Lutani apo pali nkhani

Kasi Baibolo Likuyowoyapo za Puligatoriyo?

Kasi Baibolo Likuyowoyapo za Puligatoriyo?

Ivyo Baibolo likuyowoya

Yayi. Baibolo likuyowoyapo yayi za “Puligatoriyo”, ndipo likusambizgapo yayi kuti mizimu ya ŵakufwa yikutuŵiskika mu Puligatoriyo. * Wonani ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya kwananga na nyifwa, kweniso umo likususkira chisambizgo cha Puligatoriyo.

  • Chipulikano mu ndopa za Yesu ndicho chikuwuskapo zakwananga za munthu, Puligatoriyo yayi. Baibolo likuti ‘ndopa za Yesu, Mwana [wa Chiuta], zikutitozga ku kwananga kose.’ Likuyowoyaso kuti: “Yesu Khristu . . . wakatifwatura ku zakwananga zithu na ndopa zake.” (1 Yohane 1:7; Chivumbuzi 1:5) Yesu wakapeleka “umoyo wake kuŵa chiwombolero cha ŵanandi.”—Mateyu 20:28.

  • Ŵakufwa ŵakumanya chilichose yayi. “Ŵamoyo ŵakumanya kuti ŵafwenge, kweni ŵakufwa ŵakumanya kalikose chara.” (Mupharazgi 9:5) Munthu para wafwa wakupulika chilichose yayi. Ntheura wangatuŵiskika na moto wa puligatoriyo yayi.

  • Munthu para wafwa wakulangikaso yayi. Baibolo likuti “malipiro gha kwananga ni nyifwa” ndipo “uyo wafwa wafwatuka ku kwananga kwake.” (Ŵaroma 6:7, 23) Nyifwa ntchilango chakukwana kweniso chaumaliro cha kwananga.

^ ndime 3 Pakuyowoya za Puligatoriyo, buku linyake likuti: “Mu mabuku gha Makani Ghawemi (Mateyu, Mariko, Luka, na Yohane) mulije lizgu ili.” (Orpheus: A General History of Religions) Mwakuyana waka, buku linyakeso likuti: “Kafukufuku waumaliro wakalongora kuti chisambizgo cha Katolika cha Puligatoriyo ntcha mu Malemba Ghakupatulika yayi, kweni chili kufuma ku maluso panji kuti mitheto ya ŵanthu.—New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 11, peji 825.

^ ndime 8 Wonani New Catholic Encyclopedia, Second Edition, Volume 11, peji 824.