Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Baibolo

Uko Likafuma

Kasi Baibolo Ni Mazgu gha Chiuta?

Awo ŵakalemba Baibolo ŵakayowoya kuti Chiuta ndiyo wakaŵatuma. Chifukwa wuli ŵakayowoya nthena?

Kasi Mozesi Ndiyo Wakalemba Baibolo?

Mozesi wakalembako Baibolo. Kasi Baibolo likalembeka na ŵanthu ŵalinga?

Kasi Ni Njani Wakalemba Baibolo?

Awo ŵakalembako Baibolo ŵakuti ŵakatumika na Chiuta. Chifukwa wuli tikwenera kugomezga ivyo ŵali kulemba?

Kasi Baibolo Lili Kusinthika?

Pakuti Baibolo ndakale chomene, tikumanya wuli kuti ndaunenesko?

Kasi Sayansi Yikukolerana na Ivyo Baibolo Likuyowoya?

Kasi Baibolo likuyowoyapo utesi pa nkhani za sayansi?

Kasi Baibolo Likalembeka na Ŵazungu?

Kasi ŵanthu awo ŵakalembako Baibolo kwawo ni nkhu?

Kasi Nkhani ya Yesu Yikalembeka Pawuli?

Yesu wati wafwa, kasi pakajumpha vyaka vilinga kuti mabuku gha Makani Ghawemi ghalembeke?

Kuŵerenga Baibolo na Kulipulikiska

Kasi Mungachita Wuli Kuti Mupulikiskenge Baibolo?

Waliyose wangalipulikiska Baibolo, kwali wali kukulira nkhu panji ngwa mtundu wuli.

Kasi Mazgu gha Chiuta Ni Vichi?

Mu Baibolo, lizgu limoza lingang’anamura vinandi.

Kasi Tora Ni Vichi?

Ninjani wakalemba Tora? Kasi visambizgo vyake ni vyamuyirayira?

Uchimi na Icho Ukwimira

Kasi Zina Lakuti Chivumbuzi Likung’anamurachi?

Buku ili likuti mbakukondwa awo ŵakuŵerenga, kupulikiska, na kusungilira.

Kumara kwa Charu

Kasi Ufumu wa Chiuta Uzamuchita Vichi?

Manyani ivyo Ufumu wa Chiuta uzamuchita pa charu chapasi.

Kasi Ufumu wa Chiuta Uzamuchita Vichi Kuti pa Charu Chapasi Paŵe Mtende?

Manyani ivyo boma la Chiuta lizamuchita kuti pa charu chapasi paŵe mtende.

Ŵanthu, Vyaru, na Vinthu

Kasi Kayini Wakatora Njani?

Para mungasambira ivyo Baibolo likuyowoya, mumanyenge uwo mbunenesko.

Fundo Zakovwira

Kasi Baibolo Lingatovwira Kuŵa Ŵakukondwa mu Nthengwa?

Baibolo lili na ulongozgi uwo wawovwira mabanja ghanandi kuŵa ghakukondwa.

Kasi Baibolo Linganovwira pa Nkhani ya Ndalama na Ngongoli?

Munthu wakuŵa wakukondwa chifukwa cha ndalama yayi. Kweni mu Baibolo muli fundo zinayi izo zingamovwirani pa nkhani ya ndalama.

Kasi Baibolo Lingamovwira Uyo Wali na Nthenda Yambura Kukonda Munkhwala?

Enya! Manyani vinthu vitatu ivyo mungachita para mukulwara nthenda yambura kukonda munkhwala.

Kasi Baibolo Linganovwira Para Nkhufipa Mtima?

Chiuta wakutipa vinthu vitatu kuti vitovwire para tikufipa mtima.

Kasi Mpingo, Chiuta, Panji Baibolo Linganovwira Kuŵa Wakukondwa?

Kasi kuŵa paubwezi na Chiuta kungamovwirani wuli sono kweniso munthazi?