Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵatesalonika 4:1-18

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kuchenjezga pa nkhani ya uzaghali (1-8)

  • Kutemwana chomene (9-12)

    • “Kuŵika maghanoghano pa vinthu vinu” (11)

  • Ŵakufwa mwa Khristu ndiwo ŵazamwamba kuwuka (13-18)

4  Paumaliro ŵabali, tikumulombani na kumuchiskani mwa Fumu Yesu, nga umo mukapokelera ulongozgi kwa ise wa umo mukwenera kwendera kuti mukondweske Chiuta,+ nakuti ndimo mukwendera kale, ntheura mulutilire kuchita ichi mwakukwana.  Pakuti mukumanya ulongozgi* uwo tikamupani wakufuma kwa Fumu Yesu.  Pakuti khumbo la Chiuta ndakuti muŵe ŵatuŵa,+ na kukana kuchita uzaghali.*+  Waliyose wamanye kujikora*+ kuti waŵe mutuŵa+ ndiposo wakuchindikika.  Muleke uryezi ndiposo makhumbiro ghambura kujikora ghakugonana,+ mikhaliro iyo yili na ŵamitundu ŵambura kumanya Chiuta.+  Paŵavye munthu wajumphe chipimo chakwenelera na kulyera masuku pa mutu mubali wake pa nkhani iyi, chifukwa Yehova* wakulanga wose awo ŵakuchita vinthu ivi, nga umo tikamuphalilirani kale na kumuchenjezgani chomene.  Pakuti Chiuta wakatichemera ku ukazuzi yayi, kweni kuti tiŵe ŵatuŵa.+  Ntheura munthu uyo wakuyuyura chisambizgo ichi, wakuyuyura munthu yayi, kweni wakuyuyura Chiuta,+ uyo wakumupani mzimu wake utuŵa.+  Kweni pakuyowoya za kutemwa ŵabali,+ mukukhumbikwira kuti timulemberaninge yayi, chifukwa imwe mukasambizgika na Chiuta kuti mutemwanenge.+ 10  Nakuti ichi ndicho mukuŵachitira kale ŵabali wose mu Makedoniya yose. Kweni tikumuchiskani ŵabali, kuti mulutilire kuchita ichi mwakukwana. 11  Woneseskani kuti mukukhala mwakufwasa+ na kuŵika maghanoghano pa vinthu vinu,+ na kugwira ntchito na mawoko ghinu,+ nga umo tikamuphalilirani, 12  mwakuti mwendenge mwakwenelera pamaso pa ŵanthu ŵakuwaro+ ndiposo kuti muŵe ŵambura kusoŵa kanthu. 13  Kweniso ŵabali, tikukhumba yayi kuti muŵe ŵambura kumanya vya awo ŵakugona tulo mu nyifwa,+ mwakuti muleke kuŵa na chitima nga mbanyake awo ŵalije chigomezgo.+ 14  Usange tili na chipulikano chakuti Yesu wakafwa na kuwuka,+ ipo tikwenera kugomezga kuti kwizira mwa Yesu, Chiuta wazamuŵapa umoyo awo ŵagona tulo mu nyifwa kuti ŵazakaŵe pamoza na Yesu.+ 15  Pakuti ichi ndicho tikumuphalirani kuyana na mazgu gha Yehova,* kuti ise taŵamoyo, ise tikhalilirenge m’paka pa kuŵapo kwa Fumu, tizamuŵadangilira yayi awo ŵali kugona tulo mu nyifwa. 16  Chifukwa Fumu yizamukhira kufuma kuchanya na ntchemerezgo yikuru, na mazgu gha mungelo mukuru+ na mbata ya Chiuta, ndipo awo mbakufwa mwa Khristu ndiwo ŵazamwamba kuwuka.+ 17  Kufuma apo, taŵamoyo ise takhalapo, pamoza na iwo, tizamutolekera mu mabingu+ kukakumana na Fumu+ mu mlengalenga,* ndipo tizamuŵa pamoza na Fumu nyengo zose.+ 18  Ntheura lutilirani kusanguluskana na mazgu agha.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “malango agho.”
Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “wamanye kulamulira thupi lake.”
Mazgu gheneko, “mphepo.”