Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵahebere 13:1-25

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Mazgu ghaumaliro ghakuchiska na kutawuzga (1-25)

    • Kuluwa yayi kupokelera ŵalendo (2)

    • Nthengwa yiŵe yakuchindikika (4)

    • Kupulikira awo ŵakulongozga (7, 17)

    • Kupeleka sembe ya malumbo (15, 16)

13  Mulutilire kutemwa ŵabali.+  Mungaluwanga yayi kupokelera ŵalendo,*+ chifukwa pakuchita nthena, ŵanyake kwambura kumanya ŵakapokelera ŵangelo.+  Kumbukani awo ŵali mu jele*+ nga ni para namwe mwakakika pamoza nawo,+ ndiposo awo ŵakuyuzgika, pakuti namwe muchali mu thupi.*  Nthengwa yiŵenge yakuchindikika na ŵanthu wose, ndipo pakugona paŵenge pambura kufipirwa,+ chifukwa Chiuta wazamweruzga ŵazaghali* na ŵaleŵi.+  Umoyo winu uŵenge wambura kutemwa ndalama,+ uku mukukhorwa na vinthu ivyo vilipo.+ Pakuti iyo wati: “Nikulekenge yayi napachoko nesi kukutaya munthowa yiliyose.”+  Mwakuti tiŵenge ŵakukhwima mtima na kuyowoya kuti: “Yehova* ni movwiri wane, nopenge chara. Kasi munthu wangachitachi kwa ine?”+  Kumbukani awo ŵakulongozga pakati pinu,+ awo ŵakumuphalirani mazgu gha Chiuta, ndipo apo mukuwona makhaliro ghawo ghawemi, yezgani chipulikano chawo.+  Yesu Khristu njumoza pera, mayiro, muhanya uno na muyirayira.  Lekani kupuluskika na visambizgo vyakupambanapambana vyachilendo, pakuti ntchiwemi kuti mtima ukhozgeke na lusungu lukuru kuluska vyakurya,* ivyo awo ŵakutangwanika navyo ŵakusanga phindu yayi.+ 10  Tili na jotchero ilo awo ŵakuchita uteŵeti wakupatulika pa chihema ŵalije mazaza kuryapo.+ 11  Pakuti nyama izo ndopa zake zikutolekera mu malo ghatuŵa na wasembe mukuru kuŵa sembe ya kwananga, zikotchekera kuwaro kwa msasa.+ 12  Ntheura, Yesu nayo wakasuzgikira kuwaro kwa chipata cha msumba+ kuti watuŵiske ŵanthu na ndopa zake.+ 13  Ipo tiyeni tilute kwa iyo kuwaro kwa msasa, tiyeghe nthombozgo izo iyo wakayegha.+ 14  Pakuti kuno tilije msumba wakukhalilira, kweni na mtima wose tikulindilira uwo ukwiza.+ 15  Kwizira mwa iyo, tiyeni tipeleke kwa Chiuta sembe ya malumbo nyengo zose,+ icho ntchipambi cha milomo yithu+ iyo yikuzomera pakweru zina lake.+ 16  Kweniso, mungaluwanga yayi kuchita uwemi na kugaŵirako ŵanyinu vinthu ivyo muli navyo,+ chifukwa Chiuta wakukondwa chomene na sembe zanthena.+ 17  Pulikirani awo ŵakulongozga pakati pinu+ ndipo mujilambike kwa iwo,+ chifukwa ŵakulinda imwe* nga ni awo ŵazamupatawura,+ mwakuti ŵachite ichi na chimwemwe na kukwenyelera yayi, chifukwa mungapwetekeka. 18  Lutilirani kutilombera, pakuti tikugomezga kuti tili na njuŵi yiwemi,* ndipo tikukhumba kuŵa ŵakugomezgeka mu vinthu vyose.+ 19  Kweni nkhumuchiskani kuti mutilomberenge mwakuti nize kwa imwe mwaluŵiro. 20  Sono mphanyi Chiuta wa mtende, uyo wakawuska muliska mukuru+ wa mberere ku ŵakufwa, na ndopa za phangano lamuyirayira, Fumu yithu Yesu, 21  wamupani chinthu chiwemi chilichose kuti muchite khumbo lake. Kwizira mwa Yesu Khristu wakutichiska kuti tichite icho chikumukondweska. Chiuta wachindikike muyirayira swii. Ameni. 22  Sono nkhumuchiskani ŵabali, kuti mutegherezge mwakuzikira mazgu ghakukhozga agha, pakuti namulemberani kalata yifupi. 23  Nkhukhumba kuti mumanye kuti mubali withu Timote wafwatulika. Usange wiza luŵiro, tizirenge lumoza kuzakamuwonani. 24  Munitawuzgireko wose awo ŵakulongozga pakati pinu na ŵatuŵa wose. Awo ŵali mu Italiya+ ŵakumutawuzgani. 25  Lusungu lukuru luŵe na imwe mose.

Mazgu Ghamusi

Panji kuti, “kuchitira lusungu ŵalendo.”
Mazgu gheneko, “awo ŵali kukakika.”
Pangayowoyekaso kuti, “nga ni para namwe mukusuzgika nawo pamoza.”
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Uzaghali.”
Ndiko kuti, malango ghakukhwaskana na chakurya.
Panji kuti, “umoyo winu.”
Panji kuti, “yakugomezgeka.”