Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵahebere 10:1-39

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Sembe za nyama ni zakupeleŵera (1-4)

    • Dango ni muzgezge (1)

  • Sembe ya Khristu yikapelekeka kamoza pera (5-18)

  • Kutijulira nthowa yiphya na yamoyo (19-25)

    • Kuleka yayi kuwungana pamoza (24, 25)

  • Chenjezgo ku awo ŵakunangira dala (26-31)

  • Chikanga na chipulikano vikovwira kuzizipizga (32-39)

10  Dango ni muzgezge+ wa vinthu viwemi ivyo vikwiza,+ ni vinthu vyeneko yayi. Dango lingaŵazgora* ŵakufikapo yayi+ awo ŵakusendelera kwa Chiuta, nangauli nyengo zose ŵakupeleka sembe chaka na chaka.  Kuŵenge nthena, asi mphanyi sembe zili kuleka kupelekeka? Chifukwa awo ŵakuchita uteŵeti wakupatulika para ŵatozgeka waka, mphanyi ŵalije njuŵi yakuti mbakwananga.  Kweni chaka na chaka sembe izi zikuŵakumbuska kuti mbakwananga.+  Pakuti vingachitika yayi kuti ndopa za ng’ombe na za mbuzi ziwuskepo zakwananga.  Ntheura, para iyo wakiza mu charu wakati: “‘Sembe na vyakupeleka mukavikhumba yayi, kweni mukaninozgera thupi.  Mukakana sembe zakotcha zamsuma na sembe za kwananga.’+  Ndipo nkhati: ‘Wonani, niza (mu mupukutu* muli kulembeka vya ine) kuzakachita khumbo linu, A Chiuta.’”+  Chakwamba, wakati wayowoya kuti: “Mukakhumba yayi nesi kuzomerezga sembe na vyakupeleka kweniso sembe zakotcha zamsuma na sembe za kwananga,” sembe izo zikupelekeka mwakuyana na Dango,  wakatiso: “Wonani, niza kuzakachita khumbo linu.”+ Iyo wakuwuskapo chakwamba na kuŵikapo chachiŵiri. 10  Kwizira mu “khumbo” ili,+ tatuŵiskika na sembe ya thupi la Yesu Khristu ilo likapelekeka kamoza pera.+ 11  Kweniso, wasembe waliyose wakwimilira pa malo ghake zuŵa na zuŵa kuchita uteŵeti wakupatulika+ na kupeleka sembe zenezizo pera kanandi waka,+ izo zingawuskirapothu yayi zakwananga.+ 12  Kweni munthu uyu wakapeleka sembe yimoza pera kuti wawuskepo zakwananga muyirayira ndipo iyo wakakhala ku woko lamalyero la Chiuta.+ 13  Sono wakulindilira m’paka ŵalwani ŵake ŵaŵikike kuŵa chakukandapo malundi ghake.+ 14  Iyo wazgora awo ŵakutuŵiskika kuŵa ŵakufikapo+ muyirayira kwizira mu sembe yimoza pera. 15  Mzimu utuŵa nawo ukutichitira ukaboni, pakuti chakwamba ukuti: 16  “‘Ili ni phangano ilo nizamupangana nawo pamanyuma pa mazuŵa agho,’ wakuti Yehova.* ‘Nizamuŵika malango ghane mu mitima yawo, ndipo nizamughalemba mu maghanoghano ghawo.’”+ 17  Pamanyuma ukuti: “Ndipo nizamukumbukaso yayi zakwananga zawo na milimo yawo yiheni.”+ 18  Sono para Chiuta wagowokera zakwananga zawo palije chifukwa chakupelekeraso sembe chifukwa cha kwananga. 19  Ntheura ŵabali kwizira mu ndopa za Yesu, tili na chikanga* kwenda mu nthowa iyo yikulongozgera mu malo ghatuŵa.+ 20  Ndiyo wakatijulira nthowa yiphya na yamoyo. Ndipo wakatijulira apo wakajumpha katani,+ kung’anamura thupi lake. 21  Pakuti tili na wasembe mukuru chomene pa nyumba ya Chiuta,+ 22  tiyeni tisendelere na mitima yaunenesko na chipulikano chikuru, pakuti mitima yithu yatozgeka ku njuŵi yiheni,+ kweniso mathupi ghithu ghakugeziskika na maji ghakutowa.+ 23  Tiyeni tikoleske chigomezgo chithu icho tikuzomera pakweru ndipo tileke kusunkhunyika,+ chifukwa uyo wakalayizga ngwakugomezgeka. 24  Ndipo tiyeni tighanaghaniranenge* na kuchiskana* kuti titemwanenge na kuchita milimo yiwemi.+ 25  Tingalekanga yayi kuwungana pamoza+ nga umo ŵakuchitira ŵanyake, kweni tikhwimiskanenge,+ tichitenge vyose ivi chomene apo tikuwona zuŵa likuneng’enera.+ 26  Chifukwa usange tikuchitira dala kwananga uku tamanya makora unenesko,+ palijeso sembe yinyake ya zakwananga iyo yakhalako,+ 27  kweni tilindilire waka cheruzgo chakofya ndiposo ukali wakugolera uwo uzamumyangura awo ŵakususkana na Chiuta.+ 28  Munthu waliyose uyo wayuyura Dango la Mozesi wakukomeka kwambura kumuchitira lusungu para pali ukaboni wa ŵanthu ŵaŵiri panji ŵatatu.+ 29  Kasi mukughanaghana kuti chizamuŵa chikuru wuli chilango icho chizamwenelera munthu uyo wakandilizga Mwana wa Chiuta na kuyuyura ndopa za phangano+ izo wakatuŵiskika nazo, ndiposo wakuchitira msinjiro mzimu wa lusungu lukuru?+ 30  Pakuti tikumumanya uyo wakati: “Nduzga ni zane, nizamuwezgera.” Ndiposo kuti: “Yehova* wazamweruzga ŵanthu ŵake.”+ 31  Ntchinthu chakofya kuwa mu mawoko gha Chiuta wamoyo. 32  Kweni lutilirani kukumbuka mazuŵa ghakwambilira, apo mukati mwangweluskika,+ mukazizipizga viyezgo vinandi na visuzgo. 33  Nyengo zinyake mukaŵikikanga pakweru* kuti mutombozgeke na kusuzgika, ndipo nyengo zinyake mukaŵanga pamoza na awo ŵakasuzgikanga na vinthu vyanthena. 34  Chifukwa mukafipiranga mtima awo ŵakaŵa mu jele ndipo mukazomera mwachimwemwe kupokeka vinthu vinu,+ pakumanya kuti imwe muli na chinthu chiwemi chamuyirayira.+ 35  Ntheura, mungatayanga yayi chikanga chinu icho* muzamupokerapo njombe yikuru.+ 36  Chifukwa mukukhumbikwira kuzizipizga,+ mwakuti para mwachita khumbo la Chiuta, muzakapokere ivyo Chiuta walayizga. 37  Pakuti “kwakhala kanyengo kachoko,”+ ndipo “uyo wakwiza wafikenge nakuti wachedwenge yayi.”+ 38  “Kweni murunji wane waŵenge wamoyo chifukwa cha chipulikano,”+ ndipo “usange wakuwelera nyuma, nkhukondwa* nayo yayi.”+ 39  Ntheura, ise tili mtundu uwo ukuwelera nyuma kuya ku pharanyiko yayi,+ kweni mtundu uwo uli na chipulikano chakusungilira umoyo withu.

Mazgu Ghamusi

Pangayowoyekaso kuti, “Ŵanthu ŵangaŵazgora.”
Mazgu gheneko, “mu mupukutu wa buku.”
Panji kuti, “chigomezgo.”
Panji kuti, “tifipiranenge mtima.”
Panji kuti, “kukhuŵilizgana.”
Mazgu gheneko, “mukaŵikikanga pakweru mu maluŵaza gha maseŵero.”
Mazgu gheneko, “wanangwa winu wa kuyowoya uwo.”
Panji kuti, “umoyo wane ukukondwa.”