Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Mathemba

Machaputara

Ivyo Vili mu Buku Ili

 • 1

  • Davide na Abishagi (1-4)

  • Adoniya wakukhumba kuŵa pa mpando wachifumu (5-10)

  • Natani na Batisheba ŵachitapo kanthu (11-27)

  • Davide walangura kuti Solomoni waphakazgike (28-40)

  • Adoniya wachimbilira ku jotchero (41-53)

 • 2

  • Davide wakumupa ulongozgi Solomoni (1-9)

  • Davide wafwa; Solomoni watora mpando wachifumu (10-12)

  • Chiŵembu icho Adoniya wakachita chamukomeska (13-25)

  • Abiyatara wakanizgika; Yowabu wakomeka (26-35)

  • Shimeyi wakomeka (36-46)

 • 3

  • Solomoni watora mwana mwanakazi wa Farawo kuŵa muwoli wake (1-3)

  • Yehova wawonekera kwa Solomoni mu maloto (4-15)

   • Solomoni wakupempha vinjeru (7-9)

  • Solomoni wakweruzga pakati pa ŵanakazi ŵaŵiri (16-28)

 • 4

  • Ŵanthu ŵa maudindo mu ufumu wa Solomoni (1-19)

  • Vinthu vikwenda makora pasi pa Solomoni (20-28)

   • Waliyose wakufwasa musi mwa makuni gha mpheska na mkuyu (25)

  • Vinjeru vya Solomoni na ntharika zake (29-34)

 • 5

  • Themba Hiramu lapeleka vyakuzengera (1-12)

  • Ŵanthu awo Solomoni ŵakaŵalemba ntchito ya wuzga (13-18)

 • 6

  • Solomoni wazenga tempile (1-38)

   • Chipinda chamukati chomene (19-22)

   • Ŵakerubi (23-28)

   • Vyakujobajoba, vijaro, luŵaza lwamukati (29-36)

   •  Tempile lamara kuzengeka vyaka pafupifupi 7 (37, 38)

 • 7

  • Nyumba yachifumu ya Solomoni (1-12)

  • Hiramu, munthu waluso wakovwira Solomoni (13-47)

   • Mizati yiŵiri yamkuŵa (15-22)

   • Nyanja yachisulo chakusongonora (23-26)

   • Vyakuyegheramo 10 na viŵiya vyamkuŵa (27-39)

  • Vinthu vyose vya golide vyamara kupangika (48-51)

 • 8

  • Likasa latolekera mu tempile (1-13)

  • Solomoni wakuyowoya ku ŵanthu (14-21)

  • Lurombo lwa Solomoni lwakujulira tempile (22-53)

  • Solomoni wakutumbika ŵanthu (54-61)

  • Sembe pamoza na chiphikiro chakujulira tempile (62-66)

 • 9

  • Yehova wawonekeraso kwa Solomoni (1-9)

  • Solomoni wapeleka vyawanangwa kwa Themba Hiramu (10-14)

  • Ntchito izo Solomoni wakachita (15-28)

 • 10

  • Fumukazi ya ku Sheba yiza kwa Solomoni (1-13)

  • Usambazi ukuru wa Solomoni (14-29)

 • 11

  • Ŵawoli ŵa Solomoni ŵapuluska mtima wake (1-13)

  • Munthu wakupindikana na Solomoni (14-25)

  • Yerobowamu walayizgika mafuko (26-40)

  • Solomoni wafwa; Rehobowamu waŵa themba (41-43)

 • 12

  • Rehobowamu wazgora ŵanthu mwankhaza (1-15)

  • Mafuko 10 ghagaluka (16-19)

  • Yerobowamu waŵa themba la Israyeli (20)

  • Rehobowamu wakanizgika kurwa na Israyeli (21-24)

  • Ŵanthu ŵakusopa matholi gha Yerobowamu (25-33)

 • 13

  • Uchimi wakuyowoya vya jotchero ku Beteli (1-10)

   • Jotchero labwanganduka (5)

  • Munthu wa Chiuta wandapulikire (11-34)

 • 14

  • Uchimi wa Ahiya kususka Yerobowamu (1-20)

  • Rehobowamu wakuwusa Yuda (21-31)

 • 15

  • Abiyamu, themba la Yuda (1-8)

  • Asa, themba la Yuda (9-24)

  • Nadabu, themba la Israyeli (25-32)

  • Basha, themba la Israyeli (33, 34)

 • 16

  • Cheruzgo cha Yehova pa Basha (1-7)

  • Ela, themba la Israyeli (8-14)

  • Zimuri, themba la Israyeli (15-20)

  • Omuri, themba la Israyeli (21-28)

  • Ahabu, themba la Israyeli (29-33)

  • Hiyeli wazengaso Yeriko (34)

 • 17

  • Ntchimi Eliya yati kuŵenge njara (1)

  • Eliya wakupika chakurya na ŵachaholi (2-7)

  • Eliya waluta kwa chokoro ku Zarefati (8-16)

  • Mwana wa chokoro wafwa, na kuwuskika (17-24)

 • 18

  • Eliya wasangana na Obadiya na Ahabu (1-18)

  • Eliya na ntchimi za Baala ku Karimeli (19-40)

   • “Mukolenge manthanga m’paka pawuli?” (21)

  • Njara ya vyaka vitatu na hafu yamara (41-46)

 • 19

  • Eliya wachimbira Yezebeli (1-8)

  • Yehova wawonekera kwa Eliya ku Horebu (9-14)

  • Eliya waphakazga Hazayeli, Yehu, na Elisha (15-18)

  • Elisha wimikika kutora malo gha Eliya (19-21)

 • 20

  • Ŵasiriya ŵarwa nkhondo na Ahabu (1-12)

  • Ahabu wathereska Ŵasiriya (13-34)

  • Uchimi wakwimikana na Ahabu (35-43)

 • 21

  • Ahabu wakukhumba munda wa mpheska wa Naboti (1-4)

  • Yezebeli wakomeska Naboti (5-16)

  • Uthenga wa Eliya kwimikana na Ahabu (17-26)

  • Ahabu wajiyuyura (27-29)

 • 22

  • Yehoshafati wakolerana na Ahabu (1-12)

  • Mikaya wachima kuti Ahabu wamuthereskeka (13-28)

   • Mzimu ukuti wamumupusika Ahabu (21, 22)

  • Ahabu wakomekera ku Ramoti-giliyadi (29-40)

  • Yehoshafati wakuwusa Yuda (41-50)

  • Ahaziya, themba la Israyeli (51-53)