Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵeruzgi 21:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Fuko la Benjamini laponoskeka kuti lileke kumara (1-25)

21  Sono ŵanalume ŵa Israyeli ŵakachita chilapo ichi pa Mizipa:+ “Palije nanga njumoza wa ise uyo wapelekenge mwana wake mwanakazi kuŵa muwoli wa mwanalume wa kwa Benjamini.”+  Ntheura ŵanthu ŵakiza ku Beteli,+ ŵakakhala kwenekura pamaso pa Chiuta waunenesko m’paka mise, ŵakatengeranga na kulira chomene.  Ŵakatenge: “A Yehova Chiuta wa Israyeli, kasi ivi vyachitikirachi mu Israyeli? Kasi fuko limoza lazgeŵerachi mu Israyeli muhanya uno?”  Zuŵa lakulondezgapo ŵanthu ŵakawuka mulenji na kuzenga jotchero, ŵakapeleka sembe zakotcha na sembe zawenenawene+ penepara.  Penepapo ŵanthu ŵa kwa Israyeli ŵakati: “Ni njani pa mafuko ghose gha Israyeli uyo wandizeko kuzakawungana pamaso pa Yehova?” Pakuti ŵakachita chilapo chikuru chakuti waliyose uyo wandize kwa Yehova pa Mizipa wakomeke kwambura kutondeka.  Ŵaisrayeli ŵakachita chitima na ivyo vikawira Benjamini mubali wawo. Ŵakati: “Muhanya uno fuko limoza ladumulikako kwa Israyeli.  Kasi tichitechi ku ŵanalume awo ŵakhalako kuti ŵaŵe na ŵawoli, pakuti tachita chilapo kwa Yehova+ kuti tipelekenge yayi ŵana ŵithu ŵasungwana kuŵa ŵawoli ŵawo?”+  Ŵakafumba kuti: “Kasi mbanjani pakati pa mafuko gha Israyeli awo ŵandizeko kwa Yehova pa Mizipa?”+ Sono pakaŵavya wa ku Yabeshi-giliyadi uyo wakiza ku msasa uko mpingo ukaŵa.  Ŵanthu ŵakati ŵapendeka, ŵakawona kuti pakaŵavya nanga njumoza wa awo ŵakukhala ku Yabeshi-giliyadi uyo wakaŵapo. 10  Ntheura wumba ukatumako ŵanalume ŵankhongono chomene, 12,000. Ukaŵalangura kuti: “Lutani, mukakome na lupanga wose awo ŵakukhala ku Yabeshi-giliyadi, ŵanakazi na ŵana wuwo.+ 11  Mukachite ivi: Mukaparanyirethu mwanalume waliyose kweniso mwanakazi waliyose uyo wali kugonapo na mwanalume.” 12  Mu ŵanthu ŵa ku Yabeshi-giliyadi ŵakasangamo ŵamwali 400 awo ŵakaŵa kuti ŵandagonepo na mwanalume. Ntheura ŵakiza nawo ku msasa ku Shilo,+ mu charu cha Kenani. 13  Penepapo wumba wose ukatuma uthenga kwa Ŵabenjamini awo ŵakaŵa mu jalawe la Rimoni+ na kuyowoya nawo vya mtende. 14  Ntheura Ŵabenjamini ŵakawerako pa nyengo yira. Ŵakaŵapa ŵanakazi ŵa ku Yabeshi-giliyadi+ awo ŵakaŵaleka ŵamoyo. Kweni ŵanakazi ŵakakwana ŵanalume wose yayi. 15  Ŵanthu chitima chikaŵakora chomene na ivyo vikawira Benjamini+ chifukwa Yehova wakaŵapatura pa mafuko gha Israyeli. 16  Ŵalara ŵa wumba ŵakati: “Kasi tichitechi kuti ŵanalume awo ŵakhalapo nawo ŵaŵe na ŵawoli, pakuti ŵanakazi wose mu Benjamini ŵali kuparanyika?” 17  Ŵakazgora kuti: “Pakwenera kuŵa chiharo cha Ŵabenjamini awo ŵapona, mwakuti fuko lileke kusisitika mu Israyeli. 18  Kweni tikuzomerezgeka chara kuŵapa ŵana ŵithu ŵanakazi kuŵa ŵawoli ŵawo chifukwa Ŵaisrayeli ŵalapa kuti: ‘Ngwakutembeka uyo wakupeleka mwanakazi kwa Benjamini.’”+ 19  Penepapo ŵakati: “Wonani, kuli chiphikiro cha Yehova cha chaka na chaka ku Shilo,+ kumpoto kwa Beteli, kumafumiro gha dazi kwa nthowa iyo yikukwera kufuma ku Beteli kuya ku Shekemu na kumwera kwa Lebona.” 20  Ntheura ŵakalangura ŵanalume ŵa Benjamini kuti: “Lutani, mukajoŵelere mu minda ya mpheska. 21  Para mwakawona ŵamwali* ŵa ku Shilo ŵakwiza na kuvina, waliyose wa imwe wakavundumuke kufuma mu minda ya mpheska na kukora mwanakazi pa ŵasungwana ŵa ku Shilo na kuwelera ku charu cha Benjamini. 22  Usange ŵawiskewo ŵakwiza na kutidandawulira, tiŵaphalirenge kuti: ‘Tichitirani lusungu chifukwa cha iwo, pakuti ise tatondeka kuŵasangira waliyose wa iwo muwoli ku nkhondo,+ ndipo imwe mungapeleka yayi mwanakazi kwa iwo kwambura kuŵa na mulandu.’”+ 23  Ŵanalume ŵa Benjamini ŵakachita ntheura, waliyose wakatorapo muwoli kufuma pa ŵanakazi awo ŵakavinanga. Pamanyuma ŵakawelera ku chiharo chawo, ŵakazengaso misumba yawo+ na kukhalamo. 24  Pa nyengo yira, Ŵaisrayeli ŵakaparanyikana, waliyose wakaluta ku fuko lake na ku mbumba yake. Ŵakafumako kura, waliyose wakaluta ku chiharo chake. 25  Mu mazuŵa ghara, mukaŵavya themba mu Israyeli.+ Waliyose wakachitanga icho ntchakwenelera mu maso ghake.*

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵana ŵasungwana.”
Panji kuti, “icho wakaghanaghananga kuti ntchakwenelera.”