Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaroma 15:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Pokeleranani nga umo Khristu wakachitira (1-13)

  • Paulosi muteŵeti ku ŵamitundu (14-21)

  • Umo Paulosi wenderenge (22-33)

15  Kweni ise tili ŵakukhora tikwenera kuŵazizipizgira awo mbakulopwa mu chipulikano,+ ndipo tingajikondweskanga taŵene chara.+  Waliyose wa ise wakondweske mzengezgani wake pakuchita icho ntchiwemi kuti wamuzenge.+  Chifukwa nanga ni Khristu wakajikondweska yekha yayi.+ Kweni nga umo kuli kulembekera kuti: “Msinjiro wa awo ŵakumuchitirani msinjiro wawa pa ine.”+  Pakuti vinthu vyose ivyo vikalembeka kale,+ vikalembeka kuti vitisambizge, kuti para tazizipizga+ na kusanguluskika na Malemba, tiŵe na chigomezgo.+  Sono mphanyi Chiuta uyo wakutisanguluska na kutipa nkhongono zakuzizipizgira, wamupani maghanoghano agho Khristu Yesu wakaŵa nagho,  kuti na mazgu ghamoza* mose+ muchindike Chiuta, Awiske ŵa Fumu yithu Yesu Khristu.  Ntheura pokeleranani,+ umo Khristu nayo wakamupokelerani,+ mwakuti Chiuta wachindikike.  Pakuti nkhumuphalirani kuti Khristu wakazgoka muteŵeti ku awo mbakukotoleka+ kuti walongore unenesko wa Chiuta, mwakuti wakhozgere malayizgo agho Chiuta wakapeleka kwa ŵasekuru ŵawo.+  Kweniso kuti mitundu yichindike Chiuta chifukwa cha lusungu lwake.+ Nga umo kuli kulembekera kuti: “Lekani nimulumbaninge pakati pa mitundu ndipo nimbenge sumu zakulumba zina linu.”+ 10  Ndiposo wakuti: “Kondwani, imwe mitundu pamoza na ŵanthu ŵake.”+ 11  Kweniso kuti: “Lumbani Yehova* imwe mose ŵamitundu, ndipo ŵanthu wose ŵalumbenge iyo.”+ 12  Yesaya wakayowoyaso kuti: “Kuzamuŵa msisi wa Yese,+ uwo uzamuwuka kuti uwuse mitundu,+ ndipo mitundu yizamumugomezga.”+ 13  Mphanyi Chiuta uyo wakupeleka chigomezgo wamupani chimwemwe chikuru na mtende chifukwa mukumugomezga, mwakuti kwizira mu nkhongono ya mzimu utuŵa+ muŵe na chigomezgo chikuru. 14  Sono ine nakhorwa na imwe, ŵabali ŵane, kuti imwe mukuchita uwemi, pakuti mukumanya vinthu ndipo mungasambizgana.* 15  Kweni namulemberani kwambura kubisa fundo zinyake, kuti nimukumbuskaniso, chifukwa cha lusungu lukuru ulo Chiuta wali kunipa. 16  Wali kunipa kuti niŵe muteŵeti wa Khristu Yesu ku mitundu.+ Nkhuchita mulimo utuŵa wa kupharazga makani ghawemi gha Chiuta,+ mwakuti mitundu iyi yiŵe sembe yakuzomerezgeka iyo yatuŵiskika na mzimu utuŵa. 17  Ntheura, nili na kanthu kakunothera mwa Khristu Yesu pa vinthu vya Chiuta. 18  Pakuti niyowoyenge chinthu chinyake yayi padera pa vinthu ivyo Khristu wakachita kwizira mwa ine kuti mitundu yiŵe yakupulikira kwizira mu mazgu ghane na milimo, 19  ndiposo mu nkhongono za vimanyikwiro na minthondwe,*+ na wovwiri wa nkhongono ya mzimu wa Chiuta. Mwakuti napharazga kulikose mwakukwana makani ghawemi ghakuyowoya vya Khristu,+ kwambira ku Yerusalemu m’paka ku Ilirikamu. 20  Nkhachita nthena kuti nileke kupharazga makani ghawemi uko zina la Khristu likamanyikwanga kale, mwakuti nileke kuzenga apo munthu munyake wambapo kale kuzenga. 21  Pakuti kuli kulembeka kuti: “Awo ŵakaleka kupokera uthenga wakuyowoya vya iyo ŵazamumuwona, ndipo awo ŵandapulikepo vya iyo ŵazamupulikiska.”+ 22  Lekani nyengo zinandi nkhatondekanga kwiza kwa imwe. 23  Kweni sono napharazga mu vigaŵa vyose vya malo agha, ndipo kwa vyaka vinandi nkhakhumbisiskanga kwiza kwa imwe. 24  Ntheura para nkhuluta ku Sipeni, nkhugomezga kuti nizamumuwonani ndipo para nazakachezgapo namwe, muzakanipelekezge. 25  Kweni sono nili pafupi kuluta ku Yerusalemu kukateŵetera ŵatuŵa.+ 26  Pakuti awo ŵali mu Makedoniya na Akaya, ŵali kupeleka vyawanangwa na mtima wose kuti ŵawovwire ŵatuŵa awo mbakavu mu Yerusalemu.+ 27  Ŵapeleka na mtima wakukondwa chifukwa ŵakaŵa na ngongoli kwa iwo. Pakuti mitundu yikapokako vinthu vyawo vyauzimu, ipo nayoso yikwenera kuŵateŵetera aŵa na vinthu vyathupi.+ 28  Ntheura para namalizga ichi ndipo nakapeleka vyawanangwa ivi* kwa iwo, nizamwendera kukwinu pakuluta ku Sipeni. 29  Kweniso, nkhumanya kuti para nkhwiza kwa imwe, nizenge na thumbiko lose lakufuma kwa Khristu. 30  Sono nkhumuchiskani ŵabali kwizira mwa Fumu yithu Yesu Khristu ndiposo kwizira mu chitemwa cha mzimu, kuti mulimbikire kulomba pamoza na ine kwa Chiuta chifukwa cha ine,+ 31  kuti nithaskike+ ku ŵanthu ŵambura kupulikana ŵa mu Yudeya kweniso kuti uteŵeti wane uŵe wakuzomerezgeka ku ŵatuŵa mu Yerusalemu.+ 32  Mwakuti usange Chiuta wakhumba, nize kwa imwe na chimwemwe ndipo nizakakhozgeke pamoza na imwe. 33  Mphanyi Chiuta uyo wakupeleka mtende waŵa na imwe mose.+ Ameni.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mulomo umoza.”
Panji kuti, “mungasokana.”
Panji kuti, “vyakuzizwiska.”
Mazgu gheneko, “chipambi ichi.”