Manyani umo Yehova wakaponoskera Ŵaisrayeli ku Ŵaeguputo na pa Nyanja Yiswesi. Mungaŵerenga nkhani iyi pa intaneti panji mungachita kupulinta kuti muŵerenge papera.