Nkhani iyi yafuma mu buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? mutu 17.

Manya ivyo tikwenera kuchita kuti Chiuta wapulike mapemphero ghithu.