Ivyo Baibolo likuyowoya

Baibolo likalembeka na ŵazungu yayi. Ŵanthu wose awo ŵakalembako Baibolo ŵakaŵa ŵa ku Asia. Baibolo likuti palije mtundu wa ŵanthu uwo ngwakuzirwa chomene kuluska unyake. Kweniso likuti: ‘Chiuta wakutemwera chara, kweni mu mtundu uliwose munthu uyo wakumopa na kuchita urunji ngwakuzomerezgeka kwa iyo.’—Milimo 10:34, 35.