Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Vyakovwira Pakusambira

Chita dawunilodi vyakovwira pakusambira na kuvigwiliskira ntchito pamoza na buku la Kasi Baibolo Likusambizgachi Chomenechomene? Ghanaghanira ivyo ukugomezga, fufuza ivyo Baibolo likusambizga, paumaliro manya umo ungalongosolera ivyo ukugomezga.

Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi?

Buku ili lili kulembeka kuti limovwirani kumanya ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani zakupambanapambana. Chifukwa icho tikusuzgikira, Icho chikuchitika para munthu wafwa, umo tingaŵira ŵakukondwa mu banja, na zinyake zinandi.

MUTU 1

Unenesko Wakuyowoya za Chiuta (Chigaŵa 1)

Kasi ungati wuli para munthu wakuti “Chiuta wakulanga ŵanthu ŵaheni lekani ŵakusuzgika?”

MUTU 1

Unenesko Wakuyowoya za Chiuta (Chigaŵa 2)

Kasi vingachitika nadi kuŵa mubwezi wa Chiuta?

MUTU 2

Baibolo ni Buku Lakufuma kwa Chiuta (Chigaŵa 1)

Baibolo ŵakalemba mbanthu, sono lingaŵa wuli buku lakufuma kwa Chiuta?

MUTU 2

Baibolo ni Buku Lakufuma kwa Chiuta (Chigaŵa 2)

Ŵanthu ŵakugomezga kuti Baibolo ndakufuma kwa Chiuta chifukwa vinyake ivyo likuyowoya vili kuchitika kale.

MUTU 3

Kasi Chiuta Wakukhumba Kuti Vinthu Viŵe Wuli pa Charu Chapasi? (Chigaŵa 1)

Kasi Chiuta wakakhumbanga kuti vinthu viŵe nthena pa charu nga umu viliri sono?

MUTU 3

Kasi Chiuta Wakukhumba Kuti Vinthu Viŵe Wuli pa Charu Chapasi? (Chigaŵa 2)

Usange Chiuta wakakhumbanga kuti charu chiŵe paradiso, chifukwa wuli sono ni paradiso yayi?

MUTU 3

Kasi Chiuta Wakukhumba Kuti Vinthu Viŵe Wuli pa Charu Chapasi? (Chigaŵa 3)

Kasi Chiuta wakukhumba kuti ŵanthu ŵamazge ŵekha masuzgo agho ghakuchitika?

MUTU 4

Kasi Yesu Khristu Ni Njani? (Chigaŵa 1)

Kasi ungamuzgora wuli munthu uyo wakugomezga kuti Yesu wakaŵa waka munthu muwemi?

MUTU 4

Kasi Yesu Khristu Ni Njani? (Chigaŵa 2)

Kasi ungazgora wuli para munthu wakuti Yesu wakuyana na Chiuta?

MUTU 4

Kasi Yesu Khristu Ni Njani? (Chigaŵa 3)

Kasi Yesu wakalongora wuli chikanga na lusungu?

MUTU 5

Sembe—Yakuwombora Ntchawanangwa Chapadera (Chigaŵa 1)

Kasi kuŵa waka na chigomezgo nkhwakukwana kuti munthu wazakapone?

MUTU 5

Sembe Yakuwombora Ntchawanangwa Chapadera (Chigaŵa 2)

Kasi vingachitika wuli kuti nyifwa ya munthu uyo wakafwa kale chomene, yikovwire sono?

MUTU 6

Kasi Ŵakufwa Ŵali Nkhu? (Chigaŵa 1)

Kasi ŵakufwa ŵakulutilira kuŵa na umoyo ku malo ghanyake? Kasi ŵakuphya mu moto wa helo?

MUTU 6

Kasi Ŵakufwa Ŵali Nkhu? (Chigaŵa 2)

Kasi Chiuta wakatilenga kuti tifwenge?

MUTU 7

Kasi Ŵakutemweka Ŵinu Awo Ŵali Kufwa Ŵazamuwuka? (Chigaŵa 1)

Kasi para uli na chitima, ndikuti ukugomezga yayi kuti ŵakufwa ŵazamuwuka?

MUTU 7

Kasi Ŵakutemweka Ŵinu Awo Ŵali Kufwa Ŵazamuwuka? (Chigaŵa 2)

Kasi ungazgora wuli para munthu wakuyowoya kuti ŵanthu ŵakuyowoyapo waka kuti ŵakufwa ŵazamuwuka?

MUTU 8

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi? (Chigaŵa 1)

Chifukwa wuli Chiuta wasankha ŵanthu kuti ŵakaŵe mafumu kuchanya m’malo mwakusankha ŵangelo?

MUTU 8

Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi? (Chigaŵa 2)

Kasi Ufumu wa Chiuta wachitapo vichi? Kasi uzamuchita vichi kunthazi?

MUTU 9

Kasi Tili mu “Mazuŵa Ghaumaliro”? (Chigaŵa 1)

Ŵanyake ŵakugomezga yayi kuti tili mu mazuŵa ghaumaliro. Kasi ungayowoya vichi kuti uŵasimikizgire kuti vinthu viheni vili pafupi kumara?

MUTU 9

Kasi Tili mu “Mazuŵa Ghaumaliro”? (Chigaŵa 2)

Baibolo likuyowoya kuti mu mazuŵa ghaumaliro muzamuchitika vinthu vinyake viwemi.

MUTU 10

Kasi Vilengiwa Vyauzimu Vikuchita Nase Wuli? (Chigaŵa 1)

Kasi ŵangelo ŵaliko nadi? Kasi kuli ŵangelo ŵanyake ŵaheni? Nkhani iyi yikovwirenge kusanga mazgoro.

MUTU 10

Kasi Vilengiwa Vyauzimu Vikuchita Nase Wuli? (Chigaŵa 2)

Kasi mbuheni kuchita vyamizimu?

MUTU 11

Chifukwa Wuli Chiuta Wakughalaŵiska Waka Masuzgo? (Chigaŵa 1)

Usange Chiuta ngwankhongono, kasi ndikuti ndiyo wakuchitiska masuzgo?

MUTU 12

Nkharo Yakukondweska Chiuta (Chigaŵa 1)

Kasi ungaŵa mubwezi wa Chiuta? Ghanaghanira ivyo ukugomezga ndipo chifukwa wuli? Kasi Baibolo likuti wuli?

MUTU 12

Nkharo Yakukondweska Chiuta (Chigaŵa 2)

Kasi tingamukondweska Chiuta nangauli Satana wakutiwukira?

MUTU 12

Kuŵa na Nkharo Yakukondweska Chiuta (Chigaŵa 3)

Tikwenera kuŵikapo mtima kuti tilondezge fundo za mu Baibolo. Kasi pali phindu lililose?

MUTU 13

Wonani Umoyo Nga Umo Chiuta Wakuwuwonera (Chigaŵa 1)

Umoyo ntchawanangwa chakufuma kwa Chiuta. Kasi tingalongora wuli kuti tikuchindika umoyo withu na wa ŵanyithu?

MUTU 13

Wonani Umoyo Nga Umo Chiuta Wakuwuwonera (Chigaŵa 2)

Nkhani iyi yikovwirenge kughanaghanira ivyo ukugomezga pa nkhani ya ndopa kweniso ivyo ungachita na ndopa. Yikovwirenge kulongosora ivyo ukugomezga.

MUTU 14

Umo Mungachitira Kuti Muŵe Ŵakukondwa mu Banja Linu (Chigaŵa 1)

Kasi ntchivichi chingawovwira kuti banja liŵe lakukondwa? Nkhani iyi yikovwirenge umo ungalongosolera ŵanyako ivyo ukugomezga, na ivyo Baibolo likusambizga.

MUTU 14

Umo Mungachitira Kuti Muŵe Ŵakukondwa mu Banja Linu (Chigaŵa 2)

Kasi ivyo Yesu wakachita vingawovwira wuli ŵapapi na ŵana? Ghanaghanira ivyo ukugomezga kweniso ivyo Baibolo likuyowoya.

MUTU 15

Kusopa Uko Chiuta Wakuzomerezga (Chigaŵa 1)

Kasi visopa vyose vikukondweska Chiuta? Usange yayi, kasi ungachimanya wuli chisopa chaunenesko? Ghanaghanira ivyo Baibolo likusambizga kweniso ivyo ukugomezga.

MUTU 15

Kusopa Uko Chiuta Wakuzomerezga (Chigaŵa 2)

Kasi ntchakukwana kugomezga waka kuti Chiuta waliko? Panji paliso vinyake ivyo awo ŵakumusopa ŵakwenera kuchita?

MUTU 16

Koleskani Kusopa Kwaunenesko (Chigaŵa 1)

Kasi Chiuta wakuzomerezga kukondwelera zuŵa lakubabikira, maholide gha matchalitchi, na vikozgo pakusopa? Kasi Baibolo likuti wuli pa nkhani iyi?

MUTU 16

Koleskani Kusopa Kwaunenesko (Chigaŵa 2)

Kasi ungalongosolera wuli ŵanyako mwamahara ivyo ukugomezga na kuchindika maghanoghano ghawo?

MUTU 17

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero (Chigaŵa 1)

Kasi ungachita wuli kuti uŵe mubwezi wa Chiuta? Kasi ungamanya wuli kuti Chiuta wakupulika mapemphero ghako?

MUTU 17

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero (Chigaŵa 2)

Manya ivyo Baibolo likuyowoya umo ungapemphelera kwa Chiuta.

MUTU 17

Sendelerani kwa Chiuta mu Pemphero (Chigaŵa 3)

Baibolo likuti Chiuta wakuzgora mapemphero ghithu munthowa zakupambanapambana. Kasi Yehova wangazgora wuli mapemphero ghako?

MUTU 18

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta (Chigaŵa 1)

Chifukwa wuli Mkhristu wakwenera kubatizika?

MUTU 18

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta (Chigaŵa 2)

Kasi Mkhristu wakwenera kuchitachi pambere wandajipeleke kwa Chiuta? Kasi para wabatizika wakwenera kuŵika vichi pakwamba?

MUTU 18

Ubatizo Ndiposo Ubwezi Winu na Chiuta (Chigaŵa 3)

Kasi Mkhristu uyo wajipeleka kwa Chiuta wakwenera kuchita vichi? Chifukwa wuli ŵanthu awo ŵakutemwa nadi Chiuta ŵakukayika yayi kuti ŵalutilirenge kumuteŵetera mwakugomezgeka?

MUTU 19

Khalilirani mu Chitemwa cha Chiuta (Chigaŵa 1)

Kasi ungakhozga wuli ubwezi wako na Yehova? Nkhani iyi yikovwirenge kughanaghanira na kumanya umo ungalongosolera ŵanyako ivyo ukugomezga.