Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

1 Ŵakorinte 11:1-34

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • “Muyezge ine” (1)

  • Umutu na kuvwara chinthu ku mutu (2-16)

  • Kuchita Mugonero wa Fumu (17-34)

11  Muyezge ine, nga umo nane nkhuyezgera Khristu.+  Nkhumuwongani chifukwa mu vinthu vyose mukunikumbuka ndipo mukukoleska vinthu ivyo nkhamuphalirani.  Kweni nkhukhumba kuti mumanye kuti mutu wa mwanalume waliyose ni Khristu,+ mutu wa mwanakazi ni mwanalume,+ ndipo mutu wa Khristu ni Chiuta.+  Mwanalume waliyose uyo wakulomba panji kuchima uku wavwara chinthu ku mutu wake, wakukhozga soni mutu wake.  Kweni mwanakazi waliyose uyo wakulomba panji kuchima+ kwambura kuvwara chinthu ku mutu wake, wakukhozga soni mutu wake. Pakuti wakuyana waka na mwanakazi uyo wameta mupala.  Chifukwa usange mwanakazi wakuleka kuvwara chinthu ku mutu, ipo wapale mutu wake. Kweni usange ntchakukhozga soni kuti mwanakazi wapale panji kumeta, ipo wavware chinthu ku mutu.  Chifukwa mwanalume wakwenera yayi kuvwara chinthu ku mutu wake, pakuti iyo ntchikozgo+ na uchindami wa Chiuta. Kweni mwanakazi mbuchindami wa mwanalume.  Pakuti mwanalume wali kufuma ku mwanakazi yayi, kweni mwanakazi wali kufuma ku mwanalume.+  Kweniso mwanalume wakalengekera mwanakazi yayi, kweni mwanakazi wakalengekera mwanalume.+ 10  Lekani mwanakazi wakwenera kuŵa na chimanyikwiro cha kujilambika pa mutu wake chifukwa cha ŵangelo.+ 11  Kweni kuyana na Fumu, mwanakazi wangaŵako yayi kwambura mwanalume ndipo mwanalume wangaŵako yayi kwambura mwanakazi. 12  Pakuti mwanakazi wali kufuma ku mwanalume,+ ntheura mwanalume wakuŵako kwizira mu mwanakazi. Kweni vinthu vyose vikufuma kwa Chiuta.+ 13  Yeruzgani mwekha: Kasi ntchakwenelera kuti mwanakazi walombenge kwa Chiuta kwambura kuvwara chinthu ku mutu? 14  Kasi mukumanya yayi kuti umo mwanalume wali kulengekera ntchakukhozga soni kuti waŵe na sisi litali? 15  Kweni usange mwanakazi wali na sisi litali, mbuchindami kwa iyo. Chifukwa sisi litali lili kupika kwa iyo m’malo mwa chakuvwara ku mutu. 16  Ndipouli, usange munthu munyake wakususka kuti walondezge kaluso kanyake, tilijeso kanyake, nanga ni mu mipingo ya Chiuta. 17  Kweni apo nkhupeleka ulongozgi uwu, nkhumulumbani yayi, chifukwa mukuwungana kuti musange chandulo yayi kweni kuti mupwetekane. 18  Chakwamba, nkhupulika kuti para mwawungana pamoza mu mpingo, mukugaŵikana, ndipo nkhugomezga kuti panji ndimo viliri. 19  Chifukwa pakweneraso kuti pali ŵakugaluka pakati pinu,+ mwakuti ŵanthu awo mbakuzomerezgeka ŵamanyikwe. 20  Para mukuwungana pa malo ghamoza, mukutondeka kurya makora Mugonero wa Fumu.+ 21  Pakuti para mukurya Mugonero, waliyose wakuŵa kuti wakhutirathu chakurya cha mise, mwakuti munyake wakuŵa na njara apo munyake wakuŵa kuti waloŵera. 22  Kasi mulije nyumba zakulyeramo na kumweramo? Panji kasi mukudelera mpingo wa Chiuta na kukhozga soni awo ŵalije kanthu? Kasi niyowoyechi kwa imwe? Kasi nimulumbani? Apa ningamulumbani yayi. 23  Pakuti icho nkhapokera kwa Fumu ndicho nkhapeleka kwa imwe, chakuti Fumu Yesu, mu usiku+ wakuti wapelekekenge wakatora chingwa, 24  ndipo wakati wawonga, wakachimenya ndipo wakati: “Ichi chikwimira thupi lane+ ilo lipelekekenge chifukwa cha imwe. Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.”+ 25  Ndimo wakachitiraso na nkhombo,+ ŵakati ŵamara kurya mugonero, wakati: “Nkhombo iyi yikwimira phangano liphya+ chifukwa cha ndopa zane.+ Lutilirani kuchita ichi nyengo zose para mukumwapo kuti munikumbukenge.”+ 26  Pakuti nyengo zose para mukurya chingwa ichi na kumwa vya mu nkhombo iyi, mukulutilira kupharazga nyifwa ya Fumu, m’paka yize. 27  Ntheura waliyose uyo wakurya chingwa panji kumwa vya mu nkhombo ya Fumu mwambura kwenelera waŵenge na mulandu wa kwanangira thupi na ndopa za Fumu. 28  Chakwamba munthu wajisande usange ngwakwenelera,+ ndipo waryenge chingwa na kumwa vya mu nkhombo. 29  Pakuti uyo wakurya na kumwa kwambura kumanya thupi, wakurya na kumwa cheruzgo chake. 30  Lekani ŵanandi pakati pinu mbakulopwa, ŵanyake mbalwari, ndipo ŵanandiko ŵakugona tulo mu nyifwa.*+ 31  Kweni usange tingajimanya umo tiliri, tingeruzgika yayi. 32  Para tikweruzgika, ndikuti tikulangika na Yehova,*+ mwakuti tileke kulangika pamoza na charu.+ 33  Ntheura, ŵabali ŵane, para mukuwungana pamoza kuti murye, mulindizganenge. 34  Usange munyake wali na njara, warye ku nyumba, mwakuti muleke kweruzgika para mwawungana pamoza.+ Kweni nkhani izo zakhalako nizamulongosora para niza kwenekuko.

Mazgu Ghamusi

Ŵakunena kufwa mwauzimu.