Lutani apo pali nkhani

Chifukwa Wuli Ŵayuda Ŵakakomeka na Ŵanazi ku Germany? Chifukwa Wuli Chiuta Wakalekelera Waka?

Chifukwa Wuli Ŵayuda Ŵakakomeka na Ŵanazi ku Germany? Chifukwa Wuli Chiuta Wakalekelera Waka?

Ŵanthu ŵanandi awo ŵakufumba mafumbo agha, ŵakuŵa kuti ŵasuzgika kwa nyengo yitali chifukwa chakutaya ŵachibali na katundu wawo ndipo ŵakukhumba kupembuzgika. Apo ŵanthu ŵanyake ŵakuwona kuti zikaŵa nkhaza zikuru chomene kukoma Ŵayuda, ndipo ŵakugomezga yayi kuti Chiuta waliko.

Mautesi agho ŵanthu ŵakuyowoyera Chiuta pa nkhani ya kukomeka kwa Ŵayuda

Utesi: Ntchakwenelera yayi kufumba chifukwa icho Chiuta wakazomerezgera kuti Ŵayuda ŵakomeke.

Unenesko: Ŵanthu ŵanyake ŵakugomezgeka ŵakafumbapo chifukwa icho Chiuta wakuzomerezgera kuti vinthu viheni vichitikenge. Mwachiyelezgero, ntchimi Habakuku yikafumba Chiuta kuti: “Chifukwa wuli mukulekelera kuyuzgana? Ndipo chifukwa wuli kugazgana na kulimbana vyazara?” (Habakuku 1:3) M’malo mwakumususka Habakuku, Chiuta wakazomerezga kuti mafumbo agha ghalembeke mu Baibolo kuti tose tisambirepo.

Utesi: Chiuta wakupwelerako yayi masuzgo ghithu.

Unenesko: Chiuta wakutinkha uheni kweniso masuzgo agho ghakwiza chifukwa cha kuchita vinthu viheni. (Zintharika 6:16-19) Kale mu nyengo ya Nowa, Chiuta “wakakwenyelera mu mtima wake” chifukwa cha nkhaza izo zikazura pa charu chapasi. (Genizesi 6:5, 6) Uwu mbukaboni kuti Chiuta nayo vikamuŵinya chomene apo Ŵayuda ŵanandi ŵakakomekanga na Ŵanazi ku Germany.—Malaki 3:6.

Utesi: Chiuta ndiyo wakalanganga Ŵayuda.

Unenesko: Kale Chiuta wakazomerezga kuti Ŵaroma ŵaparanye Yerusalemu. (Mateyu 23:37–24:2) Kweni kufuma pa nyengo iyi, Chiuta wakutemwera mtundu uliwose yayi kweniso wakugwiliskiraso ntchito mtundu unyake yayi kuti uparanye mtundu unyake. Mu maso gha Chiuta, “palije mphambano pakati pa Muyuda na Mugiriki.”—Ŵaroma 10:12.

Utesi: Usange Chiuta wachitemwa na wankhongonozose waliko nadi, mphanyi wakazomerezga yayi kuti Ŵayuda ŵakomeke na Ŵanazi.

Unenesko: Nangauli Chiuta ndiyo wakuchitiska masuzgo yayi, kweni nyengo zinyake wakughalekelera waka kwa kanyengo.—Yakobe 1:13; 5:11.

Chifukwa wuli Chiuta wakazomerezga kuti Ŵayuda ŵakomeke?

Chiuta walekelera masuzgo chifukwa cha nkhani iyo yikachitika kumasinda. Nkhani yake nja uyo ngwakwenelera kulamulira ŵanthu. Ŵayuda nawo nkhani iyi yikuŵakhwaska, lekani Chiuta wakalaŵiska waka apo ŵakakomekanga. Baibolo likuyowoya mwambura kubisa kuti Dyabulosi ndiyo wakulamulira charu chose chapasi. (Luka 4:1, 2, 6; Yohane 12:31) Nangauli musi umu muli nkhani iyo yikulongosora vyose pa nkhani ya masuzgo agho tikukumana nagho, kweni wonani fundo ziŵiri za mu Baibolo izo zingatovwira kupulikiska chifukwa icho Chiuta wakalekelera waka kuti Ŵayuda ŵakomeke.

  1. Ni njani wakapangiska kuti Ŵayuda ŵakomeke? Chiuta wakaphalira Adamu na Eva ivyo ŵakeneranga kuchita, kweni wakaŵachichizga yayi kuti ŵamupulikire. Iwo ŵakasankha kuleka kupulikira Chiuta ndipo ivyo ŵakasankha vikakhwaska waliyose. Lekani tikukumana na masuzgo. (Genizesi 2:17; 3:6; Ŵaroma 5:12) Buku la Statement of Principles of Conservative Judaism likuti: “Masuzgo ghanandi mu charu ghakwiza chifukwa cha kuleka kugwiliskira ntchito makora wanangwa wakusankha uwo Chiuta wali kutipa.” M’malo mwa kutipoka wanangwa uwu, Chiuta watipa nyengo kuti tiyezge kujilamulira tekha.

  2. Chiuta wazamuwuska Ŵayuda awo ŵakakomeka ku Germany. Chiuta wakulayizga kuti wazamuwuska mamiliyoni gha ŵanthu awo ŵali kufwa kusazgapo Ŵayuda awo ŵakakomeka ku Germany. Kweniso wazamovwira awo ŵakapona kuti ŵaleke kukumbukira vinthu vyakofya ivyo vikaŵachitikira. (Yesaya 65:17; Milimo 24:15) Chiuta wakutitemwa chomene lekani tikugomezga kuti wazamufiska vyose ivyo walayizga.—Yohane 3:16.

Ŵanandi mwa awo ŵakapona, ŵakalutilira kuŵa na chipulikano chifukwa ŵakamanyanga ivyo vyapangiska Chiuta kughalaŵiska waka masuzgo, kweniso umo wazamughamazgira.