Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Umoyo Uwemi

Kukhala Makora

Nthowa Zakupwelelera Umoyo Winu

Fundo 5 izo mungalondezga kuti muŵe na umoyo uwemi.

Ivyo Tingachita Kuti Tijivikilire ku Matenda

Zuŵa lililose mathupi ghithu ghakulimbana na ŵalwani ŵambura kuwoneka awo ŵangatikoma.

Icho Chingamovwirani Kuŵa Wakukondwa!

Kasi vinjeru vya mu Baibolo vingamovwirani kuti muŵe ŵakukondwa?

Ŵachinyamata Ŵakuyowoya vya Kupwelelera Umoyo

Kasi uli na suzgo pa nkhani ya chakurya panji kuchita maseŵero ghakukhozga thupi? Mu kavidiyo aka, ŵachinyamata ŵakuyowoya ivyo vikuŵawovwira kuŵa na umoyo uwemi.

Umo Mungachitira Para Mukulwara

Kasi Baibolo Lingamovwira Uyo Wali na Nthenda Yambura Kukonda Munkhwala?

Enya! Manyani vinthu vitatu ivyo mungachita para mukulwara nthenda yambura kukonda munkhwala.

Umo Mungachitira Para Ndimwe Wakupendera

Ndine Wankhongono Nangauli Thupi Ndakunyotwa

Munthu uyo wakwendanga waka pa njinga ya ŵanthu ŵakupendera wakusanga “nkhongono zakuluska zakawiro” cifukwa wali na cipulikano.

Umoyo Wambura Kulaŵiska

Kasi mbunenesko kuti munthu wachibulumutira wakumanya luŵiro chomene chinthu para wachipulika waka, kuchinuska, na kuchikhwaska?

Maso Ghakovwira Jairo Kuteŵetera Yehova

Nangauli Jairo wali na suzgo likuru, kweni ngwakukondwa.

Yehova Wanipa Vinandi Chomene Kuluska Ivyo Nkhwenelera

Félix Alarcón wakamanya kuti umoyo uli na chilato wakati wachita ngozi ya muthuthuthu, iyo yili kumulemazga.

Kovwira

Para Uyo Mukumutemwa Walwara Vwitivwiti

Kasi awo ŵakumupwelelera ŵangachita wuli na chitima icho ŵangaŵa nacho pa nyengo iyi? Kasi waliyose mu mbumba wangachita wuli kuti wapwelelere mulwari?

Matenda

Chifukwa Wuli Ŵanthu Ŵanyake Ŵakulwara Panji Kuvimbirwa na Vyakurya?

Kasi pali uheni uliwose wakusachizga tekha kuti vyakurya vikutipata?

Ivyo Mukwenera Kumanya pa Nkhani ya Maleriya

Mungajivikilira para muli mu charu icho kuli maleriya panji para mukughanaghana vya kuluta ku charu chanthena ichi.

Kusuzgika Maghanoghano

Chifukwa Wuli Ŵawukirano Ŵakusuzgika Maghanoghano?

Manyani vimanyikwiro na ivyo vikupangiska kusuzgika maghanoghano. Wonani ivyo ŵapapi na ŵanji ŵangachita kovwira ŵawukirano.

Kasi Ningachita Wuli Kuti Nileke Kusuzgika Maghanoghano?

Nthowa ziwemi izo zalongosoreka mu nkhani iyi, zingakovwira kujipulikako makora.

Kasi Baibolo Linganovwira Para Nkhufipa Mtima?

Chiuta wakutipa vinthu vitatu kuti vitovwire para tikufipa mtima.

Kwenjerwa na Kusuzgika Maghanoghano

Kasi Baibolo Lingamovwirani Para Mukwenjerwa?

Munthu waliyose wakwenjerwa. Kweni kasi kwenjerwa kuzamumara?

Ivyo Baibolo Likuyowoya pa Nkhani ya Kwenjerwa

Kwenjerwa kunyake nkhuwemi, kwakovwira; kunyake nkhuheni, kwakupweteka. Kasi mungachita wuli?

Suzgo: Usange Vyakuchita Vyamuŵirani Vinandi Chomene

Usange mukughanaghana kuti kalikose muchitenge mwekha, vingamuyenderani makora yayi. Kasi mungachita wuli kuti muleke kusuzgika maghanoghano?

Kasi Nyengo Zose Nkhukhumba Kuchita Vinthu Ndendende?

Kasi pali mphambano wuli pakati pakuchita makora vinthu na kukhumba kuchita vinthu ivyo ungakwaniska yayi?

Kasi Mungachita Wuli Para Vinthu Vyasintha?

Vinthu vingaleka yayi kusintha. Wonani ivyo vyawovwira ŵanthu ŵanyake para vinthu vyasintha.

Umu Mungachitira Para Mukukhala Mwawofi

Nthowa zitatu izo zingamovwirani kuti mukhalenge mwakufwasa.

Wovwiri Wachipatala

Kasi Mkhristu Wangapokera Munkhwala Para Walwara?

Kasi Chiuta wakuwona wuli munkhwala uwo tingasankha?

Para Mubali Winu Wakulwara

Para munthu wakukumana na dokotala panji ŵamugoneka ku chipatala wakutimbanizgika. Kasi mungawovwira wuli mubwezi panji mubali winu?