Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Kasi Dyabulosi Waliko Nadi?

Kasi Dyabulosi Waliko Nadi?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Dyabulosi waliko nadi. Dyabulosi ni mungelo uyo wakagalukira Chiuta ndipo ndiyo “fumu ya charu.” (Yohane 14:30; Ŵaefeso 6:11, 12) Baibolo likulongosora ivyo Satana wakuchita kwizira mu mazina agha:

Satana ni uheni uwo wuli mu mtima wa munthu yayi

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti Satana ni uheni uwo ukuŵa mu mtima wa munthu. Kweni mu Baibolo muli nkhani iyo yikuyowoya kuti Chiuta wakayowoyeskana na Satana. Chiuta ni murunji, ntheura mulije uheni mu mtima wake. (Dotoronome 32:4; Yobu 2:1-6) Nyengo yinyake, Satana wakayezga Yesu uyo ngwambura kwananga. (Mateyu 4:8-10; 1 Yohane 3:5) Lekani Baibolo likuti Dyabulosi waliko nadi ndipo ni uheni uwo uli mu mtima wa munthu yayi.

Kasi tikwenera kuzizwa para ŵanthu ŵanandi ŵakuti Dyabulosi kulije? Yayi, Baibolo likuti Satana wakupusika ŵanthu kuti wafiske khumbo lake. (2 Ŵatesalonika 2:9, 10) Satana wakupusika ŵanthu kuti ŵagomezgenge kuti iyo kulije. Iyi ni nthowa yinyake yikuru iyo wakugwiliskira ntchito.—2 Ŵakorinte 4:4.

Mautesi ghanyake agho ŵanthu ŵakuyowoya

Utesi: Lusifara ni zina linyake la Dyabulosi.

Unenesko: Lizgu la Chihebere ilo mu Mabaibolo ghanyake likung’anamulika kuti “Lusifara” likung’anamura “wakuŵala.” (Yesaya 14:12) Nkhani yose yikulongora kuti lizgu ili likung’anamura mzere wa mathemba ghakujikuzga gha Babuloni agho Chiuta wakaghakhizga chifukwa cha kujikuzga. (Yesaya 14:4, 13-20) Lizgu lakuti “wakuŵala” ŵakaligwiliskiranga ntchito pakunyoza mathemba gha Babuloni pamanyuma pakuti ghathereskeka.

Utesi: Chiuta ndiyo wakutuma Satana kuti “walangenge ŵanthu.”

Unenesko: Dyabulosi, ni muteŵeti wa Chiuta yayi kweni ni mulwani wake. Satana Dyabulosi wakutambuzga awo ŵakuteŵetera Chiuta na kuŵayowoyera mautesi.—1 Petrosi 5:8; Chivumbuzi 12:10.