Lutani apo pali nkhani

Kasi Ningachita Wuli Para Chibwezi Chane Chikuti Tigonane?

Kasi Ningachita Wuli Para Chibwezi Chane Chikuti Tigonane?

Panji ungati: “Suzgo ni vichi kugonana waka? Asi ndivyo waliyose wakuchita?”

Ghanaghanirapo dankha!

Manya kuti: Ni wose yayi awo ŵakugonana para ŵali pa chibwezi.

Nyengo zinyake ungapulika kuti ŵanthu ŵakugonana para ŵali pa chibwezi. Ŵanthu ŵanyake awo ŵakachita kafukufuku ku America, ŵakasanga kuti ŵanyamata na ŵasungwana ŵaŵiri pa ŵatatu ŵaliwose, ŵakwamba vya kugonana pambere ŵandamalizge sukulu. Apa vikulongora kuti yumoza wakuŵa kuti wandayambe. Ntheura fundo njakuti ŵanyake ŵakukana.

Kasi awo ŵakugonana para ŵali pa chibwezi ŵakukumana na masuzgo wuli? Ŵakuchita kafukufuku ŵakasanga kuti pakuŵa masuzgo agha:

Ŵakudandawura. Ŵanyamata na ŵasungwana ŵanandi awo ŵakugonana pa chibwezi, ŵakudandawura chomene. Kanandi ŵakuyowoya kuti, ‘Nimanyenge mphanyi nkhazomera yayi.’

Kwamba vya kugonana pambere undatore panji kutengwa, vikuyana waka na kuzgora chithuzithuzi chakutowa kuŵa chakukandapo

Ŵakugomezganaso yayi. Para ŵamara waka kugonana, waliyose wakujifumba kuti, ‘So ndikuti munthu uyu wagonanapo na ŵalinga?’

Ŵakukhuŵara. Ŵasungwana ŵanandi ŵakukhumba munthu uyo wangaŵavikilira. Ŵakukhumba yayi kuti munthu waŵaseŵereskenge waka nga ntchidoli. Ŵanyamata ŵanyake ŵakuwona kuti msungwana uyo wazomera kuti ŵagonane, ni muzeleza.

Manya kuti: Thupi lako ndakuzirwa chomene, ulichindikenge. Chiuta wakukanizga kugonana pambere ŵanthu ŵandatorane, ntheura londezga malango ghake. Para wazakatora panji kutengwa uzamuŵa mwanangwa kugonana na mfumu panji muwoli wako, ndipo uzamukondwa chomene. Kweniso uzamudandawurapo yayi na masuzgo agho ghakuŵapo para ŵanthu ŵakugonana pambere ŵandatore panji kutengwa.—Zintharika 7:22, 23; 1 Ŵakorinte 7:3.