Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

1 Ŵakorinte 2:1-16

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakapharazga mu Korinte (1-5)

  • Ukuru wa vinjeru vya Chiuta (6-10)

  • Munthu wauzimu na munthu wathupi (11-16)

2  Ntheura ŵabali, apo nkhiza kwa imwe kumupharazgirani chisisi chakupatulika*+ cha Chiuta, nkhayowoya mazgu ghakutindika yayi+ nesi kuti nilongore mahara ghane.  Pakuti nkhasankha kuti nileke kumanya kanthu kalikose pakati pinu kweni Yesu Khristu pera, uyo wakapayikika pa khuni.+  Apo nkhiza kwa imwe nkhatenthema chomene, nkhaŵa wakulopwa na wawofi.  Apo nkhayowoyanga na kupharazga, mazgu ghane ghakaŵa ghakukopa na ghavinjeru yayi, kweni ghakalongora nkhongono ya mzimu+  mwakuti chipulikano chinu chileke kuthemba mu vinjeru vya ŵanthu, kweni mu nkhongono za Chiuta.  Sono tikuyowoya vinthu vyavinjeru ku ŵanthu ŵakukhwima mwauzimu.+ Ivi ni vinjeru vya ŵanthu ŵa mu nyengo iyi* yayi, nesi vya awo ŵakulamulira* mu nyengo iyi, awo ŵamalenge.+  Kweni tikuyowoya vinjeru vya Chiuta ivyo ni chisisi chakupatulika,*+ vinjeru vyakubisika ivyo Chiuta wakaŵikirathu pambere nyengo izi zindaŵeko* kuti tipokere uchindami.  Palije yumoza wa awo ŵakulamulira mu nyengo iyi* uyo wakumanya vinjeru ivi,+ chifukwa ŵavimanyenge mphanyi ŵakayipayika* yayi Fumu yauchindami.  Kweni nga umo kuli kulembekera kuti: “Palije munthu uyo wali kuwonapo panji kupulikapo, nesi kughanaghanirapo mu mtima wake vinthu ivyo Chiuta wanozgera awo ŵakumutemwa.”+ 10  Pakuti Chiuta wali kutivumbulira ise vinthu ivi+ kwizira mu mzimu wake,+ chifukwa mzimu ukusanda mu vinthu vyose, nanga ni vinthu vyakubisika* vya Chiuta.+ 11  Chifukwa ni njani pakati pa ŵanthu uyo wakumanya vya munthu padera pa mtima* wake? Mwakuyana waka, palije uyo wakumanya vya Chiuta padera pa mzimu wa Chiuta. 12  Sono tili kupokera mzimu wa charu chara, kweni mzimu uwo ngwakufuma kwa Chiuta,+ kuti timanye vinthu ivyo tapika na Chiuta mwalusungu. 13  Tikuyowoya vinthu ivi na mazgu ghakusambizgika na vinjeru vya ŵanthu yayi,+ kweni na mazgu ghakusambizgika na mzimu,+ ndipo tikulongosora* vinthu vyauzimu na mazgu ghauzimu. 14  Kweni munthu uyo wakulongozgeka na makhumbiro gha thupi wakupokera vinthu vya mzimu wa Chiuta yayi, chifukwa ni vyauchindere kwa iyo. Ndipo wangavimanya yayi chifukwa munthu wakwenera kuvisanda mwauzimu. 15  Ndipouli, munthu uyo wakulongozgeka na mzimu wakusanda vinthu vyose,+ kweni palije munthu uyo wakumusanda. 16  Pakuti “ni njani wakumanya maghanoghano gha Yehova* kuti wamulongozge?”+ Kweni ise tili na maghanoghano gha Khristu.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “ŵawusi ŵa.”
Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “migonezi iyi yindaŵeko.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Panji kuti, “ŵakayipayika pa khuni.”
Panji kuti, “vyakunyang’amira.”
Mazgu gheneko, “mzimu.”
Panji kuti, “tikusazga.”