Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 MATHEMBA

Ivyo Vili mu Buku la 1 Mathemba

 • 1

  • Davide na Abishagi (1-4)

  • Adoniya wakukhumba kuŵa pa mpando wachifumu (5-10)

  • Natani na Batisheba ŵachitapo kanthu (11-27)

  • Davide walangura kuti Solomoni waphakazgike (28-40)

  • Adoniya wachimbilira ku jotchero (41-53)

 • 2

  • Davide wakumupa ulongozgi Solomoni (1-9)

  • Davide wafwa; Solomoni watora mpando wachifumu (10-12)

  • Chiŵembu icho Adoniya wakachita chamukomeska (13-25)

  • Abiyatara wakanizgika; Yowabu wakomeka (26-35)

  • Shimeyi wakomeka (36-46)

 • 3

  • Solomoni watora mwana mwanakazi wa Farawo kuŵa muwoli wake (1-3)

  • Yehova wawonekera kwa Solomoni mu maloto (4-15)

   • Solomoni wakupempha vinjeru (7-9)

  • Solomoni wakweruzga pakati pa ŵanakazi ŵaŵiri (16-28)

 • 4

  • Ŵanthu ŵa maudindo mu ufumu wa Solomoni (1-19)

  • Vinthu vikwenda makora pasi pa Solomoni (20-28)

   • Waliyose wakufwasa musi mwa makuni gha mpheska na mkuyu (25)

  • Vinjeru vya Solomoni na ntharika zake (29-34)

 • 5

  • Themba Hiramu lapeleka vyakuzengera (1-12)

  • Ŵanthu awo Solomoni ŵakaŵalemba ntchito ya wuzga (13-18)

 • 6

  • Solomoni wazenga tempile (1-38)

   • Chipinda chamukati chomene (19-22)

   • Ŵakerubi (23-28)

   • Vyakujobajoba, vijaro, luŵaza lwamukati (29-36)

   •  Tempile lamara kuzengeka vyaka pafupifupi 7 (37, 38)

 • 7

  • Nyumba yachifumu ya Solomoni (1-12)

  • Hiramu, munthu waluso wakovwira Solomoni (13-47)

   • Mizati yiŵiri yamkuŵa (15-22)

   • Nyanja yachisulo chakusongonora (23-26)

   • Vyakuyegheramo 10 na viŵiya vyamkuŵa (27-39)

  • Vinthu vyose vya golide vyamara kupangika (48-51)

 • 8

  • Likasa latolekera mu tempile (1-13)

  • Solomoni wakuyowoya ku ŵanthu (14-21)

  • Lurombo lwa Solomoni lwakujulira tempile (22-53)

  • Solomoni wakutumbika ŵanthu (54-61)

  • Sembe pamoza na chiphikiro chakujulira tempile (62-66)

 • 9

  • Yehova wawonekeraso kwa Solomoni (1-9)

  • Solomoni wapeleka vyawanangwa kwa Themba Hiramu (10-14)

  • Ntchito izo Solomoni wakachita (15-28)

 • 10

  • Fumukazi ya ku Sheba yiza kwa Solomoni (1-13)

  • Usambazi ukuru wa Solomoni (14-29)

 • 11

  • Ŵawoli ŵa Solomoni ŵapuluska mtima wake (1-13)

  • Munthu wakupindikana na Solomoni (14-25)

  • Yerobowamu walayizgika mafuko (26-40)

  • Solomoni wafwa; Rehobowamu waŵa themba (41-43)

 • 12

  • Rehobowamu wazgora ŵanthu mwankhaza (1-15)

  • Mafuko 10 ghagaluka (16-19)

  • Yerobowamu waŵa themba la Israyeli (20)

  • Rehobowamu wakanizgika kurwa na Israyeli (21-24)

  • Ŵanthu ŵakusopa matholi gha Yerobowamu (25-33)

 • 13

  • Uchimi wakuyowoya vya jotchero ku Beteli (1-10)

   • Jotchero labwanganduka (5)

  • Munthu wa Chiuta wandapulikire (11-34)

 • 14

  • Uchimi wa Ahiya kususka Yerobowamu (1-20)

  • Rehobowamu wakuwusa Yuda (21-31)

 • 15

  • Abiyamu, themba la Yuda (1-8)

  • Asa, themba la Yuda (9-24)

  • Nadabu, themba la Israyeli (25-32)

  • Basha, themba la Israyeli (33, 34)

 • 16

  • Cheruzgo cha Yehova pa Basha (1-7)

  • Ela, themba la Israyeli (8-14)

  • Zimuri, themba la Israyeli (15-20)

  • Omuri, themba la Israyeli (21-28)

  • Ahabu, themba la Israyeli (29-33)

  • Hiyeli wazengaso Yeriko (34)

 • 17

  • Ntchimi Eliya yati kuŵenge njara (1)

  • Eliya wakupika chakurya na ŵachaholi (2-7)

  • Eliya waluta kwa chokoro ku Zarefati (8-16)

  • Mwana wa chokoro wafwa, na kuwuskika (17-24)

 • 18

  • Eliya wasangana na Obadiya na Ahabu (1-18)

  • Eliya na ntchimi za Baala ku Karimeli (19-40)

   • “Mukolenge manthanga m’paka pawuli?” (21)

  • Njara ya vyaka vitatu na hafu yamara (41-46)

 • 19

  • Eliya wachimbira Yezebeli (1-8)

  • Yehova wawonekera kwa Eliya ku Horebu (9-14)

  • Eliya waphakazga Hazayeli, Yehu, na Elisha (15-18)

  • Elisha wimikika kutora malo gha Eliya (19-21)

 • 20

  • Ŵasiriya ŵarwa nkhondo na Ahabu (1-12)

  • Ahabu wathereska Ŵasiriya (13-34)

  • Uchimi wakwimikana na Ahabu (35-43)

 • 21

  • Ahabu wakukhumba munda wa mpheska wa Naboti (1-4)

  • Yezebeli wakomeska Naboti (5-16)

  • Uthenga wa Eliya kwimikana na Ahabu (17-26)

  • Ahabu wajiyuyura (27-29)

 • 22

  • Yehoshafati wakolerana na Ahabu (1-12)

  • Mikaya wachima kuti Ahabu wamuthereskeka (13-28)

   • Mzimu ukuti wamumupusika Ahabu (21, 22)

  • Ahabu wakomekera ku Ramoti-giliyadi (29-40)

  • Yehoshafati wakuwusa Yuda (41-50)

  • Ahaziya, themba la Israyeli (51-53)