Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaroma 1:1-32

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1-7)

  • Paulosi wakukhumba kuluta ku Romu (8-15)

  • Ŵarunji ŵaŵenge ŵamoyo kwizira mu chipulikano(16, 17)

  • Ŵanthu ŵambura kopa Chiuta ŵalije pakugwenthera(18-32)

    • Ivyo Chiuta wali kulenga vikulongora makhaliro ghake (20)

1  Ine Paulosi, muzga wa Yesu Khristu na wakuchemeka kuŵa mpositole, wakupatulikira makani ghawemi gha Chiuta,+  agho iyo wakalayizga kale kwizira mu ntchimi zake mu Malemba ghatuŵa.  Makani agha ghakuyowoya vya Mwana wake, uyo wakafuma mu mphapu* ya Davide+ mwakuyana na thupi,  kweni na nkhongono ya mzimu utuŵa wakapharazgika kuŵa Mwana wa Chiuta+ wakati wawuka ku ŵakufwa.+ Uyu ni Yesu Khristu Fumu yithu.  Kwizira mwa iyo tikapokera lusungu lukuru na upositole+ mwakuti ŵanthu ŵamitundu yose ŵamupulikire na kuŵa na chipulikano,+ kuti zina lake lichindikike.  Namwe muli pakati pa mitundu iyi ndipo mukachemeka kuti muŵe ŵa Yesu Khristu.  Nkhumulemberani mose imwe muli mu Romu, imwe Chiuta wakumutemwani ndipo mukuchemeka kuŵa ŵatuŵa: Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada ŵithu na Fumu Yesu Khristu, vyaŵa namwe.  Chakwamba, nkhuwonga Chiuta wane mwa Yesu Khristu chifukwa cha imwe mose, pakuti chipulikano chinu chikuyowoyeka kulikose mu charu chose.  Chifukwa Chiuta, uyo nkhumuchitira uteŵeti wakupatulika na umoyo wane wose pakupharazga makani ghawemi gha Mwana wake, ni kaboni wane kuti nyengo zose nkhumuzunurani mu malurombo ghane.+ 10  Nkhulomba kuti usange ntchamachitiko, mwakuyana na khumbo la Chiuta nize kwa imwe. 11  Pakuti nkhukhumba chomene kumuwonani, kuti nizakamupaniko chawanangwa chauzimu kuti mukhozgeke, 12  panji kuti tizakakhwimiskane,+ waliyose kwizira mu chipulikano cha munyake, chinu na chane. 13  Kweni nkhukhumba kuti mumanye ŵabali, kuti nyengo zinandi nkhakhumbanga kwiza kwa imwe, kweni najandizgika m’paka sono. Nkhukhumba kuti nizakasangeso vipambi pakati pinu nga umo navisangira pakati pa mitundu yinyake yose. 14  Nili na ngongoli ku wose, ku Ŵagiriki na ku ŵalendo,* ku ŵavinjeru na ŵambura vinjeru. 15  Ntheura nkhukhumbisiska kupharazga makani ghawemi na kwa imwe wuwo mu Romu.+ 16  Pakuti nkhukhozgeka soni yayi na makani ghawemi.+ Makani agha ni nthowa yikuru iyo Chiuta wakuponoskera waliyose uyo wali na chipulikano,+ chakwamba kwa Muyuda+ kweniso Mugiriki.+ 17  Pakuti awo ŵali na chipulikano, ŵakuwona kuti makani ghawemi ghakuvumbura urunji wa Chiuta, ndipo chipulikano chawo chikukhozgeka,+ nga umo kuli kulembekera kuti: “Kweni murunji waŵenge wamoyo chifukwa cha chipulikano.”+ 18  Chiuta kuchanya wakuvumbura ukali wake+ ku ŵanthu awo ŵakuleka kumupulikira na ŵanthu ŵambura urunji. Ŵakuchita vinthu viheni kujandizga ŵanthu kuti ŵaleke kumanya unenesko.+ 19  Pakuti Chiuta waŵapa ukaboni wakukwana kuti ŵamumanye.+ 20  Kwambira apo Chiuta wakalengera charu, makhaliro ghake ghambura kuwoneka, agho ni nkhongono yake yamuyirayira+ na Uchiuta wake,+ ghakuwoneka makora chomene chifukwa ghakumanyikwa kwizira mu vinthu ivyo wali kulenga.+ Ntheura ŵanthu ŵalije pakugwenthera. 21  Nangauli ŵakamumanya Chiuta, ŵakamupa uchindami chara pakuŵa Chiuta nesi kumuwonga. Kweni kaghanaghaniro kawo kakaŵa kauchindere ndipo mitima yawo yauzeleza yikafipiskika.+ 22  Nangauli ŵakatenge mbavinjeru, kweni ŵakazgoka vindere 23  ndipo ŵakachindika chikozgo cha munthu, viyuni, vyamoyo vya malundi ghanayi, na vinthu vyakukhwaŵa, ivyo vikuvunda, m’malo mwa kuchindika Chiuta wamuyirayira.*+ 24  Ntheura mwakuyana na makhumbiro gha mitima yawo, Chiuta wakaŵaleka kuti ŵachite vinthu vyaukazuzi, mwakuti mathupi ghawo ghakhozgeke soni. 25  Ŵakasankha kugomezga utesi m’malo mwa unenesko wa Chiuta ndipo ŵakasopa na kuteŵetera chilengiwa m’malo mwa Mlengi, uyo wakulumbika muyirayira. Ameni. 26  Lekani Chiuta wakaŵaleka kuti ŵaŵe na makhumbiro ghakugonana kwambura kujikora,+ pakuti ŵanakazi ŵakaleka kugonana na ŵanalume, ŵakamba kugonana na ŵanakazi ŵanyawo.+ 27  Ŵanalume nawo ŵakaŵavya khumbo lakuti ŵagonane na ŵanakazi kweni ŵakakhumbanga kugonana na ŵanalume ŵanyawo, mwanalume na mwanalume munyake,+ ŵakuchita icho ntchamuziro na kupokera chilango* chakwenelera kwananga kwawo.+ 28  Pakuti ŵakakhumba yayi kumumanya makora Chiuta, Chiuta wakaŵaleka na makhumbiro ghawo ghaheni, kuti ŵachite vinthu vyambura kwenelera.+ 29  Ŵakazura na ubendezi wose,+ kwananga, uryezi,*+ uheni, bina,+ kukoma ŵanthu,+ zawe, upusikizgi,+ mtima wa nkhaza.+ Ŵakaŵa ŵamwenda nato,* 30  ŵakusesa,+ ŵakutinkha Chiuta, ŵamsinjiro, ŵakujikuzga, ŵakujiŵikamo, ŵakughanaghana chiŵembu,* ŵambura kupulikira ŵapapi,+ 31  ŵambura kupulikiska,+ ŵambura kusunga mapangano, ŵambura chitemwa chakawiro, na ŵambura lusungu. 32  Nangauli aŵa ŵakumanya makora dango la urunji la Chiuta, lakuti awo ŵakuchita vinthu ivi ŵakwenelera nyifwa.+ Kweni iwo ŵakulutilira kuvichita na kukolerana na awo ŵakuvichita.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “mbuto.”
Panji kuti, “awo Mbagiriki yayi.” Mazgu gheneko, “ŵaherehere.”
Mazgu gheneko, “wambura kuvunda.”
Panji kuti, “njombe yakwenelera.”
Panji kuti, “udokezi.”
Panji kuti, “ŵakuphwepwa.”
Panji kuti, “ŵakwambiska vinthu vyakupweteka.”