Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Yesu Wakafwira pa Mphinjika?

Kasi Yesu Wakafwira pa Mphinjika?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Ŵanthu ŵanandi ŵakughanaghana kuti mphinjika ntchimanyikwiro cha Ŵakhristu. Kweni Baibolo likulongosora yayi umo khuni ilo Yesu wakapayikikapo likawonekeranga, nakuti palije uyo wangalilongosora makora. Ndipouli, mu Baibolo muli ukaboni wakuti Yesu wakafwira pa khuni, pa mphinjika yayi.

Baibolo likugwiliskira ntchito lizgu Lachigiriki lakuti stau·rosʹ para likuyowoya za khuni ilo Yesu wakakhomekapo. (Mateyu 27:40; Yohane 19:17) Nangauli mu Mabaibolo ghanandi lizgu lakuti stau·rosʹ likung’anamulika kuti “mphinjika,” kweni ŵanthu ŵanandi ŵakusanda vya Baibolo ŵakuti lizgu ili likung’anamura mphinjika yayi, kweni khuni lakunyoloka. * Kuyana na buku la A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament, lizgu lakuti stau·rosʹ “likung’anamura mphinjika yayi.”

Baibolo likugwiliskiraso ntchito lizgu Lachigiriki lakuti xyʹlon . (Milimo 5:30; 1 Petrosi 2:24) Lizgu ili likung’anamura “khuni,” panji “thabwa.” * Baibolo linyake likuti: “Mu Malemba Ghachigiriki (Testamente Lasono) mulije lizgu lakuti mphinjika.”—The Companion Bible.

Kasi Chiuta wakuzomerezga kugwiliskira ntchito mphinjika pakumusopa?

Lizgu la Chilatini lakuti Crux simplex, likung’anamura khuni lakunyoloka ilo ŵakapayikangapo vigeŵenga.

Nangauli tikumanya makora yayi kawonekero ka nkhuni ilo Yesu wakapayikikapo, kweni fundo za mu Baibolo izo zili musi umu, zikulongora kuti tikwenera yayi kugwiliskira ntchito mphinjika pakusopa.

  1. Chiuta wakukana kuti ŵanthu ŵagwiliskirenge ntchito vikozgo, vimanyikwiro panji mphinjika pakumusopa. Chiuta wakaphalira Ŵaisrayeli kuti ŵaleke kugwiliskira ntchito “chinthu chilichose” pakusopa. Ŵakhristu nawo ŵakuphalirika kuti ŵachimbireko ku kusopa “vikozgo.”—Dotoronome 4:15-19; 1 Ŵakorinte 10:14.

  2. Ŵakhristu ŵakwambilira ŵakagwiliskiranga ntchito mphinjika yayi pakusopa. * Ivyo ŵapositole ŵakasambizganga na kuchita ndivyo Ŵakhristu wose ŵakwenera kuchita.—2 Ŵatesalonika 2:15.

  3. Kugwiliskira ntchito mphinjika pakusopa kukamba na ŵanthu awo ŵakasopanga ŵangoza. * Vyaka vinandi vikati vyajumphapo Yesu wati wafwa, matchalitchi ghanandi ghakaleka kulondezga ivyo Yesu wakasambizganga. Matchalitchi “ghakazomerezganga mamembara ghaphya agho ghakanjiranga Chikhristu kugwiliskira ntchito vimanyikwiro” nga mphinjika pakusopa. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) Kweni Baibolo likuti tikwenera kujipatura ku ŵanthu awo ŵakusopa vikozgo.—2 Ŵakorinte 6:17.

^ ndime 4 Wonani New Bible Dictionary, Third Edition, la D. R. W. Wood, peji 245; Theological Dictionary of the New Testament, Volume VII, peji 572; The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Edition, Volume 1, peji 825; The Imperial Bible-Dictionary, Volume II, peji 84.

^ ndime 5 Wonani mabuku agha: The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, peji 1165; A Greek-English Lexicon, la Liddell na Scott, Ninth Edition, peji 1191-1192; Theological Dictionary of the New Testament, Volume V, peji 37.

^ ndime 9 Wonani mabuku agha: Encyclopædia Britannica, 2003, pa mazgu ghakuti “Cross” (Mphinjika); The Cross—Its History and Symbolism, peji 40; The Companion Bible, Oxford University Press, appendix 162, peji 186.

^ ndime 10 Wonani mabuku agha: The Encyclopedia of Religion, Volume 4, peji 165; The Encyclopedia Americana, Volume 8, peji 246; Symbols Around Us, peji 205-207.