Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 8:1-35

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵaefurayimu ŵakukalipira Gidiyoni (1-3)

  • Gidiyoni wakuskera mathemba gha Midiyani na kughakoma (4-21)

  • Gidiyoni wakana kuŵa themba (22-27)

  • Mdauko wa umoyo wa Gidiyoni (28-35)

8  Penepapo ŵanalume ŵa Efurayimu ŵakati kwa iyo: “Kasi watichitirachi nthena? Ukalekerachi kutichema apo ukalutanga kukarwa na Midiyani?”+ Ŵakamukalipira chomene.+  Kweni iyo wakati kwa iwo: “Kasi ine nachita vichi kuyaniska na imwe? Asi kuvulura kwa Efurayimu+ nkhuwemi kuluska kuvuna mpheska kwa Abi-ezeri?+  Chiuta wakapeleka Orebu na Zeebu,+ ŵakaronga ŵa Midiyani mu woko linu, kasi ine nachita vichi kuyaniska na imwe?” Wakati wayowoya nthena,* ŵakatuna.*  Gidiyoni wakiza ku Yorodani na kwambuka. Iyo na ŵanalume 300 awo ŵakaŵa nayo ŵakavuka, kweni ŵakalutilira kuskera ŵalwani.  Ntheura wakati ku ŵanthu ŵa ku Sukoti: “Ŵapaniko vingwa ŵanthu awo ŵakunilondezga, pakuti ŵavuka ndipo nkhuchimbizga Zeba na Zalimuna, mathemba gha Midiyani.”  Kweni ŵakaronga ŵa Sukoti ŵakati: “Kasi Zeba na Zalimuna waŵakora kale mu woko lako apo ukuti tiŵape vingwa ŵankhondo ŵako?”  Gidiyoni wakati: “Umo mwayowoyera apa nthena, para Yehova wapeleka Zeba na Zalimuna mu woko lane, nizamumugwalamburani na minga na mikwakwazu ya mu mapopa.”+  Wakakwera kufuma kura kuya ku Penuyeli, nawo wakaŵapempha vingwa. Kweni ŵanthu ŵa ku Penuyeli ŵakamuzgora nga umo ŵanthu ŵa ku Sukoti ŵakamuzgolera.  Ntheura wakatiso ku ŵanthu ŵa ku Penuyeli: “Para nakawera mu mtende, nizamuwiskira pasi chigongwe ichi.”+ 10  Sono Zeba na Zalimuna ŵakaŵa mu Karikoro pamoza na ŵankhondo ŵawo, ŵanalume pafupifupi 15,000. Aŵa ndiwo ŵakakhalapo pa ŵasilikari wose ŵa ŵanthu ŵakumafumiro gha dazi,+ pakuti ŵanalume 120,000 ŵakunyamura malupanga ŵakaŵa kuti ŵafwa. 11  Gidiyoni wakalutilira kukwera mu nthowa ya ŵanthu ŵakukhala mu mahema, kuvuma kwa Noba na Yogibeha.+ Wakawukira msasa uwo ukaŵa kajidekhere. 12  Zeba na Zalimuna ŵakati ŵachimbira, wakaŵaskera. Wakakora Zeba na Zalimuna, mathemba ghaŵiri gha Midiyani, wakayungwiska msasa wose. 13  Gidiyoni mwana wa Yowashi wakawerako ku nkhondo kwendera ku nthowa iyo yikukwelera ku Heresi. 14  Uku wali mu nthowa, wakakora munyamata wa ku Sukoti na kumufumba. Ntheura munyamata yura wakamulembera mazina gha ŵakaronga na ŵalara ŵa Sukoti, ŵanalume 77. 15  Penepapo wakaluta ku ŵanalume ŵa Sukoti, wakati: “Mwamuwona Zeba na Zalimuna awo mukaninenerapo kuti: ‘Kasi Zeba na Zalimuna waŵakora kale mu woko lako apo ukuti tiŵape vingwa ŵanalume ŵako awo ŵavuka?’”+ 16  Kufuma apo, wakatora ŵalara ŵa msumba, wakatora minga na mikwakwazu ya mu mapopa, ndipo wakaŵasambizgako mahara ŵanalume ŵa ku Sukoti.+ 17  Ndipo wakawiskira pasi chigongwe cha Penuyeli+ na kukoma ŵanalume ŵa mu msumba. 18  Wakafumba Zeba na Zalimuna kuti: “Kasi mbanthu ŵa mtundu wuli awo mukakoma mu Tabori?” Iwo ŵakati: “Ŵakaŵa nga ndiwe, waliyose wakawonekanga nga ni mwana wa themba.” 19  Penepapo wakati: “Ŵakaŵa ŵabali ŵane, ŵana ŵa amama. Nadi pano Yehova wamoyo, muŵalekenge ŵamoyo, natenge nimukomaninge yayi.” 20  Wakayowoya na Yeteri mwana wake wakwamba kuti: “Wuka, uŵakome.” Kweni munyamata yura wakatondeka kufumiska lupanga lwake. Wakawopanga pakuti wakaŵa muchoko. 21  Ntheura Zeba na Zalimuna ŵakati: “Wuka wekha, utikome, pakuti munthu wakumanyikwa na nkhongono zake.”* Penepapo Gidiyoni wakawuka na kukoma Zeba na Zalimuna,+ wakatora vitoweskero vyakuŵa nga ni mwezi ivyo vikaŵa mu singo za ngamila zawo. 22  Pamanyuma, ŵanalume ŵa Israyeli ŵakati kwa Gidiyoni: “Utiwuse, iwe na mwana wako na muzukuru wako wuwo, pakuti watiponoska mu woko la Midiyani.”+ 23  Kweni Gidiyoni wakati kwa iwo: “Ningamuwusani yayi, mwana wane nayo wangamuwusani yayi. Yehova ndiyo wamuwusaninge.”+ 24  Gidiyoni wakalutilira kuti: “Nimupemphani kanthu kamoza: Waliyose wa imwe wanipe mphete yapamphuno iyo wakapoka ku ŵalwani.” (Pakuti ŵakaŵa na mphete zapamphuno zagolide, chifukwa awo ŵakathereskeka ŵakaŵa Ŵaishimayeli.)+ 25  Ŵakamuzgora kuti: “Tikupenge nadi.” Penepapo ŵakatandika munjilira pasi, ndipo waliyose wakaponyapo mphete yapamphuno iyo wakapoka ku ŵalwani. 26  Uzito wa mphete zagolide izo wakapempha ukakwana mashekele* gha golide 1,700, padera pa vitoweskero vyakuŵa nga ni mwezi, ndeŵeleŵe, vyakuvwara vya weya wakudaya utoto utchesamu ivyo ghakavwaranga mathemba gha Midiyani, na vitoweskero vyamsingo vya ngamila.+ 27  Gidiyoni wakavipanga efodi+ na kumuŵika mu msumba wa Ofura.+ Ndipo Ŵaisrayeli wose ŵakachita nayo uzaghali kwenekura,+ chikaŵa nga ntchipingo kwa Gidiyoni na ŵamunyumba yake.+ 28  Ntheura Midiyani+ wakathereskeka pamaso pa Ŵaisrayeli, wakaŵasuzgaso* yayi. Ndipo charu chikapumura* vyaka 40 mu mazuŵa gha Gidiyoni.+ 29  Sono Yerubibaala+ mwana wa Yowashi wakawelera kukwake na kukhala kwenekura. 30  Gidiyoni wakababa ŵana ŵanalume 70,* pakuti wakaŵa na ŵanakazi ŵanandi. 31  Mwanakazi munyake wa ku Shekemu nayo wakamubabira mwana mwanalume, ndipo wakamuthya Abimeleki.+ 32  Gidiyoni mwana wa Yowashi wakafwa mu uchekuru wake, ndipo wakasungika mu dindi la wiske Yowashi mu Ofura wa Ŵaabi-ezeri.+ 33  Gidiyoni wakati wafwa, Ŵaisrayeli ŵakambaso kuchita uzaghali na Ŵabaala,+ ndipo ŵakimika Baala-beriti kuŵa chiuta wawo.+ 34  Ŵaisrayeli ŵakakumbuka yayi Yehova Chiuta wawo,+ uyo wakaŵathaska mu woko la ŵalwani ŵawo wose awo ŵakaŵazingilizga.+ 35  Kweniso ŵakalongora yayi lusungu* ku ŵamunyumba ya Yerubibaala, ndiko kuti, Gidiyoni, pa viwemi vyose ivyo wakachitira Israyeli.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mazgu agha.”
Mazgu gheneko, “mzimu wawo ukagowoka pa iyo.”
Panji kuti, “pakuti umo munthu waliri, ndimo nkhongono zake ziliri.”
Shekele limoza likuyana na magiramu 11.4. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Mazgu gheneko, “wakatumphuskaso mitu yawo.”
Panji kuti, “chikaŵa mu mtende.”
Mazgu gheneko, “wakaŵa na ŵana 70 awo ŵakafuma mu chigha chake.”
Panji kuti, “chitemwa chakugomezgeka.”