Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo la pa Intaneti | MALEMBA GHAKUPATULIKA MU MANG'ANAMULIRO GHA CHARU CHIPHYA

Ŵaefeso 1:1-23

IVYO VILI MU BUKU ILI

  • Monire (1, 2)

  • Vitumbiko vyauzimu (3-7)

  • Kuwunganya vinthu vyose mwa Khristu (8-14)

    • “Paŵe ndondomeko” pa nyengo yakutemeka (10)

    • Kudindika na mzimu nga “ntchikhole” (13, 14)

  • Paulosi wakuwonga Chiuta chifukwa cha chipulikano cha Ŵaefeso ndipo wakuŵalombera (15-23)

1  Ine Paulosi, mpositole wa Khristu Yesu mu khumbo la Chiuta, ku ŵatuŵa awo ŵali mu Efeso+ na ŵakugomezgeka mwa Khristu Yesu:  Mphanyi lusungu lukuru na mtende vyakufuma kwa Chiuta Adada ŵithu na Fumu Yesu Khristu, vyaŵa namwe.  Walumbike Chiuta, Awiske ŵa Fumu yithu Yesu Khristu, pakuti watitumbika na thumbiko lose lauzimu mu malo ghakuchanya mwakukolerana na Khristu.+  Wakatisora mu umoza na iyo* pambere charu chindaŵeko, mwakuti tiŵenge ŵatuŵa na ŵambura kalema+ panthazi pake mu chitemwa.  Pakuti wakatisankhirathu+ kuti tiŵe ŵana ŵake kwizira mwa Yesu Khristu,+ mwakuyana na icho chikumukondweska na khumbo lake,+  mwakuti lulumbike lusungu lwake lukuru lwauchindami+ ulo wakatilongora kwizira mwa wakutemweka wake.+  Mwa iyo tafwatulika na chiwombolero kwizira mu ndopa zake,+ ndipo tikugowokereka kwananga kwithu,+ mwakuyana na usambazi wa lusungu lwake lukuru.  Watipa lusungu lukuru ulu mwakukwana pamoza na vinjeru na mahara.  Wakativumbulira chisisi chakupatulika*+ cha khumbo lake icho chikumukondweska, ndipo chisisi chakupatulika ichi chikukolerana na icho wakukhumba kuchita 10  kuti para nyengo yakutemeka yakwana, paŵe ndondomeko* yakuti wawunganye vinthu vyose pamoza mwa Khristu, vinthu vya kuchanya na vinthu vya pa charu chapasi.+ Mwa iyo 11  uyo tili nayo mu umoza, nase tikagaŵirika kuŵa ŵahaliri.+ Pakuti tikasorekerathu mwakuyana na chilato cha Chiuta uyo wakufiska vinthu vyose ivyo waghanaghana kuyana na khumbo lake. 12  Wakachita ichi kuti ise tikaŵa ŵakwamba kugomezga mwa Khristu tilumbe na kuchindika Chiuta. 13  Kweni namwe mukagomezga mwa iyo mukati mwapulika mazgu gha unenesko, makani ghawemi gha chiponosko chinu. Kweniso kwizira mwa iyo, mukati mwagomezga,+ mukadindika na mzimu utuŵa uwo ukalayizgika, 14  uwo ntchikhole cha chiharo chithu.+ Chiuta wakachita nthena kuti wafwature ŵanthu ŵake+ na chiwombolero,+ mwakuti ŵamulumbe na kumuchindika. 15  Lekani nane, kufuma apo nkhapulikira za chipulikano chinu mwa Fumu Yesu na chitemwa icho mukulongora ku ŵatuŵa wose, 16  nkhuleka yayi kuwonga Chiuta chifukwa cha imwe. Nkhulutilira kumuzunurani mu malurombo ghane, 17  mwakuti Chiuta wa Fumu yithu Yesu Khristu, Dada wa uchindami, wamupani mzimu wa vinjeru ndiposo kuti mupulikiske vinthu ivyo wakuvumbura kweniso kuti mumumanye makora.+ 18  Wangweluska maso gha mtima winu, kuti mumanye chigomezgo icho wakamuchemerani, usambazi wauchindami uwo wasungira ŵatuŵa nga ntchiharo,+ 19  ndiposo ukuru wa nkhongono zake izo watipa ise ŵakugomezga.+ Ukuru wa nkhongono zake ukawoneka 20  apo wakamuwuska Khristu ku ŵakufwa na kumukhalika ku woko lake lamalyero+ mu malo ghakuchanya. 21  Wali kumuŵika pachanya kuluska maboma ghose, mazaza, nkhongono, muwuso, na zina lililose ilo likuzunulika,+ mu nyengo iyi* pera yayi kweniso mu nyengo iyo yikwiza. 22  Ndiposo wali kuŵika vinthu vyose pasi pa malundi ghake+ na kumuzgora iyo kuŵa mutu wa vinthu vyose mu mpingo,+ 23  uwo ni thupi lake,+ uwo ngwakuzura na iyo, ndipo iyo ndiyo wakuzuzga vinthu vyose.

Mazgu Ghamusi

Ndiko kuti, na Khristu.
Panji kuti, “chamuchindindi chakupatulika.”
Panji kuti, “wanozge vinthu.”
Panji kuti, “mgonezi uwu.” Wonani Mang’anamuro gha Mazgu.