Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵeruzgi 16:1-31

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Samusoni wali ku Gaza (1-3)

  • Samusoni na Delila (4-22)

  • Samusoni wawezgera nduzga na kufwa (23-31)

16  Nyengo yinyake, Samusoni wakaluta ku Gaza, ndipo wakawonako mwanakazi muhule, wakanjira mu nyumba yake.  Ŵagaza ŵakaphalirika kuti: “Samusoni wiza kuno.” Ntheura ŵakamuzingilizga na kumujoŵelera usiku wose pa chipata cha msumba. Ŵakakhala waka chete usiku wose, ŵakatenge: “Para kwacha waka, timukomenge.”  Samusoni wakagona kwenekura m’paka usiku pakati. Sono usiku pakati wakawuka na kukora vijaro vya chipata cha msumba na mafuremu, wakavizgulira lumoza na mphingilizgo. Wakaviŵika pa viŵegha vyake, wakavinyamulira pachanya pa phiri ilo lathyana na Heburoni.  Pamanyuma, wakatemwa mwanakazi munyake mu Dambo la Soreki, zina lake Delila.+  Sono mafumu gha Ŵafilisiti ghakiza kwa Delila, ghakati: “Umunyengelere,+ umanye icho chikumupa nkhongono zikuru nthena, kweniso umo tingamutondera kuti timukake na kumuthereska. Pa ntchito iyi, waliyose wa ise wakupenge masiliva 1,100.”  Pamanyuma, Delila wakati kwa Samusoni: “Niphalira uko nkhongono zako zikuru zikufuma, ndiposo icho ungakakika nacho kuti uthereskeke.”  Samusoni wakati: “Usange ŵanganikaka na malusinga* ghaphya 7 agho ghandawomire, niŵenge wakulopwa nga ni munthu waliyose.”  Ntheura mafumu gha Ŵafilisiti ghakamutolera malusinga 7 ghambura komira. Ndipo iyo wakamukaka nagho.  Sono iwo ŵakamujoŵelera mu chipinda chamukati, ndipo mwanakazi yura wakachemerezga kuti: “Ŵafilisiti ŵafika, Samusoni!” Penepapo wakadosora malusinga kwambura na kusuzgika yayi, nga umo wuzi ukunyakatikira para wakhwaska moto.+ Apo nkhongono zake zikufuma pakamanyikwa yayi. 10  Delila wakati kwa Samusoni: “Wona, wanizgora chindere* na kuniphalira utesi. Sono naŵeya, niphalira icho ŵangakukakira.” 11  Wakati kwa iyo: “Usange ŵanganikaka na vingwe viphya ivyo vindagwirepo ntchito, niŵenge wakulopwa nga ni munthu waliyose.” 12  Ntheura Delila wakatora vingwe viphya na kumukaka navyo, ndipo wakachemerezga kuti: “Ŵafilisiti ŵafika, Samusoni!” (Nyengo yose iyi ŵakamujoŵeleranga mu chipinda chamukati.) Penepapo wakavidosora mu mawoko ghake nga ni wuzi.+ 13  Delila wakati kwa Samusoni: “Uchali kunizgora chindere m’paka sono na kuniphalira mautesi.+ Niphalira icho ŵangakukaka nacho.” Iyo wakati: “Usange ungakaka pamoza mangongo* 7 gha ku mutu wane na wuzi mbwenu.” 14  Ntheura wakaghakaka pamoza na kughakakilira ku chikhomo, ndipo wakachemerezga kuti: “Ŵafilisiti ŵafika, Samusoni!” Samusoni wakawuka mu tulo na kuzgura chikhomo na wuzi wuwo. 15  Sono Delila wakati kwa iyo: “Kasi ungayowoya wuli kuti, ‘Nkhukutemwa,’+ apo mtima wako uli na ine yayi? Wanizgora chindere katatu kose aka, undaniphalire uko nkhongono zako zikuru zikufuma.”+ 16  Samusoni wakavuka kufika pakukhumba kufwa,+ chifukwa chakuti zuŵa na zuŵa Delila wakamufumbanga na kumukoserezga. 17  Paumaliro wakamujulira mtima wake, wakati: “Chakumetera chindakhwaskeko ku mutu wane, chifukwa ndine Munaziri wa Chiuta kufuma apo nkhababikira.*+ Usange ningameteka, nkhongono zifumengemo mwa ine ndipo niŵenge wakulopwa nga mbanthu ŵanyake wose.” 18  Delila wakati wawona kuti Samusoni wamujulira mtima wake, nyengo yeneyiyo wakachema mafumu gha Ŵafilisiti,+ wakati: “Sono pera zaninge, pakuti wanijulira mtima wake.” Ntheura mafumu gha Ŵafilisiti ghakiza kwa iyo, ghakayegha na ndalama wuwo. 19  Delila wakagoneka Samusoni pa makongono ghake. Wakachema munthu kuti wamete mangongo 7 ku mutu wa Samusoni. Kufuma apo, wakamba kuŵa na mazaza pa iyo, pakuti nkhongono zikafumangamo mwa iyo. 20  Sono Delila wakachemerezga kuti: “Ŵafilisiti ŵafika, Samusoni!” Wakawuka mu tulo na kuyowoya kuti: “Nifumenge nga mpha nyengo zinyake+ na kujifwatura.” Kweni wakamanya yayi kuti Yehova wamusida. 21  Ntheura Ŵafilisiti ŵakamukora na kumukolowora maso. Kufuma apo, ŵakakhilira nayo ku Gaza, ŵakamukaka na maunyoro ghaŵiri ghamkuŵa, ndipo ŵakamupa ntchito yakusira tirigu mu gadi. 22  Kweni sisi la ku mutu wake likambaso kumera wakati wameteka.+ 23  Mafumu gha Ŵafilisiti ghakawungana kuti ghapeleke sembe yikuru kwa Dagoni+ chiuta wawo na kukondwera, pakuti ŵakatenge: “Chiuta withu wapeleka Samusoni mulwani withu mu woko lithu!” 24  Ŵanthu ŵakati ŵamuwona, ŵakalumba chiuta wawo kuti: “Chiuta withu wapeleka mu woko lithu mulwani uyo wakayungwiska charu chithu+ na kukoma ŵanandi ŵa ise.”+ 25  Ŵakakondwa chomene mu mtima wawo, ntheura ŵakati: “Chemani Samusoni kuti wazakatisekeskepo.” Ŵakamuchema Samusoni ku gadi kuti waŵasanguluske, ŵakamuyimika pakatikati pa ntchindamiro. 26  Penepapo Samusoni wakaphalira msepuka uyo wakamukora pa woko kuti: “Leka nikhwaske ntchindamiro izo zakhozga nyumba iyi mwakuti niyegamireko.” 27  (Chikachitika ntchakuti mu nyumba yira mukazura ŵanalume na ŵanakazi. Mafumu ghose gha Ŵafilisiti ghakaŵa mwenemura. Ndipo pa mtenje pakaŵa ŵanthu pafupifupi 3,000, ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakalaŵiliranga apo Samusoni wakaŵasekeskanga.) 28  Sono Samusoni+ wakachema kwa Yehova, wakati: “Fumu Yikuru Yehova, nikumbukani, naŵeya, apa pera, na kunikhozga,+ mwe Chiuta. Lekani niwezgere nduzga Ŵafilisiti chifukwa cha limoza mwa maso ghane ghaŵiri.”+ 29  Samusoni wakakora ntchindamiro zapakatikati ziŵiri izo zikakhozga nyumba, na woko lake lamalyero wakakora ntchindamiro yimoza, lamazere nalo yinyake. 30  Samusoni wakachemerezga kuti: “Nifwire lumoza na Ŵafilisiti!” Penepapo wakatutuzga na nkhongono zake zose, ndipo nyumba yikawira mafumu na ŵanthu wose awo ŵakaŵamo.+ Ntheura ŵanthu awo wakakoma pa nyifwa yake ŵakaŵa ŵanandi chomene kuluska awo wakakoma apo wakaŵa wamoyo.+ 31  Pamanyuma, ŵabali ŵake na wose ŵa mbumba ya wiske ŵakakhira na kumutolera kwake. Ŵakamutora na kumusunga pakati pa Zora+ na Eshitawoli mu dindi la Manowa+ wiske. Samusoni wakeruzga Israyeli vyaka 20.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu ghanyake, “malukuzi.”
Panji kuti, “wanenda pasi.”
Mazgu ghanyake, “vikuti.”
Mazgu gheneko, “kufuma mu nthumbo ya amama.”