Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mazina gha Mabuku gha mu Baibolo

Mabuku Ghachihebere

ZINA LA BUKU

MULEMBI

UKO LIKALEMBEKERA

APO LIKAMALIRA KULEMBEKA (B.C.E.)

UTALI WA NYENGO IYO LIKALEMBEKERA (B.C.E.)

Genizesi

Mozesi

Mapopa

1513

“Pakwamba” m’paka 1657

Ekisodo

Mozesi

Mapopa

1512

1657-1512

Levitiko

Mozesi

Mapopa

1512

Mwezi umoza (1512)

Maŵazgo

Mozesi

Mapopa na Vidika vya Mowabu

1473

1512-1473

Dotoronome

Mozesi

Vidika vya Mowabu

1473

Myezi yiŵiri (1473)

Joshuwa

Joshuwa

Kenani

c. 1450

1473–c. 1450

Ŵeruzgi

Samuyeli

Israyeli

c. 1100

c. 1450–c. 1120

Rute

Samuyeli

Israyeli

c. 1090

Vyaka 11 apo Ŵeruzgi ŵakalongozganga

1 Samuyeli

Samuyeli; Gadi; Natani

Israyeli

c. 1078

c. 1180-1078

2 Samuyeli

Gadi; Natani

Israyeli

c. 1040

1077–c. 1040

1 Mathemba

Yeremiya

Yuda

580

c. 1040-911

2 Mathemba

Yeremiya

Yuda na Eguputo

580

c. 920-580

1 Midauko

Ezira

Yerusalemu (?)

c. 460

Pamanyuma pa 1 Midauko 9:44: c. 1077-1037

2 Midauko

Ezira

Yerusalemu (?)

c. 460

c. 1037-537

Ezira

Ezira

Yerusalemu

c. 460

537–c. 467

Nehemiya

Nehemiya

Yerusalemu

p. 443

456–p. 443

Esitere

Modekayi

Shushani, Elamu

c. 475

493–c. 475

Yobu

Mozesi

Mapopa

c. 1473

Vyaka vyakujumpha 140 pakati pa 1657 na 1473

Masalimo

Davide na ŵanyake

 

c. 460

 

Zintharika

Solomoni; Aguri; Lemuyeli

Yerusalemu

c. 717

 

Mupharazgi

Solomoni

Yerusalemu

b. 1000

 

Sumu ya Solomoni

Solomoni

Yerusalemu

c. 1020

 

Yesaya

Yesaya

Yerusalemu

p. 732

c. 778–p. 732

Yeremiya

Yeremiya

Yuda; Eguputo

580

647-580

Chitengero

Yeremiya

Kufupi na Yerusalemu

607

 

Ezekiyeli

Ezekiyeli

Babuloni

c. 591

613–c. 591

Daniyeli

Daniyeli

Babuloni

c. 536

618–c. 536

Hoseya

Hoseya

Samariya (Chigaŵa)

p. 745

804–p. 745

Joyeli

Joyeli

Yuda

c. 820 (?)

 

Amosi

Amosi

Yuda

c. 804

 

Obadiya

Obadiya

 

c. 607

 

Yona

Yona

 

c. 844

 

Mika

Mika

Yuda

pa. 717

c. 777-717

Nahumu

Nahumu

Yuda

pa. 632

 

Habakuku

Habakuku

Yuda

c. 628 (?)

 

Zefaniya

Zefaniya

Yuda

pa. 648

 

Hagayi

Hagayi

Yerusalemu wakuzengekaso

520

Mazuŵa 112 (520)

 Zekariya

Zekariya

Yerusalemu wakuzengekaso

518

520-518

Malaki

Malaki

Yerusalemu wakuzengekaso

p. 443

 

Mabuku Ghachigiriki

ZINA LA BUKU

MULEMBI

UKO LIKALEMBEKERA

APO LIKAMALIRA KULEMBEKA (C.E.)

UTALI WA NYENGO IYO LIKALEMBEKERA

Mateyu

Mateyu

Palestina

c. 41

2 B.C.E.–33 C.E.

Mariko

Mariko

Romu

c. 60-65

29-33 C.E.

Luka

Luka

Kesareya

c. 56-58

3 B.C.E.–33 C.E.

Yohane

Mpositole Yohane

Efeso, panji chakufupi

c. 98

Pamanyuma pa, 29-33 C.E.

Milimo

Luka

Romu

c. 61

33–c. 61 C.E.

Ŵaroma

Paulosi

Korinte

c. 56

 

1 Ŵakorinte

Paulosi

Efeso

c. 55

 

2 Ŵakorinte

Paulosi

Makedoniya

c. 55

 

Ŵagalatiya

Paulosi

Korinte panji ku Antiyoke wa ku Siriya

c. 50-52

 

Ŵaefeso

Paulosi

Romu

c. 60-61

 

Ŵafilipi

Paulosi

Romu

c. 60-61

 

Ŵakolose

Paulosi

Romu

c. 60-61

 

1 Ŵatesalonika

Paulosi

Korinte

c. 50

 

2 Ŵatesalonika

Paulosi

Korinte

c. 51

 

1 Timote

Paulosi

Makedoniya

c. 61-64

 

2 Timote

Paulosi

Romu

c. 65

 

Tito

Paulosi

Makedoniya (?)

c. 61-64

 

Filimoni

Paulosi

Romu

c. 60-61

 

Ŵahebere

Paulosi

Romu

c. 61

 

Yakobe

Yakobe (munung’una wa Yesu)

Yerusalemu

b. 62

 

1 Petrosi

Petrosi

Babuloni

c. 62-64

 

2 Petrosi

Petrosi

Babuloni (?)

c. 64

 

1 Yohane

Mpositole Yohane

Efeso, panji chapafupi

c. 98

 

2 Yohane

Mpositole Yohane

Efeso, panji chapafupi

c. 98

 

3 Yohane

Mpositole Yohane

Efeso, panji chapafupi

c. 98

 

Yuda

Yuda (munung’una wa Yesu)

Palestina (?)

c. 65

 

Chivumbuzi

Mpositole Yohane

Patimo

c. 96

 

[Mazina gha ŵalembi ŵanyake na malo agho ŵakalembera mabuku ghakumanyikwa yayi. Madeti ghanandi ngakusachizga waka. Apo pali p. ni “pamanyuma pa,” pa. ni “pambere,” ndipo c. ni “cha m’ma.”]