Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Chifukwa Wuli Yesu Wakafwa?

Chifukwa Wuli Yesu Wakafwa?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Yesu wakafwa kuti ŵanthu ŵagowokereke zakwananga kweniso kuti ŵazakaŵe na umoyo kwamuyirayira. (Ŵaroma 6:23; Ŵaefeso 1:7) Nyifwa ya Yesu yikulongora kuti munthu wangalutilira kugomezgeka kwa Chiuta nanga wangakumana na chiyezgo wuli.—Ŵahebere 4:15.

Kasi nyifwa ya Yesu yikutovwira wuli?

 1. Yesu wakafwa kuti ‘tigowokereke zakwananga zithu.’—Ŵakolose 1:14.

  Munthu wakwamba, Adamu, wakalengeka kwambura zakwananga. Kweni wakasankha kuleka kupulikira Chiuta. Ŵana wose ŵa Adamu wakanjira mu suzgo chifukwa chakuleka kupulikira kwake. Baibolo likuti: “Ŵanandi ŵakaŵa ŵakwananga chifukwa cha kuleka kupulikira kwa munthu yumoza.”—Ŵaroma 5:19.

  Yesu nayo wakaŵa murunji kweni wakanangapo yayi. Lekani “iyo ni sembe yakuphepiskira zakwananga zithu.” (1 Yohane 2:2) Pakuti Adamu wakatondeka kupulikira, ŵanthu wose ŵakaŵa ŵakwananga. Kweni nyifwa ya Yesu yikuwuskapo zakwananga zose za ŵanthu awo ŵakumugomezga.

  Tingayowoya kuti, Adamu wakaguliska ŵanthu wose ku kwananga. Kweni Yesu pakujipeleka kuti watifwire, wakatiguraso kuti tiŵe nga ŵana ŵake. Ntheura, “usange munyake wananga, tili na movwiri kwa Adada, Yesu Khristu, uyo ni murunji.”—1 Yohane 2:1.

 2. Yesu wakafwa “kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.”—Yohane 3:16.

  Nangauli Adamu wakalengeka kuti wakhale na umoyo kwamuyirayira, kweni chifukwa chakuti wakananga wakajichemera nyifwa. Baibolo likuti kwizira mwa Adamu, “kwananga kukanjira mu charu . . . ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga. Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.”—Ŵaroma 5:12.

  Nyifwa ya Yesu yikuwuskapo kwananga na nyifwa kwa wose awo ŵakugomezga mwa iyo. Baibolo likuti: “Nga umo kwananga kukawusira nga ni themba pamoza na nyifwa, mwakuyana waka, lusungu lukuru luwuse nga ni themba kwizira mu urunji, kulongozgera ku umoyo wamuyirayira mwa Yesu Khristu Fumu yithu.”—Ŵaroma 5:21.

  Mazuŵa ghano, ŵanthu ŵakukhala vyaka vinandi yayi. Kweni Chiuta wakulayizga kuti ŵanthu ŵazamukhala na umoyo kwamuyirayira ndipo chifukwa cha sembe ya Yesu, awo ŵali kufwa ŵazamuwuka.—Salimo 37:29; 1 Ŵakorinte 15:22.

 3. Yesu “wakapulikira m’paka nyifwa,” kulongora kuti ŵanthu ŵangagomezgeka kwa Chiuta kwali ŵakumane na chiyezgo wuli.—Ŵafilipi 2:8.

  Nangauli Adamu wakaŵa murunji, kweni wakapulikira yayi Chiuta chifukwa cha kudokera vinthu ivyo vikaŵa vyake yayi. (Genizesi 2:16, 17; 3:6) Pamanyuma, Satana uyo ni mulwani mukuru wa Chiuta, wakati munthu wangamupulikira pawaka yayi Chiuta, chomenechomene para umoyo wake uli pa ngozi. (Yobu 2:4) Kweni Yesu, uyo wakaŵa murunji, wakapulikira Chiuta na kulutilira kugomezgeka nanga mpha nyifwa yakuŵinya. (Ŵahebere 7:26) Ivyo Yesu wakachita, vikasuska utesi wose wa Satana. Munthu wangalutilira kugomezgeka kwa Chiuta, kwali wakumane na chiyezgo cha mtundu wuli.

Ivyo ŵanthu ŵakufumba pa nkhani ya nyifwa ya Yesu

 • Chifukwa wuli Yesu wakeneranga kusuzgika na kufwa pakuwombora ŵanthu? Kasi Chiuta wakalekerachi kugowoka waka?

  Dango la Chiuta likuti “malipiro gha kwananga ni nyifwa.” (Ŵaroma 6:23) Chiuta wakabisa yayi dango ili kwa Adamu. Iyo wakamuphalira kuti para wandapulikire wafwenge. (Genizesi 3:3) Adamu wakati wananga, wakafwa nadi, ntheura dango ilo Chiuta wakapeleka likafiskika. Baibolo likuti Chiuta “wakuteta yayi.” (Tito 1:2) Lekani ŵana wose ŵa Adamu ŵakahara kwananga na nyifwa.

  Nangauli ŵanthu ŵakufwa, kweni Chiuta waŵalongora “usambazi wa lusungu lwake lukuru.” (Ŵaefeso 1:7) Chiuta wakalongora lusungu ulu pakutuma Yesu kuti waŵe sembe yakuwombora ŵanthu.

 • Kasi Yesu wakafwa pawuli?

  Yesu wakafwa pa “ora la 9” panji kuti cha m’ma 3 koloko mise pa Paska la Ŵayuda. (Mariko 15:33-37, mazgu ghamusi) Kuyana na kalendara ya mazuŵa ghano, deti ili likuyana na deti la Chinkhondi, April 1, 33 C.E.

 • Kasi Yesu wakafwira nkhu?

  Yesu wakafwira pa “malo ghakuchemeka Malo gha Bwaza, agho ni Gologota mu Chihebere.” (Yohane 19:17, 18) Mu nyengo ya Yesu, malo agha ghakaŵa “kuwaro kwa chipata cha msumba” wa Yerusalemu. (Ŵahebere 13:12) Malo agha ghakwenera kuti ghakaŵa pa phiri chifukwa Baibolo likuti ŵanyake “ŵakawoneranga patali” apo Yesu wakakhomekanga. (Mariko 15:40) Kweni mazuŵa ghano, palije munthu uyo wakumanya makora apo pakaŵa malo ghakuchemeka Gologota.

 • Kasi Yesu wakakhomeka pa vichi?

  Nangauli ŵanandi ŵakugomezga kuti Yesu wakakhomeka pa mphinjika, kweni Baibolo likuti: “Iyo wakayegha zakwananga zithu mu thupi lake pa khuni.” (1 Petrosi 2:24) Pakuyowoya za mtundu wa khuni ilo Yesu wakakhomekapo, awo ŵakalemba Baibolo ŵakugwiliskira ntchito mazgu ghaŵiri Ghachigiriki, stau·rosʹ na xyʹlon. Nkhwantha zinandi za Baibolo zikuyowoya kuti mazgu agha ghakung’anamura khuni limoza pera.

 • Kasi tikwenera kukumbukira wuli nyifwa ya Yesu?

  Pa usiku wa Paska la Ŵayuda ilo likachitikanga kamoza pa chaka, Yesu wakambiska Mugonero wa Fumu, ndipo wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Lutilirani kuchita ichi kuti munikumbukenge.” (1 Ŵakorinte 11:24) Pamanyuma pake, Yesu wakakomeka.

  Awo ŵakalemba Baibolo ŵakuti Yesu wali nga ni mberere iyo yikapelekekanga sembe pa Paska. (1 Ŵakorinte 5:7) Kale, Paska likakumbuskanga Ŵaisrayeli kuti wali kufwatuka ku wuzga. Lero napo, Mugonero wa Yesu ukukumbuska Ŵakhristu kuti ŵali kufwatuka ku zakwananga na nyifwa. Paska likachitikanga pa Nisani 14 chaka chilichose mwakukolerana na kalendara ya Chiyuda. Ŵakhristu ŵakwambilira nawo ŵakachitanga Mugonero panji kukumbukira nyifwa ya Yesu kamoza pa chaka.

  Mazuŵa ghano napo, ŵanthu mamiliyoni ghanandi pa charu chose ŵakukumbukira nyifwa ya Yesu pa Nisani 14.