Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti

MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵakolose 2:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chisisi chakupatulika cha Chiuta, Khristu (1-5)

  • Chenjerani na ŵakupusika (6-15)

  • Vyanadi ni vya Khristu (16-23)

2  Pakuti nkhukhumba kuti mumanye umo nkhupilipitira chifukwa cha imwe na ŵa mu Lawodikeya+ kweniso wose awo ŵandaniwonepo.*  Nkhuchita nthena kuti mitima yawo yisanguluskike,+ kuti ŵaŵe ŵakukolerana mu chitemwa+ na kuti ŵasange usambazi ukuru, uwo ukusangika chifukwa cha kupulikiska unenesko, mwakuti ŵamanye makora chisisi chakupatulika cha Chiuta, icho ni Khristu.+  Mwa iyo muli kubisika usambazi wose wa vinjeru na wa kumanya vinthu.+  Nkhuyowoya ivi mwakuti munthu waleke kumupusikani na fundo zakukopa.  Nangauli nili namwe yayi mu thupi, kweni nili namwe mu mzimu. Nkhusekelera apo nkhuwona umo mukuchitira makora+ na kukhora kwa chipulikano chinu mwa Khristu.+  Ntheura pakuti mwazomera Fumu Khristu Yesu, lutilirani kwenda mu umoza na iyo,  kujintha misisi na kuzengeka mwa iyo+ na kukhazikika mu chipulikano,+ nga umo mukasambizgikira, ndipo muwongenge chomene.+  Chenjerani kuti paŵavye munthu wamukorani wuzga,* kwizira mu vinjeru vya charu na upusikizgi wawaka,+ kwakuyana na maluso gha ŵanthu, kwakuyana na vinthu vya charu, ivyo vikukolerana na Khristu yayi.  Chifukwa iyo wali na makhaliro ghose gha Chiuta.+ 10  Ntheura kwizira mwa iyo, palije kanthu ako mukusoŵa. Iyo ni mutu wa maboma ghose na mazaza.+ 11  Pakuŵa ŵamoza na iyo, namwe mukakotoleka na ukotoli wambura kuchitika na mawoko, mukavura thupi lakwananga,+ ukotoli uwo ngwa Khristu.+ 12  Pakuti mukawundilika pamoza na iyo mu ubatizo wake,+ ndipo pakuŵa ŵamoza na iyo mukawuskikaso+ pamoza kwizira mu chipulikano chinu mu mulimo wankhongono wa Chiuta, uyo wakamuwuska ku ŵakufwa.+ 13  Kweniso nangauli mukaŵa ŵakufwa chifukwa cha kwananga kwinu na ŵambura kukotoleka mu thupi linu, Chiuta wakamuzgorani ŵamoyo pamoza na Khristu.+ Chiuta wakatigowokera kwananga kwithu kose.+ 14  Ndipo wakasisita* chikalata chakulembeka na mawoko,+ icho chikaŵa na malango+ agho ghakatisuskanga.+ Iyo wali kuchiwuskako na kuchikhoma pa khuni lakusuzgikirapo.*+ 15  Wakavura bengende maboma na ŵamazaza, ndipo wakaŵalongora pakweru kuti ŵathereskeka,+ na kuŵadangizga panthazi chifukwa cha kukondwa kuti waŵathereska. 16  Ntheura paŵavye munthu wamweruzgani chifukwa cha ivyo mukurya na kumwa,+ panji pa nkhani ya chiphikiro panji ya kukumbukira mwezi uphya+ panji ya sabata.+ 17  Vinthu ivi ni muzgezge wa ivyo vikwiza,+ kweni vyanadi ni vya Khristu.+ 18  Muleke kuzomerezga munthu uyo wakukondwa na kujiyuyura kwautesi, wakusopa ŵangelo, na “kukosera” pa vinthu ivyo wawona, kuti wamutondeskani kupokera njombe.+ Munthu wanthena wakujitukumura kwambura chifukwa chakupulikikwa pakuti wali na maghanoghano gha wunthu. 19  Wakuleka kudemelera kwa uyo ni mutu,+ kwa uyo thupi lose likupokako vyakukhumbikwa na kukolerana pamoza na mafindo ghake na misipa, ndipo Chiuta wakovwira kuti lilutilire kukura.+ 20  Usange mukafwa pamoza na Khristu ku vinthu vya charu,+ chifukwa wuli mukukhala nga muchali chigaŵa cha charu, apo mukulutilira kujilambika ku malango agho ghakuti:+ 21  “Ungachikoranga yayi, kuchicheta yayi, nesi kuchikhwaska,” 22  kunena vinthu vyose ivyo vikuparanyika para vyagwira ntchito, mwakuyana na malango na visambizgo vya ŵanthu?+ 23  Nangauli malango agha ghakuwoneka nga ni vinjeru para munthu wakusopa umo wakhumbira na kujiyuyura kwautesi, na kusuzga thupi chomene,+ kweni ghakovwira yayi pakulimbana na makhumbiro gha thupi.

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “ŵandawonepo chisko chane.”
Panji kuti, “wamukorani nga ni nyama.”
Panji kuti, “wakafufuta.”