Ivyo Baibolo Likuyowoya

Chiuta ndiyo wakalenga ŵanthu. Wakakhumbanga kuti mwanalume na mwanakazi awo mbakutorana ndiwo ŵagonanenge. (Genizesi 1:27, 28; Levitiko 18:22; Zintharika 5:18, 19) Baibolo likukanizga ŵanthu awo ŵandatorane kuti ŵagonanenge. Likutiso kugonana kwa ŵanalume panji ŵanakazi pera nkhuheni, kwali ŵagonane ku mulomo, kumatako panji kuseŵereskana nkhule.—1 Ŵakorinte 6:18.

Nangauli Baibolo likukanizga kuti ŵanalume panji ŵanakazi ŵekhaŵekha ŵagonanenge, kweni chikung’anamura kuti titinkhenge ŵanthu awo ŵakuchita vinthu ivi yayi. Baibolo likuphalira Ŵakhristu kuti ‘ŵachindikenge ŵanthu ŵa mtundu uliwose.’—1 Petrosi 2:17.

Kasi munthu wangababika na khumbo lakuti wagonanenge na mwanalume panji mwanakazi munyake?

Baibolo likuyowoyapo yayi mwakudunjika kuti munthu wangababika na khumbo lakuti wagonanenge na ŵanalume panji ŵanakazi ŵanyake. Kweni likuyowoya kuti tose tikutemwa kuchita ivyo Chiuta wakuti ni viheni. (Ŵaroma 7:21-25) Tikumanya yayi icho chikupangiska ŵanthu kuti ŵaŵenge na khumbo lakugonana na ŵanalume panji ŵanakazi ŵanyawo. Kweni fundo njakuti Baibolo likukana.

Kasi munthu uyo wali na khumbo lakugonana na ŵanalume panji ŵanakazi ŵanyake wangachita wuli kuti wakondweske Chiuta?

Baibolo likuti zgorani viŵaro vya thupi linu kuŵa vyakufwa ku makhumbiro ghose ghaheni ghakugonana. (Ŵakolose 3:5) Kuti munthu wakome makhumbiro ghaheni , agho ghakumupangiska kuti wachite viheni, wakwenera kuŵa maso chomene na ivyo wakughanaghana. Usange nyengo zose mukuzuzga vinthu viwemi mu maghanoghano ghinu, chiŵenge chipusu kuti mukane makhumbiro ghaheni. (Ŵafilipi 4:8; Yakobe 1:14, 15) Pakwamba chingamuŵirani chakusuzga chomene kulimbana na maghanoghano ghaheni, kweni paumaliro mungatonda. Chiuta wangamovwirani kuti “mulutilire kuzgoka ŵaphya mu kaghanaghaniro kinu.”—Ŵaefeso 4:22-24.

Ŵanalume ŵanandi awo ŵali na khumbo lakugonana na ŵanakazi kweniso ŵanakazi awo ŵali na khumbo lakugonana na ŵanalume, nawo ŵakuyezgayezga kuti ŵakondweske Chiuta nangauli ŵakulimbana na makhumbiro ghakugonana. Mwachiyelezgero, awo ŵandanjire mu nthengwa, awo ŵandasange wakutorana nayo, panji awo ŵali mu nthengwa kweni munyawo wakutondeka vyakugonana chifukwa cha suzgo linyake, ŵakuŵikapo mtima kuchepeska makhumbiro ghakugonana nangauli ŵangayezgeka. Ŵanthu aŵa nawo ŵakuŵa ŵakukondwa. Ntheura ŵanthu awo ŵali na khumbo lakugonana na ŵanalume panji ŵanakazi ŵekhaŵekha nawo ŵangalimbana na suzgo ili para ŵakukhumba nadi kukondweska Chiuta.—Dotoronome 30:19.