Koperani panji pulintani kuti musambire vya ŵanthu na malo agho ghakuzunulika mu Baibolo. Zgorani mafumbo ndipo munyake wachonge.