Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵeruzgi 19:1-30

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Ŵabenjamini ŵakolelera mwanakazi mu Gibeya (1-30)

19  Mu mazuŵa ghara, mu Israyeli mukaŵavya themba.+ Kukaŵa Mulevi munyake uyo wakakhalanga mu chigaŵa chakutali cha mapiri cha Efurayimu.+ Mulevi uyu wakatora mwanakazi wa ku Betelehemu+ mu Yuda kuŵa muwoli wake.  Kweni mwanakazi wake wakaŵa wambura kugomezgeka kwa iyo, ndipo wakapunthuka* na kuluta ku nyumba ya wiske ku Betelehemu mu Yuda. Wakakhalako myezi yinayi.  Mfumu wake wakamulonda kukamunyengelera kuti wizeso. Wakanyamuka na muteŵeti wake pamoza na mbunda ziŵiri. Wakati wafika, mwanakazi wakamunjizga mu nyumba ya wiske. Awiske ŵa mwanakazi ŵakati ŵamuwona mwanalume yura ŵakasekelera chomene.  Ntheura awiskevyara, wiske wa mwanakazi wakamulindika kuti wakhale nawo mazuŵa ghatatu. Ŵakaryanga na kumwa, ndipo Mulevi uyu wakagonanga kwenekuko.  Pa zuŵa lachinayi, ŵakati ŵawuka mulenjilenji kuti ŵalutenge, awiske ŵa mwanakazi ŵakati kwa mukweni wawo: “Urye dankha kuti usange nkhongono,* ndipo ulutenge.”  Ntheura ŵakakhala pasi, wose ŵakarya na kumwa pamoza. Pamanyuma awiske ŵa mwanakazi ŵakati kwa munthu yura: “Naŵeya, gona usiku uno ndipo usangwe.”*  Mwanalume yura wakati wawuka kuti walutenge, awiskevyara ŵakamuŵeyelera ndipo wakagonaso.  Wakati wawuka mulenjilenji pa zuŵa lachinkhondi kuti walutenge, awiske ŵa mwanakazi ŵakati: “Urye dankha kuti usange nkhongono.”* Ŵakazinazina m’paka mise, ndipo wose ŵakaryanga.  Mwanalume uyu wakati wawuka kuti walutenge na mwanakazi wake, pamoza na muteŵeti wake, awiskevyara ŵakati kwa iyo: “Wona sono kwafipa kale. Nkhukuŵeya gonaso. Apa zuŵa lamara kale. Gonaso ndipo mtima wako usangwe. Namachero ungachelera na kuluta kukwako.”* 10  Kweni mwanalume yura wakakhumba chara kuti wagoneso. Ntheura wakawuka na kwenda m’paka ku Yebusi, ndiko kuti, Yerusalemu.+ Wakaŵa na mbunda ziŵiri zakwendapo pamoza na mwanakazi wake na muteŵeti wake. 11  Ŵakati ŵafika kufupi na Yebusi, zuŵa likaŵa kuti lili pafupi kunjira. Ntheura muteŵeti wakati kwa fumu yake: “Kasi tingapatukira pa msumba uwu wa Ŵayebusi kuti ndiko tigone?” 12  Kweni fumu yake yikati: “Tileke kupatukira ku msumba wa ŵanthu ŵachilendo awo Mbaisrayeli chara. Tilutilire m’paka tikafike ku Gibeya.”+ 13  Ndipo wakati kwa muteŵeti wake: “Tiye tendeskenge kuti panji tingakafika ku ghamoza mwa malo agha. Tamugona mu Gibeya panji mu Rama.”+ 14  Ŵakalutilira kwenda, ndipo dazi likamba kuŵanjilira apo ŵakaŵa pafupi na Gibeya, msumba wa Benjamini. 15  Ntheura ŵakima na kupatukira mu Gibeya kuti ŵagone mwenemumo. Ŵakati ŵanjira, ŵakakhala pasi mu luŵaza lwa msumba, kweni pakaŵavya uyo wakaŵanjizga mu nyumba yake kuti ŵagone.+ 16  Mise yeneyira, kukiza mwanalume muchekuru uyo wakafumanga ku ntchito zake ku munda. Wakaŵa wakufuma ku chigaŵa cha mapiri cha Efurayimu+ kweni pa nyengo iyi wakakhalanga mu Gibeya, ndipo wakakhalamo kanyengo kachoko waka. Ŵanthu awo ŵakakhalanga mu msumba uwu ŵakaŵa Ŵabenjamini.+ 17  Wakati walaŵiska, wakawona mulendo mu luŵaza lwa msumba. Ntheura muchekuru yura wakati: “Kasi mukuya nkhu, ndipo mwafuma nkhu?” 18  Iyo wakati: “Tafuma ku Betelehemu wa Yuda ndipo tikuya ku chigaŵa chakutali cha mapiri cha Efurayimu, ndiko nkhukwithu. Nkhaluta ku Betelehemu mu Yuda,+ ndipo nkhuluta ku nyumba ya Yehova,* kweni palije uyo waninjizga mu nyumba yake. 19  Tili na utheka na vyakurya vyakukwana vya mbunda.+ Tiliso na vingwa+ na vinyo, vya ine, mwanakazi uyu na muteŵeti withu. Vyose tili navyo.” 20  Kweni muchekuru yura wakati: “Mtende uŵe namwe. Nimupaninge vyose ivyo mukukhumbikwira. Kweni kugona mu luŵaza ndiko chara.” 21  Ntheura wakaŵanjizga mu nyumba yake na kupeleka vyakurya ku mbunda. Pamanyuma ŵakageza malundi, ndipo ŵakarya na kumwa. 22  Apo ŵakaŵa kuti ŵakukondwa, ŵanthu ŵawakawaka ŵa mu msumba ŵakazingilizga nyumba yira ndipo ŵakatimbanga pa chijaro. Ŵakayowoyanga kwa muchekuru yura, mweneko wa nyumba kuti: “Fumiskira kuno mwanalume uyo wiza mu nyumba yako, kuti tigone nayo.”+ 23  Penepapo mweneko wa nyumba wakafuma, wakati: “Yayi, ŵabali ŵane. Mungachitanga uheni uwu chara. Naŵeya, munthu uyu ni mulendo mu nyumba yane. Mungachitanga chinthu chakulengeska ichi chara. 24  Pano pali mwana wane msungwana uyo wandagonepo na mwanalume, kweniso pali mwanakazi wa munthu uyu. Lekani niŵafumiske kuti muŵalengeske, usange mukukhumba.*+ Kweni mungachitanga chara chinthu chakulengeska ichi kwa mwanalume uyu.” 25  Kweni ŵanalume ŵara ŵakakana kumupulikira, ntheura Mulevi yura wakakora mwanakazi wake+ na kumufumiskira kwa iwo. Ŵakamukolelera na kumunanga usiku wose wura m’paka ngwee. Kumatandakucha, ŵakamuleka kuti walutenge. 26  Mulenjilenji mwanakazi wakiza na kuwa pa mulyango wa nyumba iyo mukaŵa fumu yake, ndipo wakagona penepapo m’paka kukangweluka. 27  Fumu yake yikati yawuka mulenji na kujura vijaro kuti yifume na kulutizga ulendo wake, yikawona mwanakazi wagona pa mulyango wa nyumba thafya, uku mawoko ghake ghali pa chijaro. 28  Wakati kwa mwanakazi: “Wuka, tilutenge.” Kweni wakamuzgora yayi. Penepapo mwanalume yura wakamukwezga mwanakazi pa mbunda na kunyamuka kuya kukwake. 29  Wakati wafika ku nyumba yake wakatora chimayi, wakakora mwanakazi wake na kumudumura vipitika 12, wakavitumizga mu vigaŵa vyose vya Israyeli. 30  Waliyose uyo wakachiwona ichi wakati: “Chinthu chanthena ichi chindachitikepo, panji kuwonekapo kufuma pa zuŵa ilo Ŵaisrayeli ŵakafumira mu charu cha Eguputo m’paka lero. Muchighanaghanire,* mukhale pasi,+ ndipo mutiphalire chakuchita.”

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “wakapaza.”
Panji kuti, “ukhozge mtima wako.”
Panji kuti, “ukondweske mtima wako.”
Panji kuti, “ukhozge mtima wako.”
Mazgu gheneko, “ku hema lako.”
Pangayowoyekaso kuti, “nkhuteŵeta pa nyumba ya Yehova.”
Panji kuti, “muŵanange na kuchita nawo icho ntchiwemi mu maso ghinu.”
Panji kuti, “Muŵike mitima yinu pa ichi.”