Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵahebere 8:1-13

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Chihema cha kuchanya (1-6)

  • Phangano lakale na liphya (7-13)

8  Sono fundo yikuru pa ivyo tikuyowoya njakuti: Tili na wasembe mukuru+ uyo wakhala ku woko lamalyero la chitengo cha* Wakuchindikika kuchanya,+  muteŵeti wa malo ghatuŵa+ na wa chihema chanadi, icho wakajintha ni Yehova,* munthu chara.  Wasembe mukuru waliyose wakwimikika kuti wapelekenge vyose viŵiri, vyawanangwa na sembe. Ntheura chikaŵa chakwenelera kuti uyu nayo waŵe na chakuti wapeleke.+  Waŵenge pa charu chapasi mphanyi ngwasembe yayi,+ chifukwa ŵalipo kale ŵanthu awo ŵakupeleka vyawanangwa kuyana na Dango.  Ŵanthu aŵa ŵakuchita uteŵeti wakupatulika kuŵa chakuwonerapo na muzgezge+ wa vinthu vyakuchanya,+ umo vikaŵira na Mozesi. Apo Mozesi wakaŵa pafupi kuzenga chihema, wakapokera dango kufuma kwa Chiuta: Chifukwa Iyo wakuti: “Uwoneseske kuti vyose uvipange mwakulondezga chakuwonerapo icho ukalongoreka mu phiri.”+  Kweni sono Yesu wapika uteŵeti uwemi chomene chifukwa ndiyoso muphemaniski+ wa phangano liwemi chomene,+ ilo lakhozgeka mwakuyana na dango pa malayizgo ghawemi.+  Phangano lakwamba lira liŵenge lambura kafukwa, mphanyi pakakhumbikwangaso lachiŵiri yayi.+  Pakuti wakuŵasanga kafukwa ŵanthu apo wakuti: “Yehova* wakuti: ‘Wonani, mazuŵa ghakwiza, nizamuchita phangano liphya na nyumba ya Israyeli na nyumba ya Yuda.  Lizamuŵa nga ni phangano ilo nkhachita na ŵasekuru ŵawo chara pa zuŵa ilo nkhaŵakora pa woko kuŵafumiska mu charu cha Eguputo,+ chifukwa chakuti ŵakakhalilira chara mu phangano lane, ntheura nkhaleka kuŵapwelelera,’ wakuti Yehova.”* 10  “‘Pakuti ili ni phangano ilo nizamuchita na nyumba ya Israyeli pamanyuma pa mazuŵa agho,’ wakuti Yehova.* ‘Nizamuŵika malango mu maghanoghano ghawo na kughalemba mu mitima yawo.+ Ndipo nizamuŵa Chiuta wawo, iwo ŵazamuŵa ŵanthu ŵane.+ 11  “‘Ŵazamusambizganaso yayi waliyose na mzengezgani wake panji mubali wake, kuti: “Manya Yehova!”* pakuti wose ŵazamunimanya, kwamba muchoko chomene m’paka mukuru chomene. 12  Pakuti nizamuŵachitira lusungu pa maubendezi ghawo, ndipo nizamukumbukaso yayi zakwananga zawo.’”+ 13  Pakuyowoya kuti “phangano liphya” ndikuti lakwamba wakulizgora lambura ntchito.+ Ntheura ilo lazgoka lambura ntchito likuchekura, ndipo lili pafupi kumara.+

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “mpando wachifumu; chizumbe.”