Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 3:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵakorinte ŵachali ŵathupi (1-4)

  • Chiuta wakukuzga (5-9)

    • Ŵantchito ŵanyake na Chiuta (9)

  • Zengani na vinthu vyambura kukora moto (10-15)

  • Ndimwe tempile la Chiuta (16, 17)

  • Vinjeru vya charu mbuchindere kwa Chiut (18-23)

3  Ntheura ŵabali, nkhayowoya namwe nga nkhuyowoya na ŵanthu ŵakukhwima mwauzimu yayi,+ kweni nga mbanthu ŵathupi, nga mbabonda+ mwa Khristu.  Nkhamulerani na mkaka, na chakurya chakukhoma yayi, chifukwa mukaŵa mundakhome. Nakuti na sono wuwo mundakhome.+  Pakuti muchali kughanaghana vyathupi.+ Chifukwa usange mukuchitirana sanji na kutimbana, asi ndikuti muli ŵathupi+ ndipo mukwenda umo ŵanthu mu charu ŵakwendera?  Para munyake wakuti: “Ine nili wa Paulosi,” kweni munyake wakuti: “Ine wa Apolo,”+ asi ndikuti mukuyana waka na ŵanthu wose?  Kasi Apolo ni njani? Ndipo Paulosi ni njani? Mbateŵeti+ awo ŵakamovwirani kuti muŵe ŵakugomezga, nga umo Fumu yikamupira waliyose uteŵeti.  Ine nkhapanda,+ Apolo wakathilira,+ kweni Chiuta ndiyo wakakuzganga.  Ntheura uyo wakupanda nkhanthu yayi nesi uyo wakuthilira maji, kweni Chiuta uyo wakukuzga.+  Sono uyo wakupanda na uyo wakuthilira mbamoza,* kweni munthu waliyose wazamupoka njombe yake kuyana na mulimo wake.+  Chifukwa tili ŵantchito ŵanyake na Chiuta. Imwe ndimwe munda wa Chiuta uwo ukulimika, nyumba ya Chiuta.+ 10  Mwakuyana na lusungu lukuru ulo Chiuta wakanipa, nkhazenga waka fawundeshoni+ nga ni munthu waluso uyo wakumanya kuzenga, kweni munyake wakulutizga kuzenga. Kweni waliyose walutilire kuwona umo wakuzengera pa fawundeshoni iyi. 11  Pakuti palije munthu uyo wangazenga fawundeshoni yinyake padera pa iyo yazengeka kale, iyo ni Yesu Khristu.+ 12  Sono usange munyake wakuzenga pa fawundeshoni na golide, siliva, malibwe ghakuzirwa, makuni, utheka, panji mapekesi, 13  mulimo wa munthu waliyose uzamuwoneka. Pakuti zuŵa ilo lizamuwulongora, chifukwa moto+ ndiwo uzamuvumbura. Ndipo moto uzamulongora umo mulimo wa munthu waliyose uliri. 14  Usange mulimo wa munthu uwo wazenga pa fawundeshoni wakhalilira, wazamupokera njombe. 15  Usange mulimo wa munthu waphya na moto ndikuti waphyoka pawaka, kweni mwenecho wazamupona. Kweni usange vyaŵa nthena, vizamuŵa nga wafuma mu moto. 16  Kasi mukumanya chara kuti ndimwe tempile la Chiuta+ ndiposo kuti mzimu wa Chiuta ukukhala mwa imwe?+ 17  Usange munyake wakuparanya tempile la Chiuta, Chiuta wazamumuparanya. Pakuti tempile la Chiuta ndituŵa, ndipo imwe ndimwe tempile ilo.+ 18  Munthu wangajipusikanga yayi. Usange munyake pakati pinu wakughanaghana kuti ngwavinjeru mu nyengo iyi,* wazgoke chindere mwakuti waŵe wavinjeru. 19  Chifukwa vinjeru vya charu ichi mbuchindere kwa Chiuta. Pakuti kuli kulembeka kuti: “Wakukora ŵavinjeru mu uchenjezi wawo.”+ 20  Kweniso: “Yehova* wakumanya kuti maghanoghano gha ŵanthu ŵavinjeru ngawaka.”+ 21  Ntheura paŵavye munyake wanothe na ivyo ŵanthu ŵakuchita. Pakuti vinthu vyose ni vinu, 22  kwali ni Paulosi panji Apolo panji Kefase*+ panji charu panji umoyo panji nyifwa panji vinthu ivyo viliko sono panji vinthu ivyo vikwiza, vinthu vyose ni vinu. 23  Imwe muli ŵa Khristu,+ ndipo Khristu ngwa Chiuta.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵali na chilato chimoza.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Wakuchemekaso Petrosi.