 40  Ŵanthu wose ŵakakwera na kumulondezga uku ŵakulizga fyoliro na kusekelera chomene, ndipo charu chikang’aluka chifukwa cha kupoma kwawo.+ 41  Adoniya na wose awo wakaŵachema ŵakapulika kapomezi aka ŵakati ŵamara kurya.+ Yowabu wakati wapulika waka kulira kwa mbata, wakati: “Kasi nkhapomezi kavichi ako kakupulikikwa mu msumba?” 42  Yowabu wachali kuyowoya, Yonatani+ mwana wa Abiyatara wasembe wakiza. Ndipo Adoniya wakati: “Njira chifukwa ndiwe munthu muwemi,* ukwenera kuti wiza na nkhani yiwemi.” 43  Kweni Yonatani wakati kwa Adoniya: “Yayi, Fumu yithu Themba Davide yamuŵika Solomoni kuŵa themba. 44  Themba langumutuma pamoza na Zadoki wasembe, Natani ntchimi, Benaya mwana wa Yehoyada, Ŵakereti na Ŵapeleti, ŵangumukwezga pa myulu ya themba.+ 45  Zadoki wasembe na Natani ntchimi ŵamuphakazga kuŵa themba mu Gihoni, ndipo ŵakwera nayo uku ŵakusekelera. Ntheura msumba wose wayaghayika. Ndiko kapomezi ako mwapulika. 46  Solomoni wakhala pa chitengo chauthemba. 47  Chinyake ntchakuti, ŵateŵeti ŵa themba ŵiza kwa ilo na kukhumbira viwemi fumu yithu Themba Davide, ŵati: ‘Chiuta winu wazgore zina la Solomoni kuŵa liwemi chomene kuluska linu, wakuzge chitengo chake kuluska chitengo chinu. Ndipo themba langusindama pa bedi. 48  Themba langutiso: ‘Yehova Chiuta wa Israyeli walumbike, uyo muhanya uno wapeleka munthu kuti wakhale pa chitengo chane na kuzomerezga kuti maso ghane ghawone ichi.’” 49  Wose awo ŵakachemeka na Adoniya ŵakachita wofi, ndipo waliyose wakawuka na kunjilira ku nthowa yake. 50  Adoniya nayo wakamuwopa chomene Solomoni, wakawuka na kuluta kukakora masengwe gha jotchero.+ 51  Solomoni wakaphalirika kuti: “Adoniya wachita wofi na Themba Solomoni. Wakora masengwe* gha jotchero, wakuti: ‘Themba Solomoni lilape dankha kwa ine kuti linikomenge na lupanga chara namuteŵeti wake.’” 52  Solomoni wakati: “Usange wachitenge vinthu vyakwenelera, sisi lake nanga ndimoza liwenge chara. Kweni usange chiheni chasangika mwa iyo,+ wafwenge.” 53  Ntheura Themba Solomoni likatuma ŵanthu kukamutora pa jotchero. Wakanjira na kusindamira Themba Solomoni. Ndipo Solomoni wakati kwa iyo: “Luta ku nyumba yako.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mazuŵa ghanandi.”
Panji kuti, “ŵakamukwiyiska; ŵakamuchenya.”
Mazgu ghanyake, “musofi.”
Panji kuti, “wakawombora umoyo wane.”
Panji kuti, “myulu yanakazi.”
Panji kuti, “wakwenelera.”
Mazgu ghanyake, “mphondo; masengo; mapembe.”