Pa February 9, 2017, Khoti Likuru Chomene la Russian Federation likadumura kuti wupu wa Ŵakaboni ŵa Yehova wa ku Birobidzhan umare. Khoti Likuru ili likakolerana na ivyo khoti lichoko likadumura kuti wupu uwu ukuchita vinthu mwakutalulira chomene, ndipo ukwenera kumara.

Khoti ili likadumura kuyana na maukaboni ghautesi agho likaphalirika. Mu February 2015 na January 2016, ŵapolisi ŵakachita upusikizgi. Iwo ŵakaluta ku nyumba ya renti iyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusoperamo na kubisa mabuku gha Ŵakaboni ŵa Yehova agho ngakukanizgika mu charu cha Russia. Pamanyuma, ŵakalutaso na kupusikizgira Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵachali kusunga mabuku agha. Mu January 2016, ŵapolisi awo ŵakavwara vinthu ku maso ŵakatimbanizga Ŵakaboni ŵa Yehova apo ŵakasopanga. Ŵapolisi aŵa ŵakabisa mabuku ghakukanizgika kusi kwa mpando uku ŵanthu ŵakuwona.

Wupu wa Ŵakaboni ŵa Yehova wa ku Birobidzhan, uwo uli mu chigaŵa cha Jewish Autonomous ku Russia, ndiwo ngwakwamba kuwukanizga. Khoti lichoko la Moscow City likati ivyo vyachitikira wupu uwu, vingachitikiraso likuru la Ŵakaboni ŵa Yehova mu charu ichi mwakukolerana na ivyo wakayowoya wakwimira boma pa nkhani za milandu.