Lutani apo pali nkhani

Ivyo Nkhusambira mu Baibolo

Uli Kupangika Makora!

Ŵerengani nkhani iyi pamoza na mwana winu. Mungachita dawunilodi nkhani iyi na kuwonera lumoza vithuzithuzi.

Yesu Apo Wakaŵa Bonda

Sambizgani mwana winu za kubabika kwa Yesu.

Ŵapositole 12

Wovwirani mwana winu kumanya mazina gha ŵapositole ŵa Yesu.

Maji Ghakagaŵikana!

Nkhani iyi yingamovwirani kusambizga ŵana ŵinu kuti ŵamanye umo Ŵaisrayeli ŵakambukira Nyanja Yiswesi.