Lutani apo pali nkhani

Kasi Dyabulosi Wangapuluska Ŵanthu?

Kasi Dyabulosi Wangapuluska Ŵanthu?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Dyabulosi na viŵanda ŵakupuluska chomene ŵanthu. Baibolo likuti: “Charu chose chikugona mu nkhongono za muheni.” (1 Yohane 5:19) Baibolo likutiphalira nthowa izo Dyabulosi wakugwiliskira ntchito pakupuluska ŵanthu. Wonani nthowa izi:

  • Wakuŵapusika. Baibolo likuti Ŵakhristu ŵakwenera kwimikana na “mauryarya gha Dyabulosi.” (Ŵaefeso 6:11) Dyabulosi wakupusika ŵanthu kuti ŵagomezgenge kuti ŵateŵeti ŵake, mbateŵeti ŵa Chiuta.—2 Ŵakorinte 11:13-15.

  • Kugomezga mizimu. Dyabulosi wakupuluska ŵanthu kwizira mu ŵakuwukwa, ng’anga, panji ŵakuloska. (Dotoronome 18:10-12) Viŵanda vikutemwaso kusuzga ŵanthu awo ŵakumwa minkhwala yakuzweteska wongo, yakugoneka tulo, na vinyake.—Luka 11:24-26.

  • Chisopa chautesi. Visopa ivyo vikusambizga vinthu vyautesi, vikupuluska ŵanthu kuti ŵaleke kupulikira Chiuta. (1 Ŵakorinte 10:20) Baibolo likuti visambizgo vya nthena ni “visambizgo vya viŵanda.”—1 Timote 4:1.

  • Kukoleka na viŵanda. Mu Baibolo muli nkhani za ŵanthu ŵanyake awo ŵakakolekapo na viŵanda. Ŵanyake vikaŵachitiska kuti ŵaŵe ŵachibulumutira, ŵambuwu, ndipo ŵanyake ŵakajipwetekanga ŵekha.—Mateyu 12:22; Mariko 5:2-5.

Kasi mungachita wuli kuti Dyabulosi waleke kumupuluskani?

Mukwenera yayi kopa viŵanda. Mu Baibolo muli fundo izo zingamovwirani kuti Dyabulosi waleke kumupuluskani. Zinyake ni izi:

  • Mukwenera kumanya nthowa izo Dyabulosi wakupuluskira ŵanthu kuti ‘waleke kumuchenjelerani.’—2 Ŵakorinte 2:11.

  • Mukwenera kusambira Baibolo na kulondezga ivyo mukusambira. Ivi vingamovwirani kuti Dyabulosi waleke kumupuluskani.—Ŵaefeso 6:11-18.

  • Mukwenera kutaya chilichose icho chikukolerana na vyamizimu. (Milimo 19:19) Ivi vikusazgapo sumu, mabuku, magazini, mapositara, kweniso mafilimu agho ghakulongora vyamizimu.