Yehova wali kuŵika makora vyose ivyo wali kulenga. Kasi nawe ukuŵika makora vinthu vyako? Kalebi wasambira kuŵika makora vinthu.