Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 3:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Yehova wakuyezga Israyeli (1-6)

  • Otiniyeli, mweruzgi wakwamba (7-11)

  • Mweruzgi Ehudi wakoma Themba Egiloni (12-30)

  • Mweruzgi Shamugara (31)

3  Iyi ni mitundu iyo Yehova wakazomerezga kuti yileke kuparanyika mwakuti wayezge Ŵaisrayeli wose awo ŵakaŵa kuti ŵandarwepo nkhondo mu Kenani+  (vikaŵa nthena kuti miwiro yakulondezgapo ya Ŵaisrayeli yimanye nkhondo, kusambizga awo ŵandarwepo nkhondo):  Mafumu ghankhondi gha Ŵafilisiti,+ Ŵakenani wose, Ŵasidoni+ na Ŵahivi+ awo ŵakukhala mu Phiri la Lebanoni+ kwambira ku Phiri la Baala-herimoni m’paka ku Lebo-hamati.*+  Ŵakalekeka kuti ŵayezge Israyeli usange wapulikirenge malango gha Yehova agho wakapeleka ku ŵawiskewo kwizira mwa Mozesi.+  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakakhala mukati mwa Ŵakenani,+ Ŵahiti, Ŵaamori, Ŵaperizi, Ŵahivi na Ŵayebusi.  Ŵakatoranga ŵana ŵawo ŵanakazi kuŵa ŵawoli ŵawo ndipo mitundu yinyake nayo yikapelekanga ŵana ŵawo ŵanakazi ku ŵana ŵawo ŵanalume, ndipo Ŵaisrayel ŵakamba kuteŵetera ŵachiuta ŵawo.+  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakachita viheni pamaso pa Yehova, ŵakaluwa Yehova Chiuta wawo ndipo ŵakateŵeteranga Ŵabaala+ na vikhuni vyakupatulika.*+  Penepapo ukali wa Yehova ukagolera pa Israyeli ndipo wakaŵaguliska mu woko la Kushani-rishatayimu themba la Mesopotamiya.* Ŵaisrayeli ŵakateŵetera Kushani-rishatayimu vyaka 8.  Ŵaisrayeli ŵakati ŵachema Yehova kuti waŵawovwire,+ Yehova wakaŵapa mponoski kuti waŵathaske.+ Wakaŵapa Otiniyeli+ mwana wa Kenazi, munung’una wa Kalebi. 10  Mzimu wa Yehova ukiza pa iyo,+ ndipo wakaŵa mweruzgi wa Israyeli. Wakati waluta ku nkhondo, Yehova wakapeleka Kushani-rishatayimu themba la Mesopotamiya* mu woko lake mwakuti wakathereska Kushani-rishatayimu. 11  Ndipo charu chikapumura* vyaka 40. Pamanyuma Otiniyeli mwana wa Kenazi wakafwa. 12  Ŵaisrayeli ŵakambaso kuchita viheni pamaso pa Yehova.+ Penepapo Yehova wakazomerezga kuti Egiloni themba la Mowabu+ lithereske Israyeli, chifukwa ŵakachita viheni pamaso pa Yehova. 13  Kweniso wakaŵatumira Ŵaamoni+ na Ŵaamaleki.+ Ŵakawukira Israyeli na kupoka msumba wa makuni gha mikama.+ 14  Ŵaisrayeli ŵakateŵetera Egiloni themba la Mowabu vyaka 18.+ 15  Penepapo Ŵaisrayeli ŵakachema kwa Yehova kuti waŵawovwire.+ Ntheura Yehova wakaŵapa mponoski,+ Ehudi+ mwana wa Gera, Mubenjamini,+ uyo wakaŵa wa woko lamazere.+ Pamanyuma Ŵaisrayeli ŵakamutuma kuti wakapeleke mithulo kwa Egiloni themba la Mowabu. 16  Ehudi wakapanga lupanga lwakuthwa kosekose, utali wake mkono umoza,* ndipo wakanjizga mukati mwa chakuvwara chake pa chigha chamalyero. 17  Wakapeleka mithulo kwa Egiloni themba la Mowabu. Egiloni wakaŵa wakututuŵa chomene. 18  Ehudi wakati wapeleka mithulo, wakawezga ŵanthu awo ŵakayegha mithulo. 19  Wakati wafika pa vikozgo vyakuŵaja* ku Giligala,+ wakawelera ndipo wakati: “Nili na uthenga wachisisi kwa imwe themba.” Themba likati: “Khalani chete!” Ndipo ŵateŵeti ŵake wose ŵakafumapo. 20  Ntheura Ehudi wakiza kwa iyo apo Egiloni wakaŵa yekha mu chipinda chake chamuchanya umo mukazizimanga makora. Ehudi wakati: “Nili na uthenga winu wakufuma kwa Chiuta.” Penepapo wakawuka kufuma pa chitengo chake. 21  Ndipo Ehudi wakasolora lupanga lwake pa chigha chamalyero na woko lake lamazere na kumugwaza nalo Egiloni munthumbo. 22  Chikolelero cha lupanga nacho chikanjira ndipo mafuta ghakabenekelera lupanga pakuti wakafumiskamo chara lupanga mu nthumbo yake. Ndipo mavi ghakafuma. 23  Ehudi wakakiya vijaro vya chipinda chamuchanya na kufumira pa chidolozi pachanya pa nyumba. 24  Wakati wafuma, ŵateŵeti ŵakiza ndipo ŵakasanga kuti vijaro vya chipinda chamuchanya ni vyakukiya. Ntheura ŵakati: “Panji wakujovwira* mu chipinda chamukati.” 25  Ŵakalindilira m’paka ŵakakhozgeka soni, kweni ŵakati ŵawona kuti wakujura yayi vijaro vya chipinda chamuchanya, ŵakatora kiyi na kujura ndipo ŵakasanga fumu yawo yili pasi, yafwa! 26  Apo ŵakazinazinanga, Ehudi wakachimbira m’paka wakajumpha pa vikozgo vyakuŵaja*+ na kufika makora waka ku Seyira. 27  Wakati wafika, wakalizga mbata+ mu chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu.+ Ŵaisrayeli ŵakakhira kufuma mu chigaŵa cha mapiri, iyo wakaŵa panthazi pawo. 28  Ndipo wakati kwa iwo: “Nilondezgani chifukwa Yehova wapeleka ŵalwani ŵinu, Ŵamowabu, mu woko linu.” Ntheura ŵakamulondezga na kujara majambuko pa Yorodani kulazga ku Ŵamowabu, ŵakazomerezga chara waliyose kujumpha. 29  Pa nyengo yira, ŵakakoma Ŵamowabu+ 10,000, wose ŵanalume ŵankhongono na vinkhara. Pakaŵavya uyo wakaponapo.+ 30  Ntheura pa zuŵa lira Mowabu wakathereskeka na woko la Israyeli. Ndipo charu chikapumura* vyaka 80.+ 31  Pamanyuma pake pakaŵa Shamugara+ mwana wa Anati, uyo wakakoma ŵanalume 600 ŵa Ŵafilisiti+ na nkhanjo ya ng’ombe.+ Uyu nayo wakaponoska Israyeli.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “pakunjilira ku Hamati.”
Mazgu gheneko, “Aramu-naharayimu.”
Mazgu gheneko, “Aramu.”
Panji kuti, “chikaŵa mu mtende.”
Panyake ukaŵa mkono ufupi wa masentimita pafupifupi 38. Wonani Vyakusazgirapo B14.
Pangayowoyekaso kuti, “pakuswera malibwe.”
Mazgu gheneko, “wakubenekelera malundi ghake.”
Pangayowoyekaso kuti, “pakuswera malibwe.”
Panji kuti, “chikaŵa mu mtende.”