Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵakolose 1:1-29

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1, 2)

  • Kuwonga chifukwa cha chipulikano cha Ŵakolose (3-8)

  • Kulomba kuti ŵakure mwauzimu (9-12)

  • Mulimo ukuru wa Khristu (13-23)

  • Paulosi wakufukafukira mpingo (24-29)

1  Ine Paulosi, mpositole wa Khristu Yesu mu khumbo la Chiuta, na Timote+ mubali withu,  ku ŵatuŵa na ŵabali ŵakugomezgeka mwa Khristu ŵa ku Kolose: Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada ŵithu, vyaŵa namwe.  Nyengo zose para tikumulomberani, tikuwonga Chiuta, Awiske ŵa Fumu yithu Yesu Khristu.  Pakuti tikapulika za chipulikano chinu mwa Khristu Yesu na chitemwa icho muli nacho ku ŵatuŵa wose  chifukwa cha chigomezgo icho chasungikira imwe kuchanya.+ Chigomezgo ichi mukachipulika kale apo uthenga wa unenesko wa makani ghawemi ukapharazgikanga  kwa imwe. Nga umo makani ghawemi ghakupambikira vipambi na kuthandazgika mu charu chose,+ ndimo ghakuchitiraso pakati pinu kufuma pa zuŵa lira mukapulikira, ndipo mukamanya makora unenesko wa lusungu lukuru lwa Chiuta.  Ivi ndivyo mukasambira kwa Epafura+ muzga munyithu wakutemweka, uyo ni muteŵeti wakugomezgeka wa Khristu m’malo mwa ise.  Wakatiphaliraso za chitemwa icho muli nacho chifukwa cha mzimu wa Chiuta.*  Lekani kufuma zuŵa ilo tikapulikira za ichi, tindaleke kumulomberani+ na kupempha kuti mumanye makora+ khumbo lake ndiposo muŵe na vinjeru na kupulikiska vinthu vyamzimu.+ 10  Kuti mwendenge mwakwenelera Yehova* na kumukondweska pa chilichose, apo mukulutilira kupambika vipambi mu mulimo wose uwemi na kulutilira kumumanya makora Chiuta.+ 11  Ndipo mukhozgekenge na nkhongono zose mwakuyana na nkhongono zake zauchindami+ kuti muzizipizge vinthu vyose ndiposo muzikire na kuŵa na chimwemwe, 12  kweniso muwongenge Adada, awo ŵakamuzomerezgani kuti muŵe ŵakwenelera kupokako chiharo cha ŵatuŵa+ awo ŵali mu ungweru. 13  Ŵakatithaska ku mazaza gha chisi+ na kutitolera ku ufumu wa Mwana wawo wakutemweka. 14  Kwizira mwa mwana uyu tili kufwatulika na chiwombolero, ndipo tili kugowokereka kwananga kwithu.+ 15  Mwana uyu ntchikozgo cha Chiuta wambura kuwoneka,+ wakwamba kubabika wa chilengiwa chose.+ 16  Chifukwa vinthu vinyake vyose vikalengeka kuchanya na pa charu chapasi kwizira mwa iyo, vinthu vyakuwoneka na vinthu vyambura kuwoneka,+ kwali ni vitengo, maufumu, maboma panji mazaza. Vinthu vinyake vyose vikalengeka kwizira mwa iyo+ ndiposo chifukwa cha iyo. 17  Kweniso wakaŵako pambere vinthu vinyake vyose vindaŵeko,+ ndipo kwizira mwa iyo vinthu vinyake vyose vikaŵako. 18  Ni mutu wa thupi ilo ni mpingo.+ Ndiyo ngwakwamba pa chilichose, wakwamba kubabika kufuma ku ŵakufwa,+ mwakuti waŵe wakwamba mu vinthu vyose. 19  Chifukwa chikamukondweska Chiuta kuti vinthu vyose vikhale mwa iyo.+ 20  Ndiposo kuti kwizira mwa Mwana, Chiuta waphemaneso na vinthu vinyake vyose,+ kwali ni vinthu vya pa charu chapasi panji vinthu vya kuchanya. Nakuti mtende ukawelerapo kwizira mu ndopa+ izo wakathiska pa khuni lakusuzgikirapo.* 21  Imwe mukaŵa kutali ndiposo mukaŵa ŵalwani, chifukwa maghanoghano ghinu ghakaŵa pa milimo yiheni. 22  Sono wamuphemaniskaniso kwizira mu thupi la nyama la mwana wake uyo wakafwa, mwakuti wamupelekani panthazi pake, ŵatuŵa na ŵambura kalema kweniso ŵambura kafukwa.+ 23  Chikuru mukulutilira kukhala mu chipulikano,+ ŵakuzengeka pa fawundeshoni*+ na ŵakukhora+ kweniso ŵambura kusezgeka mu chigomezgo cha makani ghawemi agho mukapulika ndiposo agho ghakapharazgika mu chilengiwa chose kusi ku mtambo.+ Ine Paulosi nkhaŵa muteŵeti wa makani ghawemi agha.+ 24  Sono nkhusekelera apo nkhusuzgika chifukwa cha imwe,+ ndipo nkhuwona kuti nindasuzgike mwakukwana pakuŵa chiŵaro cha thupi la Khristu,+ ilo ni mpingo.+ 25  Nkhaŵa muteŵeti wa mpingo uwu mwakuyana na uteŵeti+ uwo Chiuta wakanipa chifukwa cha imwe, kuti nipharazge mazgu gha Chiuta mwakukwana. 26  Mazgu agha ntchisisi chakupatulika*+ icho chikabisika mu nyengo* iyo yajumpha+ na ku miwiro iyo yajumpha. Kweni sono chavumbulika ku ŵatuŵa ŵake,+ 27  awo Chiuta wakukondwa nawo ndipo wakuŵamanyiska usambazi wauchindami wa chisisi chakupatulika+ ichi mu ŵamitundu. Chisisi chakupatulika ichi ni Khristu mu umoza na imwe muli na chigomezgo cha kuzakaŵa nayo mu uchindami wake.+ 28  Tikupharazga, kuchenjezga ŵanthu wose, na kusambizga ŵanthu wose na vinjeru vyose vya Khristu, mwakuti tipeleke kwa Chiuta munthu waliyose wakukhwima mwauzimu uyo wakukolerana na Khristu.+ 29  Pa chifukwa ichi, nkhufukafuka chomene, nkhulimbikira na nkhongono zake izo zikugwira ntchito mwa ine.+

Mazgu Ghamusi

Mazgu gheneko, “chitemwa icho muli nacho mu mzimu.”
Mazgu ghanyake, “lufura.”
Panji kuti, “ntchamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “migonezi.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.