Lutani apo pali nkhani

Kasi Ningalomba Vichi?

Kasi Ningalomba Vichi?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Mungalomba chilichose mwakuyana na ivyo Chiuta wakukhumba. Baibolo likuti: “Kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.” (1 Yohane 5:14) Kasi mungalomba ivyo mukufipa navyo mtima? Enya. Baibolo likuti: “Pungulirani mitima yinu pamaso [pa Chiuta].”—Salimo 62:8.

Mungalombaso

  • Kuti mugomezgenge chomene Chiuta.—Luka 17:5.

  • Mzimu utuŵa, panji nkhongono ya Chiuta kuti yimovwirani kuchita vinthu viwemi.—Luka 11:13.

  • Nkhongono kuti mumalane na masuzgo na kutonda viyezgo.—Ŵafilipi 4:13.

  • Kuti muŵe na mtende wamumtima.—Ŵafilipi 4:6, 7.

  • Vinjeru kuti musankhenge makora vyakuchita.—Yakobe 1:5.

  • Vinthu ivyo tikukhumbikwira zuŵa na zuŵa.—Mateyu 6:11.

  • Kuti Chiuta wamugowokerani zakwananga zinu.—Mateyu 6:12.