Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaroma 9:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Paulosi wakuchitira chitima Israyeli wakuthupi (1-5)

  • Mphapu yeneko ya Abrahamu (6-13)

  • Palije uyo wangasuska icho Chiuta wasankha (14-26)

    • Viŵiya ivyo vikumukwiyiska na viŵiya vyalusungu (22, 23)

  • Ŵakukhalira ŵekha ndiwo ŵazamuponoskeka (27-29)

  • Israyeli wakakhuŵara (30-33)

9  Nkhuyowoya unenesko mwa Khristu, nkhuteta chara, pakuti njuŵi yane yikunichitira ukaboni mu mzimu utuŵa,  kuti mu mtima wane nili na chitima chikuru na vyakuŵinya vyambura kumara.  Chifukwa ningakhumba kuti niwuskikeko kwa Khristu nga ngwakutembeka chifukwa cha ŵabali ŵane, awo mbana ŵakwithu kuyana na thupi,  awo Mbaisrayeli. Iwo ndiwo ŵali kuzgoka ŵana ŵa Chiuta.+ Wali kuŵapa uchindami, mapangano,+ Dango,+ uteŵeti wakupatulika,+ na malayizgo.+  Iwo mbana ŵa ŵasekuru+ awo mukafuma Khristu mwakuyana na thupi.+ Chiuta uyo wali pachanya pa vyose, walumbike muyirayira. Ameni.  Kweni ivi vikulongora kuti mazgu gha Chiuta ghatondeka yayi. Chifukwa ni wose yayi ŵakufuma mwa Israyeli awo ni “Israyeli” nadi.+  Nangauli iwo mbana ŵa Abrahamu kweni ni wose yayi awo ni mphapu*+ yake, pakuti kuli kulembeka kuti: “Iyo yizamuchemeka mphapu* yako yizamufuma mwa Yisake.”+  Ichi chikung’anamura kuti, ŵana awo ŵali kubabika mu thupi mbana ŵa Chiuta+ nadi chara, kweni awo mbana kwizira mu layizgo,+ ndiwo ni mphapu.*  Pakuti mazgu gha layizgo ghakaŵa ghakuti: “Pa nyengo yanthena yino nizamwiza, ndipo Sara wazamuŵa na mwana mwanalume.”+ 10  Layizgo likapelekekaso apo Rabeka wakaŵa na nthumbo ya mileza kufuma kwa Yisake sekuru withu.+ 11  Chiuta wakalongora kuti wakusankha munthu chifukwa cha milimo yake yayi, kweni wakusankha uyo mweneko wakhumba. Lekani pambere ŵana aŵa ŵandababike ndiposo ŵandachite kanthu kalikose kawemi panji kaheni, 12  Chiuta wakati kwa Rabeka: “Mulara wazamuŵa muzga wa muchoko.”+ 13  Nga umo kuli kulembekera kuti: “Nkhatemwa Yakhobe, kweni Esau nkhamutinkha.”+ 14  Kasi tiyowoyechi? Kasi Chiuta ngwambura urunji? Yayi!+ 15  Chifukwa wakaphalira Mozesi kuti: “Nilongorenge lusungu uyo nakhumba kumulongora lusungu, ndipo nilongorenge chiwuravi uyo nakhumba kumulongora chiwuravi.”+ 16  Ntheura vikuthemba pa uyo wakukhumba chara panji pa uyo wakulimbikira,* kweni pa Chiuta, uyo wali na lusungu.+ 17  Pakuti lemba likati kwa Farawo: “Pa chifukwa ichi, nakuleka kuti ukhalilire: kuti nikulongore nkhongono zane kweniso kuti zina lane lipharazgike pa charu chose chapasi.”+ 18  Wakuchitira lusungu uyo wakukhumba, kweni ŵanthu ŵanyake ŵakuŵaleka kuti ŵaŵe na mtima unonono.+ 19  Ntheura uyowoyenge kwa ine kuti: “Chifukwa wuli pera wakupenjaso kafukwa? Kasi ni njani uyo wakususkana na khumbo lake?” 20  Wamunthu we, kasi ndiwe njani kuti uzgorane na Chiuta?+ Kasi chiŵiya icho chawumbika chingayowoya na uyo wachiwumba kuti, “Chifukwa wuli ukaniwumba nthena?”+ 21  Kasi ukumanya yayi kuti wakuwumba wali na mazaza pa dongo?+ Pa bulunga limoza la dongo wangawumba chiŵiya chakuzirwa, na chinyake chambura kuzirwa. 22  Nangauli Chiuta wakakhumba kulongora ukali wake na nkhongono zake, kweni wakazizipizga chomene na kulekelera viŵiya ivyo vikamukwiyiska* ndipo vikenera kuparanyika. 23  Wakachita nthena kuti walongore ukuru wa uchindami wake pa viŵiya vyalusungu,+ ivyo wakanozgerathu kuvipa uchindami. 24  Viŵiya ivi ndise tikachemeka kufuma pa Ŵayuda pera yayi, kweniso kufuma pakati pa mitundu.+ 25  Vili nga umo wakayowoyeraso mu buku la Hoseya kuti: “Awo mbanthu ŵane chara,+ nizamuŵachema ‘ŵanthu ŵane,’ ndipo uyo wakaŵa wakutemweka chara, nizamumuchema ‘wakutemweka.’+ 26  Ndipo mu malo agho ŵakaphalirika kuti, ‘Ndimwe ŵanthu ŵane chara,’ ŵazamuchemeka ‘ŵana ŵa Chiuta wamoyo.’”+ 27  Kweniso pakuyowoya vya Israyeli, Yesaya wakachemerezga kuti: “Nangauli ŵana ŵa Israyeli ŵali nga ni mchenga wa mu nyanja, kweni ŵakukhalapo ŵachoko waka ndiwo ŵazamuponoskeka.+ 28  Pakuti Yehova* wazamweruzga pa charu chapasi, wazamuchita ichi mwaluŵiro na mwakudumura.”+ 29  Kweniso nga umo Yesaya wakayowoyera kale kuti: “Yehova* wa mawumba waŵenge kuti wandatilekereko mphapu,* mphanyi tazgoka nga ni Sodomu, ndiposo mphanyi takozgana na Gomora.”+ 30  Kasi tiyowoyechi? Nangauli ŵanthu ŵamitundu ŵakalondezganga urunji chara, ŵakasanga urunji,+ urunji uwo ukufuma mu chipulikano.+ 31  Kweni nangauli Israyeli wakalondezganga dango laurunji, wakalisanga chara dango ili. 32  Chifukwa wuli? Chifukwa ŵakalilondezganga na chipulikano chara kweni na milimo. Ŵakakhuŵara ku “libwe lakukhuŵazga,”+ 33  nga umo kuli kulembekera kuti: “Wonani, nkhuŵika mu Ziyoni libwe+ lakukhuŵazga kweniso jalawe lakuwiska, kweni uyo wakuŵika chipulikano chake pa ilo, wakhuŵarenge chara.”+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”
Mazgu gheneko, “uyo wakukhumba chara, nesi pa uyo wakuchimbira.”
Mazgu gheneko, “viŵiya vyaukali.”
Mazgu gheneko, “mbuto.”