Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Ŵakorinte 12:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Vyawanangwa vya mzimu (1-11)

  • Thupi limoza, viŵaro vinandi (12-31)

12  Sono pakuyowoya za vyawanangwa vyauzimu,+ ŵabali, nkhukhumba yayi kuti muleke kumanya.  Mukumanya kuti apo mukaŵa ŵanthu ŵamitundu, mukapuluskika kuti musopenge vikozgo vyambura kuyowoya+ ndipo mukawurawuranga waka.  Ntheura, nkhukhumba kuti mumanye kuti palije munthu uyo wali na mzimu wa Chiuta wangayowoya kuti: “Yesu ngwakutembeka!” Ndipo kwambura mzimu utuŵa palije uyo wangati: “Yesu ni Fumu!”+  Sono pali vyawanangwa vyakupambanapambana, kweni mzimu ngumoza.+  Pali mauteŵeti ghakupambanapambana,+ kweni Fumu njimoza.  Pali milimo yakupambanapambana, kweni Chiuta njumoza uyo wakuchita vyose mu ŵanthu wose.+  Kweni mzimu ukuwoneka kwizira mwa waliyose kuti ŵanyake ŵasange chandulo.+  Kwizira mwa mzimu utuŵa, munyake wakuyowoya mwavinjeru, kwizira mwa mzimu utuŵa wenewuwu munyake wakumanya kuyowoya vinthu,  ndipo kwizira mwa mzimu utuŵa wenewuwu munyake wakuŵa na chipulikano+ ndipo munyake wakuchizga ŵalwari,+ 10  munyake wakuchita milimo yankhongono,+ munyake wakuchima, munyake wakumanya makora mazgu ghakuyowoyeka mwa mzimu,+ munyake malulimi ghakupambanapambana,*+ ndipo kwa munyake kung’anamulira malulimi.+ 11  Kweni milimo yose iyi yikuchitika na mzimu umoza, kugaŵira waliyose payekha umo ukukhumbira. 12  Pakuti thupi ndimoza kweni lili na viŵaro vinandi, ndipo viŵaro vyose vya thupi nangauli ni vinandi, ni thupi limoza,+ ntheura ndimo waliri Khristu. 13  Pakuti na mzimu umoza tikabatizika kuŵa thupi limoza, kwali Mbayuda panji Ŵagiriki, kwali mbazga panji ŵanangwa, ndipo tose tikamwa mzimu umoza. 14  Pakuti thupi lili na chiŵaro chimoza yayi, kweni vinandi.+ 15  Usange lundi lingati: “Pakuti ndine woko yayi, ipo nili chigaŵa cha thupi yayi,” lingaleka yayi kuŵa chigaŵa cha thupi pa chifukwa ichi. 16  Ndipo usange khutu lingati: “Pakuti ndine jiso yayi, ipo nili chigaŵa cha thupi yayi,” lingaleka yayi kuŵa chigaŵa cha thupi pa chifukwa ichi. 17  Kuŵenge kuti thupi lose ni jiso, mphanyi likupulikira vichi? Kuŵenge kuti lose ni khutu, mphanyi likunuskira vichi? 18  Kweni sono Chiuta wali kuŵika viŵaro vyose mu thupi kuyana na umo iyo wakakhumbira. 19  Viŵaro vyose viŵenge chiŵaro chimoza, mphanyi thupi lili nkhu? 20  Viŵaro ni vinandi, kweni thupi ndimoza. 21  Jiso lingayowoya yayi ku woko kuti: “Nkhukukhumba yayi,” panji mutu ungayowoya yayi ku lundi kuti: “Nkhukukhumba yayi.” 22  Kweni viŵaro vya thupi ivyo vikuwoneka vyambura nkhongono ni vyakukhumbikwa. 23  Ndipo viŵaro vya thupi ivyo tikughanaghana kuti ni vyakuzirwa pachoko, ndivyo tikuvipa ntchindi zinandi chomene,+ ndipo viŵaro vithu vyambura kuwoneka makora ndivyo tikuvipwelelera chomene, 24  apo viŵaro vithu vyakutowa vikusoŵerwa kanthu yayi. Kweni Chiuta wali kuwumba thupi na kupeleka ntchindi zinandi ku chiŵaro icho ntchakupeleŵera, 25  kuti thupi lileke kugaŵikana, kweni kuti viŵaro vyake vipweleleranenge mwakuyana.+ 26  Ndipo usange chiŵaro chimoza chikusuzgika, viŵaro vinyake vyose vikusuzgikira nacho lumoza.+ Usange chiŵaro chimoza chikuchindikika, viŵaro vinyake vyose vikusekelera nacho lumoza.+ 27  Sono imwe ndimwe thupi la Khristu,+ ndipo waliyose payekha ntchiŵaro chake.+ 28  Ndipo Chiuta wapeleka viŵaro vyakupambanapambana mu mpingo: Chakwamba, ŵapositole.+ Chachiŵiri, ntchimi.+ Chachitatu, ŵasambizgi.+ Ŵanyake ŵapika milimo yankhongono,+ vyawanangwa vyakuchizga,+ mauteŵeti ghakovwira ŵanthu, kumanya kwendeska vinthu,+ na kuyowoya malulimi ghakupambanapambana.+ 29  Kasi wose mbapositole? Kasi wose ni ntchimi? Kasi wose mbasambizgi? Kasi wose ŵakuchita milimo yankhongono? 30  Kasi wose ŵali na vyawanangwa vyakuchizga? Kasi wose ŵakuyowoya malulimi?+ Kasi wose ŵakung’anamura?+ 31  Kweni lutilirani kupenja chomene vyawanangwa vikuru.+ Kweni nimulongoraninge nthowa yakuluska vyose.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “viyowoyero vyakupambanapambana.”