Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵeruzgi 20:1-48

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Nkhondo na Ŵabenjamini (1-48)

20  Ŵaisrayeli wose ŵakiza, kwamba ku Dani+ m’paka ku Beyere-sheba na ku charu cha Giliyadi.+ Wumba wose ukawungana mu umoza* pamaso pa Yehova ku Mizipa.+  Ntheura ŵalongozgi ŵa ŵanthu na mafuko ghose gha Israyeli ŵakimilira mu mpingo wa ŵanthu ŵa Chiuta, ŵasilikari ŵakuyegha malupanga+ 400,000 ŵakwenda pasi.  Ŵabenjamini ŵakapulika kuti ŵanalume ŵa Israyeli ŵakwelera ku Mizipa. Sono ŵanalume ŵa Israyeli ŵakati: “Tiphalira, kasi chinthu chiheni ichi chikachitika wuli?”+  Penepapo Mulevi,+ mfumu wa mwanakazi uyo wakakomeka, wakati: “Nkhiza ku Gibeya+ wa Benjamini pamoza na mwanakazi wane kuti tigoneko.  Ndipo ŵanthu awo ŵakukhala* mu Gibeya ŵakaniwukira usiku na kuzingilizga nyumba iyo tikaŵamo. Ŵakakhumbanga kukoma ine, kweni m’malo mwake, ŵakakolelera mwanakazi wane, wakafwa.+  Ntheura nkhatora thupi la mwanakazi wane, nkhalidumura vipitikavipitika na kuvituma mu vigaŵa vyose vya chiharo cha Israyeli,+ chifukwa ŵakachita chinthu chakulengeska na chaukazuzi mu Israyeli.  Sono imwe mose, ŵanthu ŵa Israyeli yowoyanipo fundo yinu na maghanoghano ghinu.”+  Ntheura ŵanthu wose ŵakawuka mu umoza,* ŵakati: “Palije yumoza wa ise uyo walutenge ku hema lake panji kuwelera ku nyumba yake.  Ichi ndicho tichitirenge Gibeya: Tichitenge mphenduzga*+ na kuluta kukamuwukira. 10  Titorenge ŵanthu kufuma mu mafuko ghose gha Israyeli, pa ŵanthu 100 titorengepo 10, pa 1,000 titorengepo 100, kweniso pa 10,000 titorengepo 1,000 kuti ŵakatolere ŵasilikari vyakurya, mwakuti ŵakawezgere Gibeya wa Benjamini pa chinthu chakulengeska icho wachita mu Israyeli.” 11  Ntheura ŵanalume wose ŵa Israyeli ŵakawungana mu umoza,* ŵakakolerana. 12  Mafuko gha Israyeli ghakatuma ŵanthu ku ŵanalume wose ŵa fuko la Benjamini, ŵakati: “Kasi mwachitirachi chinthu chiheni nthena pakati pinu? 13  Sono pelekani ŵanthu ŵawakawaka ŵa mu Gibeya+ kuti tiŵakome na kuwuskamo uheni mu Israyeli.”+ Kweni Ŵabenjamini ŵakapulikira yayi ŵabali ŵawo, Ŵaisrayeli. 14  Penepapo Ŵabenjamini ŵakawungana ku Gibeya kufuma mu misumba kuti ŵakarwe na ŵanalume ŵa Israyeli. 15  Pa zuŵa lira Ŵabenjamini ŵakawunganya ŵanalume 26,000 ŵakuyegha malupanga kufuma mu misumba yawo, padera pa ŵanalume 700 awo ŵakasoleka mu Gibeya. 16  Pa ŵasilikari aŵa pakaŵa ŵanalume 700 ŵa woko lamazere. Waliyose wa iwo wakaponyanga libwe na chakuponyera kwambura kuwinda nanga pangaŵa pa kanthu kachoko nga ni sisi. 17  Ŵanalume ŵa Israyeli ŵakawunganya ŵankhondo 400,000 kwambura kusazgako Ŵabenjamini, ndipo waliyose wakaŵa chinkhara pa nkhondo.+ 18  Ŵakawuka na kukwelera ku Beteli kukafumba kwa Chiuta.+ Ŵaisrayeli ŵakati: “Ni njani wadangilirenge kukarwa nkhondo na Ŵabenjamini?” Yehova wakati: “Yuda ndiyo wadangilirenge.” 19  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakawuka mulenji na kujintha msasa kwimikana na Gibeya. 20  Ŵanalume ŵa Israyeli ŵakaluta kukarwa na Benjamini. Ŵakandanda kunozgekera nkhondo kuti ŵarwe nawo pa Gibeya. 21  Ntheura Ŵabenjamini ŵakafuma mu Gibeya, ŵakakoma ŵanalume ŵa Israyeli 22,000 pa zuŵa lira. 22  Kweni ŵankhondo ŵa Israyeli ŵakakhwima mtima ndipo ŵakandandaso kunozgekera nkhondo pa malo agho ŵakaŵa pa zuŵa lakwamba. 23  Ŵaisrayeli ŵakakwera na kukalira pamaso pa Yehova m’paka namise. Ŵakafumba Yehova kuti: “Kasi tiluteso kukarwa na ŵabali ŵithu, Ŵabenjamini?”+ Yehova wakati: “Lutani mukarwe nawo.” 24  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakasendelera kwa Ŵabenjamini zuŵa lachiŵiri. 25  Ŵabenjamini ŵakafuma mu Gibeya kukakumana nawo zuŵa lachiŵiri, ŵakakoma Ŵaisrayeli ŵanyake 18,000,+ wose ŵakunyamura malupanga. 26  Penepapo ŵanalume wose ŵa Israyeli ŵakakwelera ku Beteli. Ŵakalira na kukhala pamaso pa Yehova,+ ŵakaziŵizga kurya+ zuŵa lira m’paka namise. Ndipo ŵakapeleka sembe zakotcha+ na sembe zawenenawene+ pamaso pa Yehova. 27  Pamanyuma ŵanalume ŵa Israyeli ŵakafumba kwa Yehova,+ pakuti likasa la phangano la Chiuta waunenesko likaŵa kwenekura mu mazuŵa ghara. 28  Finehasi+ mwana wa Eliyazara, mwana wa Aroni ndiyo wakateŵeteranga* panthazi pa ilo mu mazuŵa ghara. Ŵakafumba kuti: “Kasi tiluteso kukarwa nkhondo na ŵabali ŵithu ŵanalume ŵa kwa Benjamini, panji tileke waka?”+ Yehova wakati: “Lutani, chifukwa namachero niŵapelekenge mu woko linu.” 29  Ntheura Ŵaisrayeli ŵakaŵika ŵanthu kuti ŵajoŵelere+ kuzingilizga Gibeya. 30  Ŵaisrayeli ŵakakwera kukarwa na Ŵabenjamini zuŵa lachitatu, ŵakandanda kunozgekera nkhondo na Gibeya nga umo ŵakachitira pa maulendo ghanyake ghara.+ 31  Ŵabenjamini ŵakati ŵafuma kukakumana nawo, ŵakaguzikira kutali na msumba.+ Ndipo nga umo vikaŵira pa maulendo ghanyake ghara, ŵakamba kutimba na kukoma ŵanalume ŵanyake mu misewu yikuru,+ unyake wakukwera ku Beteli ndipo unyake wa ku Gibeya. Ŵakakoma ŵanalume 30 ŵa Israyeli. 32  Ntheura Ŵabenjamini ŵakati: “Ŵakuthereskeka nga umo vikaŵira pa maulengo ghanyake.”+ Kweni Ŵaisrayeli ŵakati: “Tichimbirenge na kuŵaguzira kutali na msumba mu misewu yikuru.” 33  Ntheura ŵanalume wose ŵa Israyeli ŵakawuka mu malo ghawo na kundanda pa Baala-tamara, apo ŵanyake awo ŵakajoŵelera ŵakavundumuka kufuma apo ŵakabisama pafupi na Gibeya. 34  Ŵanalume ŵa Israyeli ŵakusoleka 10,000 ŵakiza kunthazi kwa Gibeya, ndipo nkhondo yikanunkha. Kweni Ŵabenjamini ŵakamanya yayi kuti soka likaŵa pafupi kuŵawira. 35  Yehova wakathereska Ŵabenjamini+ pamaso pa Israyeli. Ndipo pa zuŵa lira Ŵaisrayeli ŵakakoma ŵanalume 25,100 ŵa Benjamini, wose ŵakuyegha malupanga.+ 36  Kweni apo Ŵaisrayeli ŵakachimbiranga kwa Benjamini, Ŵabenjamini+ ŵakawonanga nga kuti ŵanalume ŵa Israyeli ŵathereskekenge. Kweni ŵanalume ŵa Israyeli ŵakachimbiranga chifukwa ŵakagomezganga ŵanthu ŵakujoŵelera awo ŵakaŵaŵika kufupi na Gibeya. + 37  Ŵakujoŵelera ŵara ŵakachita mwaluŵiro, ŵakavundumuka kulazga ku Gibeya. Ŵakujoŵelera ŵakaparanyikana na kutimba msumba wose na lupanga. 38  Ŵanalume ŵa Israyeli ŵakapangana kuti awo ŵakajoŵelera ŵasunkhizge josi kufuma mu msumba kuŵa chimanyikwiro. 39  Ŵaisrayeli ŵakati ŵang’anamuka na kuchimbira, ŵanalume ŵa Benjamini ŵakamba kuŵatimba na kukomapo ŵanalume 30 ŵa Israyeli.+ Ŵabenjamini ŵakati: “Ŵakuthereskekaso pamaso pithu nga mpha nkhondo yakwamba.”+ 40  Kweni josi ilo likaŵa chimanyikwiro likamba kutoloka mu msumba nga ni mzati. Ŵanalume ŵa Benjamini ŵakati ŵalaŵiska kumanyuma, ŵakawona msumba wose josi tolo kukwera kuchanya. 41  Penepapo ŵanalume ŵa Israyeli ŵakazgoka, ndipo Ŵabenjamini ŵakayangazuka waka, pakuti ŵakawona kuti soka laŵasanga. 42  Ntheura ŵakachimbira ku ŵanalume ŵa Israyeli kulazga ku mapopa, kweni nkhondo yikaŵalondezga. Ŵanalume awo ŵakafumanga ku msumba nawo ŵakamba kuŵakoma. 43  Ŵakaŵazingilizga Ŵabenjamini na kuŵaskera kwambura kuleka. Ŵakaŵadyakiranga pasi kwamba panthazi pa Gibeya m’paka chakumafumiro gha dazi. 44  Paumaliro ŵanalume 18,000 ŵa Benjamini ŵakafwa, wose vinkhara vya nkhondo.+ 45  Ŵanalume ŵa Benjamini ŵakazgoka na kuchimbilira ku mapopa ku jalawe la Rimoni.+ Ŵaisrayeli ŵakakomapo* ŵanalume 5,000 mu misewu ndipo ŵakalutilira kuŵaskera m’paka ku Gidomu. Ŵakakomaso ŵanalume ŵanyake 2,000. 46  Ŵabenjamini wose awo ŵakafwa pa zuŵa lira ŵakaŵa 25,000, ŵanalume ŵakunyamura malupanga,+ wose vinkhara vya nkhondo. 47  Kweni ŵanalume 600 ŵakachimbilira ku mapopa ku jalawe la Rimoni, ndipo ŵakakhala mu jalawe la Rimoni myezi yinayi. 48  Ŵaisrayeli ŵakawelera, ŵakatimba na lupanga Ŵabenjamini wose awo ŵakaŵa mu msumba, kwamba ŵanthu na nyama wuwo, wose awo ŵakakhalapo. Kweniso ŵakayiwotcha na moto misumba yose iyo yikaŵa mu nthowa.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “nga munthu yumoza.”
Pangayowoyekaso kuti, “ŵenecharu ŵa.”
Mazgu gheneko, “nga munthu yumoza.”
Mazgu gheneko, “nga munthu yumoza.”
Mazgu gheneko, “wakimiliranga.”
Mazgu gheneko, “ŵakavulura.”