Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵakolose 2:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chisisi chakupatulika cha Chiuta, Khristu (1-5)

  • Chenjerani na ŵakupusika (6-15)

  • Vyanadi ni vya Khristu (16-23)

2  Pakuti nkhukhumba kuti mumanye umo nkhupilipitira chifukwa cha imwe na ŵa mu Lawodikeya+ kweniso wose awo ŵandaniwonepo.*  Nkhuchita nthena kuti mitima yawo yisanguluskike,+ kuti ŵaŵe ŵakukolerana mu chitemwa+ na kuti ŵasange usambazi ukuru, uwo ukusangika chifukwa cha kupulikiska unenesko, mwakuti ŵamanye makora chisisi chakupatulika cha Chiuta, icho ni Khristu.+  Mwa iyo muli kubisika usambazi wose wa vinjeru na wa kumanya vinthu.+  Nkhuyowoya ivi mwakuti munthu waleke kumupusikani na fundo zakukopa.  Nangauli nili namwe yayi mu thupi, kweni nili namwe mu mzimu. Nkhusekelera apo nkhuwona umo mukuchitira makora+ na kukhora kwa chipulikano chinu mwa Khristu.+  Ntheura pakuti mwazomera Fumu Khristu Yesu, lutilirani kwenda mu umoza na iyo,  kujintha misisi na kuzengeka mwa iyo+ na kukhazikika mu chipulikano,+ nga umo mukasambizgikira, ndipo muwongenge chomene.+  Chenjerani kuti paŵavye munthu wamukorani wuzga,* kwizira mu vinjeru vya charu na upusikizgi wawaka,+ kwakuyana na maluso gha ŵanthu, kwakuyana na vinthu vya charu, ivyo vikukolerana na Khristu yayi.  Chifukwa iyo wali na makhaliro ghose gha Chiuta.+ 10  Ntheura kwizira mwa iyo, palije kanthu ako mukusoŵa. Iyo ni mutu wa maboma ghose na mazaza.+ 11  Pakuŵa ŵamoza na iyo, namwe mukakotoleka na ukotoli wambura kuchitika na mawoko, mukavura thupi lakwananga,+ ukotoli uwo ngwa Khristu.+ 12  Pakuti mukawundilika pamoza na iyo mu ubatizo wake,+ ndipo pakuŵa ŵamoza na iyo mukawuskikaso+ pamoza kwizira mu chipulikano chinu mu mulimo wankhongono wa Chiuta, uyo wakamuwuska ku ŵakufwa.+ 13  Kweniso nangauli mukaŵa ŵakufwa chifukwa cha kwananga kwinu na ŵambura kukotoleka mu thupi linu, Chiuta wakamuzgorani ŵamoyo pamoza na Khristu.+ Chiuta wakatigowokera kwananga kwithu kose.+ 14  Ndipo wakasisita* chikalata chakulembeka na mawoko,+ icho chikaŵa na malango+ agho ghakatisuskanga.+ Iyo wali kuchiwuskako na kuchikhoma pa khuni lakusuzgikirapo.*+ 15  Wakavura bengende maboma na ŵamazaza, ndipo wakaŵalongora pakweru kuti ŵathereskeka,+ na kuŵadangizga panthazi chifukwa cha kukondwa kuti waŵathereska. 16  Ntheura paŵavye munthu wamweruzgani chifukwa cha ivyo mukurya na kumwa,+ panji pa nkhani ya chiphikiro panji ya kukumbukira mwezi uphya+ panji ya sabata.+ 17  Vinthu ivi ni muzgezge wa ivyo vikwiza,+ kweni vyanadi ni vya Khristu.+ 18  Muleke kuzomerezga munthu uyo wakukondwa na kujiyuyura kwautesi, wakusopa ŵangelo, na “kukosera” pa vinthu ivyo wawona, kuti wamutondeskani kupokera njombe.+ Munthu wanthena wakujitukumura kwambura chifukwa chakupulikikwa pakuti wali na maghanoghano gha wunthu. 19  Wakuleka kudemelera kwa uyo ni mutu,+ kwa uyo thupi lose likupokako vyakukhumbikwa na kukolerana pamoza na mafindo ghake na misipa, ndipo Chiuta wakovwira kuti lilutilire kukura.+ 20  Usange mukafwa pamoza na Khristu ku vinthu vya charu,+ chifukwa wuli mukukhala nga muchali chigaŵa cha charu, apo mukulutilira kujilambika ku malango agho ghakuti:+ 21  “Ungachikoranga yayi, kuchicheta yayi, nesi kuchikhwaska,” 22  kunena vinthu vyose ivyo vikuparanyika para vyagwira ntchito, mwakuyana na malango na visambizgo vya ŵanthu?+ 23  Nangauli malango agha ghakuwoneka nga ni vinjeru para munthu wakusopa umo wakhumbira na kujiyuyura kwautesi, na kusuzga thupi chomene,+ kweni ghakovwira yayi pakulimbana na makhumbiro gha thupi.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵandawonepo chisko chane.”
Panji kuti, “wamukorani nga ni nyama.”
Panji kuti, “wakafufuta.”