Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵeruzgi 5:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sumu yakutonda ya Debora na Baraki (1-31)

    • Nyenyezi zikarwa na Sisera (20)

    • Dambo la Kishoni latutuka (21)

    • Awo ŵakutemwa Yehova ŵali nga ni dazi (31)

5  Pa zuŵa lira, Debora+ pamoza na Baraki+ mwana wa Abinowamu ŵakimba sumu iyi:   “Chifukwa cha sisi lambura kukakika* mu Israyeli, Chifukwa chakuti ŵanthu ŵajipeleka,+ Lumbani Yehova.   Pulikani, imwe mathemba! Thyani khutu, imwe ŵawusi! Niyimbirenge Yehova. Niyimbirenge malumbo Yehova,+ Chiuta wa Israyeli.+   Yehova, apo mukafumanga mu Seyiri+ Apo mukendanga kufuma mu chigaŵa cha Edomu, Charu chapasi chikandindima, ndipo machanya ghakanthonya, Mabingu ghakakhizga maji.   Mapiri ghakasongonoka* pamaso pa Yehova,+ Na Sinayi wuwo wakasongonoka pamaso pa Yehova,+ Chiuta wa Israyeli.+   Mu mazuŵa gha Shamugara+ mwana wa Anati, Mu mazuŵa gha Yayeli,+ misewu yikawuwa, Ŵanthu ŵa paulendo ŵakenda nthowa zakuzingilira.   Mu mizi ya mu Israyeli mukaŵavya* ŵanthu, Mukaŵavya, m’paka ine Debora,+ nkhawuka, M’paka ine nkhawuka nga ni mama mu Israyeli.+   Ŵakasora ŵachiuta ŵaphya.+ Ndipo mukaŵa nkhondo mu vipata.+ Chiskango chikawoneka yayi, panji mkondo, Pakati pa ŵanalume 40,000 mu Israyeli.   Mtima wane uli na ŵalongozgi ŵa nkhondo ŵa Israyeli,+ Awo ŵakajipeleka pamoza na ŵanthu.+ Lumbani Yehova! 10  Imwe mukukwera pa mbunda ziswesiswesi, Imwe mukukhala pa visalu vyakutowa* chomene, Na imwe mukwenda mu msewu, Ghanaghanirani ichi! 11  Mazgu gha ŵanthu ŵakuteka maji ghakapulikikwa pa malo ghakuneghapo maji, Penepara ŵakamba kuyowoya vya milimo yaurunji ya Yehova, Milimo yaurunji ya ŵanthu ŵake mu mizi ya Israyeli. Ndipo ŵanthu ŵa Yehova ŵakakhilira ku vipata. 12  Wuka, wuka, iwe Debora.+ Wuka, wuka, wimbe sumu!+ Milira, Baraki!+ Longozga ŵazga ŵako kuti ŵalutenge, iwe mwana wa Abinowamu! 13  Awo ŵakakhalapo ŵakakhilira ku ŵakuchindikika. Ŵanthu ŵa Yehova ŵakakhilira kwa ine kwimikana na ŵankhongono. 14  Mwa Efurayimu mukafuma awo ŵakukhala mu chidika, Ŵakulondezga iwe, Benjamini, pakati pa ŵanthu ŵako. Ŵalongozgi ŵa ŵankhondo ŵakakhira kufuma mwa Makiri,+ Ndipo mwa Zebuloni mukafuma awo ŵakuyegha ndodo ya wakulemba ŵanthu.* 15  Ŵakaronga ŵa Isakara ŵakaŵa na Debora, Nga umo Isakara wakaŵira, ndimo Baraki+ nayo wakaŵira. Wakatumika, wakenda pasi+ kuya ku chidika. Pakati pa fuko la Rubeni pakaŵa kufumbana kukuru. 16  Kasi ukakhalirachi pakati pa vibwayira viŵiri, Kuŵapulikizga apo ŵakulizgira vitoliro miskambo?+ Pakuti mu mafuko gha Rubeni mukaŵa kufumbana kukuru. 17  Giliyadi wakakhala kwenekura ku Yorodani.+ Kasi Dani wakakhalirachi pamoza na ngalaŵa?+ Asheri wakakhala waka chete mumphepete mwa nyanja, Ndipo wakakhala pafupi na madowoko ghake.*+ 18  Zebuloni mbanthu awo ŵakaŵika umoyo wawo pangozi* na ku nyifwa wuwo. Nafutali nayo,+ pachanya nkhanira.+ 19  Mathemba ghakiza, ghakarwa. Mathemba gha Kenani ghakarwa+ Mu Tanaki, pafupi na maji gha Megido.+ Ghakatorapo yayi siliva.+ 20  Nyenyezi zikarwa kufuma kuchanya, Zikarwa na Sisera mu tunthowa twawo. 21  Dambo la Kishoni likaŵakukura,+ Dambo la papo kale, dambo la Kishoni. Ukadyakira pasi ŵankhongono, iwe umoyo wane. 22  Bundi la mahachi likapulikikwa Apo mahachi ghanalume ghakachilifukanga.+ 23  Mungelo wa Yehova wakati: ‘Tembani Merozi, Enya, tembani awo ŵakukhalamo, Pakuti ŵakiza yayi kuzakamovwira Yehova, Kovwira Yehova kwimikana na ŵankhongono.’ 24  Yayeli+ ni mwanakazi wakutumbikika chomene Muwoli wa Heberi+ Mukeni, Ngwakutumbikika chomene pa ŵanakazi awo ŵakukhala mu mahema. 25  Sisera wakapempha maji, kweni wakamupa mkaka. Wakamupa mkaka wakukhoma+ mu bakule wa ŵanthu ŵakuzirwa. 26  Wakanyoloska woko lake kutora chikhomo cha hema, Wakatora nyondo na woko lake lamalyero. Ndipo wakamukhoma Sisera, wakateketa mutu wake, Wakaswa na kudolora mbulukutu zake.+ 27  Wakawa pakati pa malundi ghake, wakawa na kugona papo. Wakawa pakati pa malundi ghake. Apo wakawira, wakagona penepapo wati wathereskeka. 28  Mwanakazi wakalingizganga pa windo, Anyina ŵa Sisera ŵakalingizganga kuwaro pa windo, ‘Chifukwa wuli gileta lake likuchedwa kwiza? Chifukwa wuli bundi la magileta ghake lachedwa kupulikikwa?’+ 29  Wavinjeru chomene pa ŵanakazi ŵake ŵakuchindikika wakamuzgora, Enya, nayeso wakajizgoleranga, 30  ‘Ŵakwenera kuti ŵakugaŵana vyakupoka ivyo ŵasanga, Msungwana, ŵasungwana ŵaŵiri pa msilikari waliyose, Salu yakudaya ya Sisera, salu yakudaya, Chakuvwara chamadoŵa, salu yakudaya, vyakuvwara vyamadoŵa viŵiri Kuti ŵanthu awo ŵavitora ŵavware mu singo zawo.’ 31  Ntheura ŵalwani ŵinu wose ŵaparanyike,+ imwe Yehova, Kweni awo ŵakumutemwani ŵaŵe nga ni dazi ilo likufuma mu uchindami wake.” Ndipo charu chikapumura* vyaka 40.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “ŵankhondo ŵa sisi lambura kukakika.”
Pangayowoyekaso kuti, “ghakambwambwantha.”
Panji kuti, “mukaleka kuŵa.”
Mazgu ghanyake, “makalipeti ghakutowa.”
Pangayowoyekaso kuti, “awo ŵakukora chiteŵetero cha mulembi.”
Panji kuti, “malo ghakufikirapo.”
Panji kuti, “ŵakatinkha umoyo wawo.”
Panji kuti, “chikaŵa mu mtende.”