Lutani apo pali nkhani

Chiuta

Kasi Chiuta Ni Njani

Kasi Chiuta Waliko Nadi?

Baibolo likupeleka maukaboni 5.

Kasi Chiuta Wali Na Zina?

Mu Mabaibolo ghanandi zina la Chiuta likusangika. Kasi mukulimanya?

Kasi Zina la Chiuta ni Yesu?

Yesu wakayowoyapo yayi kuti ni Chiuta Wankhongonozose. Chifukwa wuli?

Kasi Chiuta Ni Nkhongono Waka?

Baibolo likuti na nkhongono zake, Chiuta wali kulenga vyose. Kasi wakutipwelelera?

Kasi Chiuta Wali Palipose?

Kasi Baibolo likuti Chiuta wali palipose? Chifukwa wuli ukugomezga kuti Chiuta wali na malo agho wakukhalako kweniso kuti wakukumanya makora?

Kasi Chiuta Wakukhala Nkhu?

Kasi Baibolo likuti Chiuta wakukhala nkhu? Kasi Yesu wakukhala kwenekuko?

Kasi Baibolo Likuti Kuli Ŵachiuta Ŵatatu mwa Chiuta Yumoza?

Matchalitchi ghanandi ghakusambizga kuti kuli ŵachiuta ŵatatu mwa Chiuta yumoza. Kasi ndivyo Baibolo likusambizga?

Khumbo la Chiuta

Kasi Chiuta Wakukhumba Nichitengechi?

Kasi mukwenera kuwona dankha chimanyikwiro, panji munthondwe unyake kuti mumanye khumbo la Chiuta? Sangani mazgoro mu Baibolo.

Kasi Baibolo Likuti Wuli pa Nkhani ya Wanangwa Wakusankha? Kasi Chiuta Wakulemberathu Chilichose?

Ŵanthu ŵanandi ŵakugomezga kuti Chiuta wali kulemberathu chilichose chakukhwaskana na iwo. Kasi ivyo tikusankha kuchita vikukhwaskaso umoyo withu wa munthazi?

Kasi Chiuta Ndiyo Wakwambiska Masuzgo?

Chifukwa wuli masuzgo ghakuwira waliyose, nanga ni awo ŵakuteŵetera Chiuta?

Mzimu Utuŵa

Kasi Mzimu Utuŵa Ni Vichi?

Pali vifukwa ivyo Baibolo likuyowoyera kuti mzimu utuŵa ni “mawoko” gha Chiuta