Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaefeso 5:1-33

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Kayowoyero kawemi na nkharo yituŵa (1-5)

  • Kwenda nga mbana ŵa ungweru (6-14)

  • Kuzuzgika na mzimu (15-20)

    • Kugwiliskira ntchito makora nyengo (16)

  • Ulongozgi ku ŵafumu na ŵawoli (21-33)

5  Pakuti ndimwe ŵana ŵakutemweka, yezgani Chiuta.+  Lutilirani kwenda mu chitemwa,+ nga umo Khristu nayo wakamutemwerani+ ndipo wakapeleka umoyo wake m’malo mwa ise kuŵa sembe ya sungu liwemi kwa Chiuta.+  Uzaghali* na ukazuzi wa mtundu uliwose panji uryezi vileke nanga nkhuzunulika pakati pinu,+ pakuti ndimwe ŵanthu ŵatuŵa.+  Mungazomerezganga yayi nkharo yakulengeska panji kuyowoya vyauchindere nesi milangwe yabweka,+ vinthu ivyo ni vyambura kwenelera, m’malo mwake muwongenge Chiuta.+  Pakuti mukumanya makora kuti palije muzaghali*+ panji mukazuzi panji munthu muryezi,+ icho chikung’anamura kuŵa wakusopa vikozgo, uyo wazamuhara Ufumu wa Khristu na wa Chiuta.+  Munthu wangamupusikaninge yayi na mazgu ghawakawaka, pakuti chifukwa cha vinthu ivi, ukali wa Chiuta ukwiza pa ŵana ŵambura kupulikira.  Ntheura kuchitako nawo yayi.  Pakuti nyengo yinyake imwe mukaŵa chisi, kweni sono ndimwe ungweru,+ pakuti muli ŵa Fumu.+ Lutilirani kwenda nga mbana ŵa ungweru.  Pakuti vipambi vya ungweru ni uwemi wa mtundu uliwose na urunji na unenesko.+ 10  Lutilirani kusanda icho ntchakuzomerezgeka+ kwa Fumu. 11  Ndipo lekani kuchitako milimo yawo yambura vipambi iyo nja chisi,+ kweni muyivumbulire pakweru. 12  Pakuti ivyo ŵakuchita kwakubisika ni vinthu vyakulengeska nanga nkhuviyowoya. 13  Ndipo vinthu vyose ivyo vikuvumbulika* vikuwoneka na ungweru, pakuti chilichose icho chikuwoneka mbungweru. 14  Ntheura kukuyowoyeka kuti: “Wuka, iwe ukugona tulo, wuka ku ŵakufwa,+ ndipo Khristu waŵalenge pa iwe.”+ 15  Ntheura muŵe maso chomene na umo mukwendera, nga mbambura vinjeru yayi, kweni nga mbanthu ŵavinjeru. 16  Mugwiliskirenge ntchito makora nyengo yinu,*+ pakuti mazuŵa ngaheni. 17  Pa chifukwa ichi, mungaŵanga ŵazeleza yayi, kweni lutilirani kumanya khumbo la Yehova.*+ 18  Kweniso mungaloŵeranga vinyo yayi,+ umo muli makhaliro ghaheni,* kweni lutilirani kuzuzgika na mzimu. 19  Yowoyeskanani mu masalimo, malumbo kwa Chiuta, na sumu zauzimu, kwimba+ na kukoŵerana sumu+ mu mitima yinu kwa Yehova.*+ 20  Nyengo zose tiwongenge+ Chiuta withu na Adada mu zina la Fumu yithu Yesu Khristu pa vinthu vyose.+ 21  Mujilambikenge ku yumoza na munyake+ mu kopa Khristu. 22  Ŵawoli ŵajilambikenge ku ŵafumu ŵawo+ nga nkhu Fumu. 23  Chifukwa mfumu ni mutu wa muwoli wake,+ umo Khristu nayo waliri mutu wa mpingo,+ pakuŵa mponoski wa thupi ili. 24  Umo mpingo ukujilambikira kwa Khristu, ndimo ŵawoli nawo ŵachitirenge ku ŵafumu ŵawo mu chilichose. 25  Ŵafumu, lutilirani kutemwa ŵawoli ŵinu,+ umo Khristu nayo wakatemwera mpingo na kujipeleka yekha chifukwa cha iwo.+ 26  Wakachita nthena kuti watuŵiske mpingo, kuwusuka na maji kwizira mu mazgu,+ 27  kuti wapokelere mpingo uli wakutowa, wambura kabanga panji nkhwinya panji kalikose ka vinthu ivi,+ kweni kuti uŵe utuŵa na wambura kalema.+ 28  Ntheura ŵafumu nawo ŵatemwenge ŵawoli ŵawo nga ni mathupi ghawo. Mwanalume uyo wakutemwa muwoli wake wakujitemwa yekha. 29  Pakuti palije munthu uyo wakutinkha thupi lake, kweni wakulilyeska na kulipwelelera, umo Khristu nayo wakuchitira na mpingo, 30  chifukwa ndise viŵaro vya thupi lake.+ 31  “Pa chifukwa ichi, mwanalume walekenge awiske na anyina na kubatikana* na muwoli wake, ndipo wose ŵaŵiri ŵaŵenge thupi limoza.”+ 32  Chisisi chakupatulika*+ ichi ntchikuru. Kweni sono nkhuyowoya vya Khristu na mpingo.+ 33  Kweni namwe waliyose payekha watemwenge muwoli wake+ umo wakujitemwera yekha. Ndipo muwoli nayo wachindikenge chomene mfumu wake.+

Mazgu Ghamusi

Mu Chigiriki, por·neiʹa. Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.
Wonani Mang’anamuro gha Mazgu, “Uzaghali.”
Panji kuti, “vikususkika.”
Mazgu gheneko, “Mujigulirenge nyengo.”
Panji kuti, “nthimbanizgo.”
Panji kuti, “kukhala.”
Panji kuti, “Chamuchindindi chakupatulika.”