Ivyo Baibolo Likuyowoya

Enya, Chiuta ndiyo wangatiwovwira makora chomene. Baibolo likuti “Chiuta . . . wakusanguluska ŵakusokwa.”—2 Ŵakorinte 7:6.

Kasi Chiuta wakovwira wuli awo ŵakufipa mtima?

  • Wakutipa Nkhongono. Chiuta wakuzgora mapemphero ghithu na kutipa nkhongono kuti tizizipizge. (Ŵafilipi 4:13) Iyo wamupulikaninge. Baibolo likuti: “Yehova wali pafupi na ŵakusweka mu mtima. Wakuponoska awo mzimu wawo wateketeka.” (Salmo 34:18) Nyengo zinyake mungatondeka kulongosora umo mukujipulikira mu mtima, kweni Chiuta wakupulika para mwapempha ndipo wakumovwirani.—Ŵaroma 8:26, 27.

  • Tingasambirako ku ŵanyithu. Munthu munyake uyo wakalembako Baibolo wakati: “A Yehova, nkhumuchemani kufuma mu ndimba ya maji.” Apo wakafipanga mtima wakapembuzgika. Iyo wakakumbuka kuti Chiuta ngwakunozgeka kutigowokera. Wakati kwa Chiuta: “Muŵenge kuti mukuŵanika maubudi, kasi ni njani wangima? Pakuti imwe mukugowokera zanadi, mwakuti muwopeke.”—Salmo 130:1, 3, 4.

  • Wakutipa Chigomezgo. Mazuŵa ghano Chiuta wakutipembuzga para tikufipa mtima. Kweniso walayizga kuti wazamuwuskapo masuzgo agho tikufipa nagho mtima. “Vinthu vyakale [nga kufipa mtima] vikumbukikengeso chara. Ndipo vinjirengeso yayi mu mtima.”—Yesaya 65:17.

Manyani kuti: Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumanya kuti Chiuta wakovwira para ukufipa mtima. Kweni usange ŵalwara matenda gha kwenjerwa ŵakuluta ku chipatala kuti ŵakawovwirike. (Mariko 2:17) Iwo ŵakuphalira munthu chakuchita yayi pa nkhani ya munkhwala; munthu wakusankha yekha.