Ŵerengani panji pulintani nkhani izi. Vithuzithuzi vikovwira kuti muŵe nga mukaŵako. Zgorani mafumbo agho ghali kuumaliro wa nkhani ndipo imwe na ŵana ŵinu yowoyanipo ivyo mukusambira.