Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Baibolo Lili Kusinthika?

Kasi Baibolo Lili Kusinthika?

Yayi. Malemba ghakale chomene ghakulongora kuti Baibolo lindasinthike, nangauli kwa vyaka vinandi, ŵakalikoperanga pa vinthu vyakunangika luŵiro.

Kasi awo ŵakakoperanga Baibolo ŵakabuskapo yayi?

Pasono pali mipukutu yinandi ya Malemba ghakale chomene gha Baibolo. Mipukutu yinyake ya Malemba agha yikupambanako, kulongora kuti nyengo zinyake pakukopera ŵakabudiskanga. Kweni ivyo vikupambana ni vichoko waka ndipo vikusintha ng’anamuro la uthenga wa mu Baibolo yayi. Ndipouli, vinyake ivyo vikupambana chomene vikulongora kuti pakukopera Baibolo, ŵanyake ŵakavisinthira dala. Wonani vinyake ivyo ŵali kusintha:

  1. Pa 1 Yohane 5:7, Mabaibolo ghanyake ghakale chomene ghakuti: ‘kuchanya, kuli Dada, Mazgu, na Mzimu: ndipo ŵatatu aŵa ŵali mwa yumoza.’ Kweni mazgu agha, mu Malemba ghakugomezgeka ghakwambilira mulije. Ŵakachita kughasazgiramo pamanyuma. * Lekani mazgu agha ghakusangikaso yayi mu Mabaibolo ghakugomezgeka gha mazuŵa ghano.

  2. Zina la Chiuta likusangika masauzandi ghanandi mu Malemba ghakale chomene gha Baibolo. Kweni mu Mabaibolo ghanyake, zina ili ŵali kuliwuskamo na kuŵikamo mazina gha vithokozo nga “Fumu” panji “Chiuta.”

Chifukwa wuli tikugomezga kuti pasangikengeso vinandi yayi ivyo vili kubudika mu Baibolo?

Pasono, mipukutu yinandi yakale chomene yili kusangika ndipo yikutovwira kumanya luŵiro apo pali kubudika. * Kasi mipukutu iyi yikulongora wuli kuti Baibolo ndakugomezgeka?

  • Pakuyowoya za Malemba Ghachihebere (agho ghakuchemekaso kuti “Tesitamenti Lakale”), William H. Green wakati: “Palije buku linyake lakale chomene ilo lili kulembeka makora kweniso ndaunenesko kuluska Baibolo.”

  • Pakuyowoya za Malemba Ghachigiriki, panji kuti “Tesitamenti Lasono,” Frederick F. Bruce wakalemba kuti: “Tesitamenti Lasono ndakugomezgeka ndipo lili kulembeka makora chomene kuluska mabuku ghanandi ghakale agho ŵanthu ŵakugomezga.”

  • Frederic Kenyon, uyo wakumanya makora umo Baibolo likalembekera, wakati munthu “wangatora Baibolo na kuyowoya kwambura wofi kuti wakolera Mazgu gha Chiuta agho ngakugomezgeka ndipo ghaŵapo kwa vyaka vinandi.”

Vifukwa vinyake vyakugomezgera kuti Baibolo ndakuneneska nadi ndipo lindasinthe

  • Awo ŵakakopera Malemba Ghachihebere panji Ghachigiriki, ŵakawuskamo yayi nkhani izo zikuvumbura maubudi ghakuru agho ŵanthu ŵakusopa Chiuta ŵakachita. * (Maŵazgo 20:12; 2 Samuyeli 11:2-4; Ŵagalatiya 2:11-14) Ŵakawuskamo yayi mazgu ghakususka Ŵayuda chifukwa cha kuleka kupulikira Chiuta. Ŵakawuskamoso yayi mu Baibolo nkhani izo zikavumburanga visambizgo vyautesi vya ŵanthu. (Hoseya 4:2; Malaki 2:8, 9; Mateyu 23:8, 9; 1 Yohane 5:21) Iwo ŵakakopera makora nkhani izi kwambura kubudiska. Ntheura ŵakalongora kuti ŵakaŵa ŵakugomezgeka ndipo ŵakachindikanga chomene Mazgu gha Chiuta.

  • Chiuta uyo wakalemba Baibolo, wakawoneseska kuti lalutilira kuŵa launenesko. * (Yesaya 40:8; 1 Petrosi 1:24, 25) Iyo wakukhumba kuti Baibolo lovwire ŵanthu wose, ŵakale na ŵasono wuwo. (1 Ŵakorinte 10:11) Baibolo likuti, “vinthu vyose ivyo vikalembeka kale, vikalembeka kuti vitisambizge, kuti para tazizipizga na kusanguluskika na Malemba, tiŵe na chigomezgo.”—Ŵaroma 15:4.

  • Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakazunuranga Malemba Ghachihebere chifukwa ŵakagomezganga kuti ngaunenesko.—Luka 4:16-21; Milimo 17:1-3.

^ ndime 5 Mazgu agha ghakusangika yayi mu Baibolo la Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Vatican Manuscript 1209, Latin Vulgate yakwambilira, Philoxenian-Harclean Syriac Version, panji Syriac Peshitta.

^ ndime 8 Pasono pali mipukutu ya Malemba Ghachigiriki panji kuti Tesitamenti Lasono, yakujumpha 5,000.

^ ndime 13 Baibolo likuti ŵanthu awo ŵakimiranga Chiuta ŵakabudiskanga vinyake. Lekani likuti: “Palije munthu uyo wakuleka kwananga.”—1 Mathemba 8:46.

^ ndime 14 Baibolo likuti Chiuta ndiyo wakawovwira ŵanthu kuti ŵalembe Mazgu ghake, nangauli wakachitanga kuŵaphalira lizgu lililose yayi.—2 Timote 3:16, 17; 2 Petrosi 1:21.