Lutani apo pali nkhani

Ntchivichi Chikuchitika Para Munthu Wafwa?

Ntchivichi Chikuchitika Para Munthu Wafwa?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Baibolo likuti “ŵamoyo ŵakumanya kuti ŵafwenge, kweni ŵakufwa ŵakumanya kalikose chara.” (Mupharazgi 9:5; Salmo 146:4) Para munthu wafwa ndikuti ngwamoyo yayi. Munthu wakufwa wakughanaghana yayi, wangachita chilichose yayi kweniso wakupulika chilichose yayi.

“Uzamuwelera ku fuvu”

Adamu wakapulikira yayi ndipo Chiuta wakamuphalira kuti: “Ndiwe fuvu ndipo uzamuwelera ku fuvu.” (Genesis 3:19) Ivyo Chiuta wakaphalira Adamu pa lemba ili vikutovwira kumanya icho chikuchitika para munthu wafwa. Pambere Chiuta wandalenge Adamu “kufuma ku dongo la pasi,” Adamu kukaŵavya. (Genesis 2:7) Adamu wati wafwa, wakawelera ku fuvu ndipo wakaŵaso wamoyo yayi.

Ndimo vikuŵira para munthu wafwa. Ŵanthu na vinyama ŵali kufuma ku fuvu. Baibolo likuti: “Vyose vikufuma ku fuvu, ndipo vyose vikuwelera ku fuvu.” —Mupharazgi 3:19, 20.

Nyifwa mbumaliro wa vyose yayi

Baibolo likuti nyifwa na kugona tulo vikuyana waka. (Salmo 13:3; Yohane 11:11-14; Milimo 7:60) Munthu uyo wagona tulo twakufwa nato wakumanya chilichose yayi. Ndimo ŵakuŵira ŵakufwa. Baibolo likuti Chiuta wangawuska ŵakufwa na kuŵapa umoyo, nga ŵawuka waka mu tulo. (Job 14:13-15) Ku ŵanthu awo ŵazamuwuskika na Chiuta, nyifwa mbumaliro wa vyose yayi.